Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
salkun_kanssa_kiirehtiva_mies
Blogi

Mitä lisäarvoa yhtenäinen liiketoiminta-alusta tuo eri C-tason johtajille?

Minkä tahansa muutoksen edellä on välttämätöntä miettiä, mitä konkreettisia hyötyjä muutos tuo tullessaan. Tämä pätee tietenkin myös yritysten tietojärjestelmähankkeisiin.

Yhtenäisen, yrityksen kaikki bisneskriittiset järjestelmät yhden katon ja datan äärelle tuovan liiketoiminta-alustan käyttöönotto tehostaa toimintaa ja tuo yritykselle kustannussäästöjä. Tältä yleiseltä tasolta voimme kuitenkin porautua vielä yrityksen erillisiin käyttäjäryhmiin ja toimenkuviin, jolloin hyödyt konkretisoituvat henkilökohtaisemmalla tasolla. Mitkä ovat liiketoiminta-alustan hyödyt johdolle? Tältä liiketoiminta-alustan potentiaali näyttää neljän C-tason päättäjän silmin.

Talousjohtajalle helppoa raportointia, älykkäitä ennusteita, pienemmät kustannukset sekä ketterää kilpailuetua

Talousjohtaja saa liiketoiminta-alustalta haluamansa raportit kaikesta yrityksen datasta ilman aikaa vieviä tietojärjestelmäintegraatioita tai datan manuaalista yhdistelyä. Näin mahdollistuu jatkuvasti ajantasainen ja läpinäkyvä kuva läpi yrityksen funktioiden. Tarkkoja raportteja osakkeenomistajille ja omalle henkilökunnalle tullaan kiittelemään.

Liiketoiminta-alustaan voidaan kytkeä mukaan uusimpia teknologiatrendejä todelliseen hyötykäyttöön. Talousjohtaja voi esimerkiksi naksauttaa ennustavan analytiikan päälle, jolloin raportoinnin yhteydessä tehdään kaikkea saatavilla olevaa tietoa käyttäen erittäin tarkkoja, koneälyn mylläämiä ennusteita tulevasta.

Talousjohtaja myös niittää pilvihyödyn poistamalla yrityksen taseesta palvelimia, konehuoneita ja niiden ylläpitokuluja. Omistamisen sijaan maksetaan vain käytöstä skaalautuvasti käyttäjien mukaan. Joustava skaalautuminen on myös valmiina yrityksen räjähdysmäiseen kasvuun.

Lisäksi talousjohtajan ajamat muutokset omaan liiketoimintaan voidaan nopeasti mallintaa liiketoiminta-alustalle. Nykypäivän tahdissa muutoksia liiketoimintaan ja sitä myötä operatiivisiin järjestelmiin tulee varmasti kiihtyvällä tahdilla, joten taas säästämme aikaa ja rahaa. Kun uusimmat teknologiat ovat poimittavissa alustalta oikeaan käyttöön samalla ripeydellä, pysyvät yrityksen innovatiivisuus ja kilpailuetu ajan tasalla.

Toimitusjohtajalle yhtenäinen kokonaisuus ja selkänojaa strategiatyöhön

Toimitusjohtaja näkee liiketoiminta-alustassa yrityksen toimintoja ja henkilöstöä sitouttavan kokonaisuuden, joka tuo ajasta ja paikasta riippumattoman alustan yhteistyölle. Viestintä on avointa ja kytkeytyy aina oikealle tasolle ja oikeisiin asioihin. Laivaa on helpompi luotsata, kun sumu hälvenee ja näkyvyys sekä horisonttiin että peräpeiliin paranee.

Tämä auttaa toimitusjohtajaa myös strategisessa suunnittelussa, jossa on tiedettävä oman yrityksen toiminnan edellytykset nykyajan monimutkaisissa, haastavissa ja entistä enemmän kilpailluissa markkinoissa.

Toimitusjohtaja saa liiketoiminta-alustasta yhtenäisen ja eheän, yrityksen kaikki toiminnot huomioonottavan kokonaisuuden. Tietolähteenä se on strategian luomisen ja muutosten läpiviennin korvaamattomana tukena.

Tietohallintojohtaja nousee portinvartijasta liiketoiminnan partneriksi

Tietohallintojohtaja ei enää hakkaa järjestelmäkarttaa kiveen ja nousee portinvartijasta todelliseksi liiketoiminnan mahdollistajaksi. Yksittäisten muutosten suuria kuluja ei tarvitse enää puntaroida vanhaan malliin, ja malli koko yrityksen infran suunnitteluun ja sen muuttamiseen on joustavampi. Aikaa ei kulu turhauttavissa monitoimittajapalavereissa tai sopimusviidakoissa.

Lisäksi kaikki alan uudet tuulet tulevat nopeasti tarjolle samalle alustalle ja saman lisensoinnin piiriin. Käyttöoikeushallintakin helpottuu merkittävästi, kun erillisiä oikeuksia kymmeneen eri taustajärjestelmään ei tarvitse konfiguroida käyttäjäkohtaisesti.

Moneen kertaan varmistetut pilvipalvelimet eivät kadota tietoa, pysyvät aina pystyssä ja ovat tietoturvaltaan maailman parhaita. Näiden asioiden ulkoistaminen varmasti helpottaa tietohallintojohtajaa keskittymään olemaan liiketoiminnan todellinen partneri, joka pystyy näyttämään lisäarvon nopeasti.

Markkinointijohtajalle työkalut tuloksellisuuteen ja mahdollisuus mittaamiseen

Markkinointijohtaja tietää, että asiakasdata on aina ajan tasalla, kun kaikki operatiiviset toiminnot käyttävät ja rikastavat samaa tietokantaa. Tietoa voidaan tämän lisäksi yleisin osin päivittää lukuisista ulkoisista lähteistä automaattisesti. Markkinoinnin tarkoin segmentoidut kohderyhmät rakentuvat vaivattomasti hyödyntäen yrityksen kaikkea saatavilla olevaa sisäistä ja ulkoista tietoa.

Markkinointijohtajalla on valittavanaan useita suosittuja markkinointiautomaatioratkaisuja suoraan liiketoiminta-alustaan kytkettynä. Tarvittaessa saadaan nopeasti käyttöön vaikkapa asiakasportaalit, kyselytyökalu, sosiaalisen median seuranta ja keskustelun sentimenttianalyysit.

Liidien jalostaminen ja välittäminen myynnille hoituu mallikkaasti. Saaduista kaupoista voidaan aina katsoa polku taaksepäin liidin alkulähteille asti, ja tätä kautta kytkeä kokonaisuus markkinoinnin toimenpiteisiin. Markkinointi lakkaa olemasta mitattavuuden musta aukko, kun sen tuottama lisäarvo voidaan osoittaa euroina ja kauppoina.

Ota yhteyttä

Share