Hyppää pääsisältöön
International reporting
Blogi

Onko aika ajanut kehityskeskustelujen ohi?

Tämän kevään asiakaskohtaamissa on noussut yksi teema yli muiden: kehityskeskustelut. Kyllä – eletään perinteistä kehityskeskusteluaikaa, mutta – keskusteluja ei ole synnyttänyt pelkkä ajankohta vaan ennemminkin kysymys: ovatko perinteiset kehityskeskustelut tulleet jo tiensä päähän nopeasti muuttuvassa maailmassa?

Vastaus on kyllä ja ei. Edelläkävijäorganisaatiolle, joissa uudistumiskyky ja ketteryys ovat keskiössä, ei kerran vuodessa tapahtuva suunnannäyttäminen enää riitä. Suunta voi vaihtua vauhdissa tai ainakin keinot sinne pääsemiseksi. Palautetta kaivataan nopeammalla syklillä ja henkilökohtainen keskustelu, lyhytkin, koetaan tärkeäksi yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen synnyttämiseksi esimies-alaissuhteessa. Organisaatioissa, joissa työn tekeminen tapahtuu vaihtelevissa kokoonpanoissa, esim. projekteissa, on usein tarkoituksenmukaisempaa, että palaute jaetaan oikeassa foorumissa kaikkien kesken.

Se että perinteinen kehityskeskustelukäytäntö on etsimässä uusia muotoja ei kuitenkaan poissulje sitä, että kaikilla organisaation jäsenillä on oikeus ymmärtää työnsä merkitys ja tavoitteet koko organisaation menestymisen kannalta – se lisää myös henkilökohtaista motivoitumista työhön. Jokaisen on osattava omassa arjessaan tehdä myös niitä valintoja, jotka vievät organisaatiota eteenpäin kohti strategisia tavoitteita. Se pidetäänkö keskustelut perinteisellä kaavalla vai käydäänkö keskustelut nopeammalla syklillä, lyhyempinä, jopa teemoitettuina vai onko käytössä joku näiden vaihtoehtojen kombinaatio, on jokaisen organisaation punnittava erikseen.

Organisaatioissa, joissa arjen työn tekemisestä puuttuu linkki strategiaan, on tärkeää strategian vienti arkeen vaikkapa perinteisen kehityskeskustelukäytännön kautta. Siinä vaiheessa, kun kehityskeskustelukäytäntöä tai sen hyötyjä aletaan kyseenalaistaa, on mahdollisesti aika uudistua. Näin teimme myös me Accountor HR4:ssä.

Otimme käyttöömme Oma Suunta eli OSU-keskustelut. Keskustelemme menestyksemme kannalta tärkeistä teemoista lähes kuukausittain esimiehemme kanssa. Yksittäisen keskustelun kesto on lyhyt, mutta teemoitettuna se mahdollistaa syvällisenkin dialogin esillä olevasta teemasta. Tämä on meille uusi ja entistä innostavampi tapa käydä mm. tavoitteisiimme, hyvinvointiimme ja kehittymiseemme liittyviä keskusteluja. Uskomme, että tämä käytäntö vahvistaa uudistumiskykyämme ja palautteenantokulttuuriamme. Näin olemme entistä valmiimpia auttamaan myös asiakastamme perille omalla polullaan.

Share