Hyppää pääsisältöön
woman-laptop-coffee-casual_1400x450.jpg
Blogi

Modernin taloushallinnon sanakirja

Yritysten taloushallinto on mullistunut digitalisaation myötä hurjasti. Kenellekään taloushallinnon parissa enemmän tai vähemmänkään työskentelevälle yrittäjälle tuskin tulee yllätyksenä, että suuria harppauksia on näköpiirissä myös tulevaisuudessa.

Mitä moderniin taloushallintoon sitten kuuluu? Listasimme oman näkemyksemme modernin taloushallinnon aakkosista tähän blogitekstiin.

Keksitkö täydennettävää listaamme? Vinkkaa meille Twitterissä: @AccountorSuomi!

Moderni taloushallinto A:sta Ö:hön eli automaatiosta ö-mappiin

A – Automaatio: Modernissa taloushallinnossa automaatio poistaa ison osan manuaalisesta työstä. Kun saman ohjelmiston alle kerätään kaikki tärkein taloushallintoon liittyvä data, kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu. Taloushallinnon automaation taustalla hyödynnetään jo esimerkiksi tekoälyä ja robotiikkaa, mutta myös inhimilliselle asiantuntijuudelle on edelleen sijaa (katso kohdat I ja H!).

B – Bisnesymmärrys: 2020-luvulla taloushallinnon osaajilta vaaditaan laajempaa ymmärrystä liiketoimintaan. Kun liiketoiminnan tavoitteisiin on näkemystä ja ymmärrystä, niitä pystytään myös tukemaan taloushallinnolla.

D – Digitaalinen tilitoimistopalvelu: Digitaalinen tilitoimistopalvelu tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että asiointi tapahtuu verkossa perinteisen sijaan. Toiminnan taustalla on yhteinen järjestelmä, jota käyttää niin kirjanpitäjä kuin asiakaskin. Tämän ansiosta kaikki taloushallinnon tärkeimmät materiaalit ovat aina reaaliaikaisesti niin asiakkaan kuin kirjanpitäjänkin saatavilla.

E – Ennakkoluulottomuus: Jotta taloushallinnon modernisointi voi alkaa, tarvitaan pohjalle aito valmius tarkastella – ja tarvittaessa myös muokata – yrityksen omia toimintatapoja ja prosesseja ennakkoluulottomasti. Kun perinteisestä, manuaalisesta taloushallinnosta siirrytään sähköiseen tai itse tehdystä kirjanpidosta taloushallinnon kumppanin palveluihin, tulee suurimman muutoksen tapahtua taloushallinnon työskentelykulttuurissa.

H – Henkilökohtaisuus: Paraskaan automaatio ei korvaa ammattitaitoista kirjanpitäjää 2020-luvullakaan! Ihannetilanteessa yrityksellä on tilitoimistossa nimetty yhteyshenkilö, joka on jatkuvasti tietoinen siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa yrityksen taloushallintoon. Oma yhteyshenkilö osaa myös neuvoa, mistä toisinaan kiperiinkin taloushallinnon kysymyksiin kannattaa lähteä etsimään vastausta – oli se sitten vaikkapa lakiosastolta tai veroasiantuntijalta. Lue, miten hyödynnät kirjanpitäjäsi tietotaitoa liiketoimintasi kehittämisessä.

I – Inhimillisyys: 2020-luvun taloushallinnossa sosiaaliset taidot korostuvat erityisen paljon. Mitä enemmän manuaalista työtä saadaan automatisoitua, sitä enemmän aikaa jää henkilökohtaiseen konsultointiin. Vaikka moni asia kulkee jo dataverkkoja pitkin, yhteydenpito ammattitaitoisen kirjanpitäjän kanssa on edelleen ensiarvoisen tärkeää. Lue lisää vuorovaikutuksen merkityksestä taloushallinnon hoitamisessa.

J – Johdon raportointi: Modernin taloushallinnon järjestelmät takaavat sen, että johto saa raportit reaaliaikaisesti. Dataa voidaan nykyään esittää yhä visuaalisemmin ja ymmärrettävämmässä muodossa. 2020-luvulla kenenkään ei tarvitse tyytyä tilanteeseen, jossa reaaliaikainen raportointi ei ole mahdollista taloushallinnossa!

K – Kilpailuetu: Moderni taloushallinto on jatkuvasti ajan tasalla, ja antaa sen ansiosta paremman näppituntuman yrityksen taloustilanteeseen. Etenkin verrattuna sellaiseen kilpailijaan, jonka taloushallinto pyörii vielä paperien varassa! Monet raportit ovat myös saatavilla ilman pyyntöä kirjanpitäjältä, jolloin ne ovat hyödynnettävissä 24/7.

L – Läpinäkyvyys: Läpinäkyvästi hoidettu taloushallinto auttaa ennustamaan tulevaa menestystä ja mahdollisia vaaran paikkoja. Kun esimerkiksi kulut on jaoteltu pitkin tilikautta kuten kuuluukin, kesken tilikauden ei tipu yllättäviä pommeja yrityksen tuloksen seurantaa heiluttamaan.

