Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
haaveileva_nainen_kynä_suussa
Blogi

Onko osaamisen ja koulutuspalveluiden vienti palvelubisneksen seuraava kultasuoni?

Mikä tahansa liiketoiminta voi tänä päivänä olla palvelubisnestä. Siitä onkin tullut mm. perinteisten valmistavan teollisuuden yritysten tapa erottautua kilpailijoistaan, kasvattaa asiakkuuksiensa arvoa sekä varmistaa erinomainen asiakaskokemus.

Mikä on lopulta palvelubisneksen, tai ylipäätään minkä tahansa palvelun ydin? Ja miten siitä tehdään menestyvä vientituote?

Entisaikojen ihmisille eloonjääminen oli kiinni karkeasti kahdesta asiasta: miten suojella itseään ja perhettään pedoilta ja muilta vaaroilta, ja miten hankkia yhteisölle ruokaa metsästämällä ja keräilyllä.

Nämä taidot opittiin lukutaidon, internetin ja koulutusjärjestelmän puutteessa toisilta – osa tietoisesti opettamalla, osa toisten käyttäytymistä havainnoimalla.

Emme ole kaukana luolamiehistä. Samat mekanismit toimivat taustalla, kun hankimme uutta osaamista, ja kun käyttäytymis- ja ajattelumallimme muovautuvat tiedostamattamme. Yhä edelleen me opimme ja muovaamme ajatteluamme tehokkaimmin juuri lähipiirimme vaikutuksesta – kysymällä, kuuntelemalla, keskustelemalla, havainnoimalla omin aistein.

Juuri nämä oppimisen lainalaisuudet tekevät aamiaistilaisuuksista, seminaareista ja muista kasvokkain kohtaamisista niin tehokkaita oppimisympäristöjä. Digitalisaatio on kaikkialla, mutta fyysisille kohtaamisille on edelleen paikkansa – ja se on tietenkin hyvä asia koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Me ihmiset olemme sosiaalisia olentoja.

Tätä kasvokkaisen kohtaamisen olennaisuuden filosofiaa sovellamme myös tulevissa NetSuite Live -tapahtumissamme, joissa jalkaudumme yhdessä asiakkaidemme toimitiloihin oppimaan uutta – bisneksestä, NetSuitesta ja näiden yhteensovittamisesta.

HY+ suomalaisen koulutusviennin veturina

Perinteiselle kurssimuotoiselle koulutusjärjestelmälle on tietenkin edelleen sijansa. Yliopistoista ja kouluista on kuitenkin hyvää vauhtia tulossa eräänlaisia vapaita oppimisalustoja, jotka mahdollistava elinikäisen oppimisen tarjoamalla jokaiselle mahdollisuuden rakentaa oma uniikki koulutuspolkunsa.

Suomalainen koulutus on maailmankuulua, eikä syyttä. Täällä menetelmät ja oppimisympäristöt ovat jalostuneet tasolle, jossa niitä tullaan ihmettelemään maailman eri kolkista. Opettajakoulutukseen hakeutuu osa kansakunnan kirkkaimmista osaajista, ja PISA-tuloksilla on voitu ylpeillä koko 2000-luvun ajan.

Suomalaiselle koulutusosaamiselle on kysyntää maailmalla, ja tämän Helsingin Yliopiston täydennyskoulutusta ja erilaisia kehittämispalveluita tarjoava HY+ on ymmärtänyt. HY+ on tehnyt oppimisesta onnistuneesti palvelubisnestä. Se vie rohkeasti ja ennakkoluulottomasti suomalaista koulutusosaamista maailmalle. Tämä on hyvä esimerkki palvelubisneksen uudelleenajattelusta.

Millaisten käytännön askeleiden kautta NetSuiteen kannattaa tutustua. Lataa opas itsellesi veloituksetta täältä:

Ota yhteyttä

Share