Hyppää pääsisältöön
Loner
Blogi

Organisaatiodesignin avulla edelläkävijäksi

Haasteellinen yleinen markkinatilanne voi syksyn pimeydessä tehdä yrityksen arjen pyörittämisestä raskasta. On kuitenkin syytä pitää kirkkaana mielessä, että tulevaisuussuuntautuneisuus ja organisaation kehittäminen matalasuhdanteidenkin aikana on pitkällä aikavälillä yrityksille hyödyksi. Ainoastaan proaktiivisesti tulevaisuuden olosuhteisiin sopeutuvalla organisaatiolla on edessään parempi huominen!

Organisaatiot tulisi suunnitella uudenlaisiin tilanteisiin helposti muotoutuviksi. Liiketoimintaympäristöjen murrokset vaativat yrityksiltä jatkuvaa mukautumista. Organisaation designia tulee muotoilla tarpeen mukaan. Erityisen ajankohtaista se on silloin, kun strategiaa on päivitetty, kun suunnitellaan yritysostoja tai ulkoistuksia, tai muutetaan yrityksen ulkoisia tai sisäisiä palvelumalleja. Kannattaa olla herkkänä myös asiakkaiden ja henkilöstön antamalle palautteelle: impulsseja organisaation muotoiluun löytyy usein asiakas- ja henkilöstötutkimuksista. Organisaatiodesignin tuleekin lähteä aina liiketoiminnan tarpeista, keskittyen asiakaskokemuksen parantamiseen.

Organisaatiodesignin avulla on mahdollista muotoilla omasta organisaatiosta oman alansa edelläkävijä. Tällaisissa organisaatioissa ei tyydytä johtamaan sovituilla käytännöillä ylhäältä alaspäin, vaan innostavan yhteisen päämäärän kautta. Edelläkävijäorganisaatioissa vallitsee intohimoinen uusien ratkaisujen tarjoamisen kulttuuri, jossa asiakas on kaiken toiminnan keskiössä. Edelläkävijäorganisaatiossa asiakkaan odotukset eivät vain täyty vaan ne ylitetään. Tämä onnistuu, kun organisaation rakenteet ja ohjaus mahdollistavat sen, että koko henkilöstön potentiaali saadaan käyttöön. Poistamalla uudistumisen ja kilpailukyvyn esteet sekä huolehtimalla toiminnan jatkuvasta kehittymisestä toimitaan asiakkaiden hyväksi. Asiakkaan aikakaudella tämä on jokaisen organisaation elinehto.

Taitavasti hyödynnettynä organisaatiodesignissa on kyse työkaluista ja ajattelumalleista, joilla erottaudutaan kilpailijoista ja varmistetaan organisaation oma polku menestykseen. Organisaatiodesignin avulla strategia tehdään todeksi ja käännetään käytännön teoiksi.  Organisaatiodesign-ajattelua voidaan saattaa käytäntöön monella tapaa: muotoilemalla organisaatiorakenteita, päätöksentekofoorumeita, raportointisuhteita, rooleja ja vastuita – kaiken kaikkiaan johtamisjärjestelmää muotoilemalla suorituksen johtamisesta ja tavoiteasetannasta aina palkitsemiseen saakka. Perustana on strategian pohjalta määritellyt organisaation strategiset kyvykkyydet. Näin strategia valetaan organisaation rakenteisiin!

Share