M – Mobiili: Modernin taloushallinnon ohjelmiston avulla esimerkiksi laskut voi tarkistaa ja hyväksyä vaikka tien päällä, ja matkalaskut tehdä valmiiksi jo matkan aikana. Tämän lisäksi kuittien skannaaminen ja tallentaminen onnistuu helposti, jolloin paperisia versioita ei enää tarvitse säilyttää.

N – Neuvonta: 2020-luvulla ei tarvitse enää tyytyä ainoastaan lakisääteisen kirjanpidon hoitumiseen. Modernilta ja osaavalta taloushallinnon kumppanilta onnistuu myös laaja-alainen neuvonta, josta on lopulta hyötyä koko yrityksen liiketoiminnalle.

O – Osaaminen: Osaava kirjanpitäjä on yritykselle kullan arvoinen. Sen lisäksi, että kirjanpitäjä auttaa siirtymisessä paperisesta taloushallinnosta sähköiseen, hänestä on apua niin toimivien ohjelmistojen valinnassa kuin asiantuntijapalveluiden suosittelemisessa.

P – Palvelukokemus: Modernissa taloushallinnossa on usein monta yhteydenottokanavaa, joten vastausta ongelmaan tai palautteeseen odotetaan heti. Tämä asettaa positiivisen haasteen asiakaspalvelulle ja palvelukokemuksen luomiselle.

R – Reaaliaikaisuus: 2020-luvun taloushallinnossa yksikään talouden tunnusluku ei laahaa aikaansa jäljessä. Kun tieto olemassa olevista veloista ja saamisista on koko ajan ajan tasalla, kassanhallinta helpottuu ja yrityksen tulevaisuuden suunnitteleminen on huomattavasti helpompaa.

S – Selainpohjaisuus: Moderni taloushallinto ei ole kiinni yhdessä tietokoneessa tai muussakaan laitteessa. Tilitoimiston ja asiakkaan yhteiskäyttöinen ohjelmisto sijaitsee pilvessä, ja kirjautumaan pääsee tarvittaessa vaikka mökiltä tai henkilökohtaiselta tietokoneelta selainpohjaisesti.

T – Tilitoimisto: Vaikka 2020-luvun tulevaisuudenkuvia värittävät automaatio, robotiikka ja tekoäly, eivät tilitoimistot ole katoamassa katukuvasta! 2020-luvulla tilitoimisto on parhaimmillaan yrittäjän liiketoiminnan kehityskumppani talouden näkökulmasta.

U – Ulkoistaminen: Modernissa taloushallinnossa jokaista tositetta ei tarvitse käsitellä itse – ellei juuri niin jostain syystä halua tehdä. Fiksu ulkoistaminen onnistuu ja kannattaa. Useimmat taloushallinnon kumppanit räätälöivät palvelupakettejaan; esimerkiksi pelkän kirjanpidon, tai vaikkapa lähes koko taloushallinnon paketin alusta loppuun saakka, voi halutessaan ulkoistaa.

V – Verkkolasku: Vuonna 2020 huhtikuun alussa velvollisuus vastaanottaa verkkolaskuja laajenee koskemaan kaikkea julkishallintoa, kuten myös kuntia. Lisäksi samasta ajankohdasta alkaen julkishallinnolle ja yli 10 000 euron liikevaihdon yrityksille tulee oikeus vaatia verkkolaskuja muilta vastaavilta toimijoilta. 

Y – Yhteistyökumppanit: Viimeistään 2020-luvulla kannattaa pohtia, tarvitseeko pelkän taloushallinnon järjestelmän lisäksi tekemisen tueksi myös muita taloushallinnon palveluita tai osaajia. Esimerkiksi taloushallinnon konsultointipalvelut ovat usein hyvä ja toivottu lisä yrityksen kannattavuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukujen arvioimisen avuksi.

Z – Zzzzz: Ajan, jonka on ennen käyttänyt taloushallinnon manuaalisiin rutiinipuuhiin voi automaation ja helppokäyttöisten järjestelmien kuvioihin tulemisen myötä hyödyntää vaikka päivänokosiin!

Ö – Ö-mappi: 2020-luvulla paperista ö-mappia ei toivottavasti tarvitse enää kukaan. Tässä apuun tulevat modernit taloushallinnon ohjelmistot, joihin tositteet saa arkistoitua sähköisinä versioina. Luonto ja toimiston puhtaat pöydät kiittävät!

Mitä muuta kuuluu moderniin taloushallintoon?

Kuinka 2020-luvun taloushallinnolle asettamiin vaatimuksiin voisi vastata mahdollisimman tehokkaasti? Kirjoitimme avuksesi lyhyen viiden kohdan muistilistan, joka auttaa sinua päivittämään taloushallintosi tulevalle vuosikymmenelle.

 

Share