Hyppää pääsisältöön
Careers-2
Blogi

Oletko uskomusjohtaja vai innostaja?

Kannustaminen ja kiitos merkitsevät paljon hyvän meiningin luomisessa. Innostavassa ilmapiirissä on olennaista kiinnittää huomio nimenomaan hyviin asioihin eikä heikommalla tolalla oleviin.

Tunne ihmisesi, johda yksilöitä

Innostava esimies on kiinnostunut tiimistään ja johtaa yksilöllisesti sen jäseniä. Kiinnostusta voi osoittaa monella tavalla. Kysy, missä työntekijä on onnistunut viikon aikana ja minkä vuoksi hän katsoo onnistuneensa. Mitä hän on oivaltanut ja oppinut?

Arvosta ja hyödynnä tiimijäsenten vahvuuksia ja erilaisuutta. Tuunaa johtamistapasi työntekijöiden mukaan, anna heille mahdollisuus käyttää vahvuuksiaan työtehtävissään. Tällöin he voivat oppia lisää onnistumistensa kautta ja haastaa turvallisesti itseään kehittymään uusille alueille.

Kun tunnistat tärkeimmät taustatekijät kehittymishaluun, voit myös johtaa oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukainen johtaminen ei ole kaikille samaa johtamista, vaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioon ottamista.

Luo suuntaa ja innostavia visioita

Mikä saa ihmiset syttymään? Ani harvaa innostaa yrityksen kasvutavoiteluvut. Paljon kutkuttavampaa on, mitä olemme luomassa asiakkaillemme, yrityksellemme tai itsellemme.

Yksi innostuu siitä, että on tekemässä täysin uutta teknologiaa alan edelläkävijöinä. Toista motivoi ajatus, että ratkaisun avulla voidaan luoda parempaa elämää sen käyttäjille ja kolmatta inspiroi ajatus ratkaisun leviämisestä miljooniin koteihin maailmalla.

Oikein määritellyt tavoitteet, jotka ovat merkityksellisiä ja työntekijöille itselleen tärkeitä, sitouttavat ja innostavat heitä päämäärien saavuttamiseen. Siksi kannattaa keskustella oman tiimin kanssa siitä, mikä heidän mielestään on merkityksellistä tiimin ja sen jäsenten tekemiselle.

Tunnista ja uudista uskomuksiasi johtamisesta

Omia uskomuksiaan johtamisesta voi tarkastella kysymällä itseltään mm.:

  • Millainen on hyvä työntekijä?
  • Minkälaisista asioista meillä palkitaan?
  • Mitä meillä arvostetaan?
  • Minkälaisia tunteita meillä työyhteisössä sallitaan?
  • Minkälaisia käsityksiä ja uskomuksia meillä on siitä, miten ja missä töitä tehdään?

Ensin on hyvä tiedostaa käsityksensä, sillä ne ohjaavat voimakkaasti omaa johtamista. Sen jälkeen on hyvä pysähtyä miettimään, palvelevatko omat käsitykset esimerkiksi yrityksen tuottavuuden tai kulttuurin tavoitteita.

Tyypillinen esimerkki uskomusjohtamisesta on käsitys, että hyvä työntekijä tekee pitkää päivää. Mieti, millä muilla tavoilla voi saada aikaan hyviä työtuloksia. Miten muuten voisi määritellä hyvän työntekijän?

Uskomukset ohjaavat pitkälti sitä, mikä mielestämme on mahdollista tai mahdotonta. Kun esimies uskoo alaistensa osaamiseen jopa enemmän kuin alainen itse, työntekijä saa mahtavan voimavaran esimiehen luottamuksesta oman innostuksensa nostajaksi ja kehittymisen kannustajaksi.

Usko siis alaisiisi, älä innosta estäviin uskomuksiin.

Share