Hyppää pääsisältöön
Blogi
Two women sitting casual

Prosessiajattelu nurkkaan ja ihminen keskiöön - HR- ja palkkahallinto kulkevat kohti yhden alustaratkaisun tulevaisuutta

Miksi HR- ja palkka-asioiden täytyy kulkea usean eri alustan ja ohjelman läpi vaatien manuaalisia vaiheita? Accountor HR Solutionsin Myynti- ja Markkinointijohtaja Stefan Taurén näkee vahvana tulevaisuuden markkinatrendinä siirtymisen yhden alustaratkaisun ajatusmaailmaan, jossa pitkälle viedyn automaation ja systeemiajattelun keinoin rakennettu saumaton kokonaisratkaisu tuodaan erilaisten työroolien hoitamista helpottamaan.

Kymmenen vuotta sitten HR- ja palkkahallinnossa puhuttiin työsuhteen sähköisestä elinkaaresta. Tärkeää perusintegraatiossa olivat prosessit ja se, että järjestelmät keskustelevat keskenään. Nyt markkinakäyttäytymisessä puhaltavat uudet tuulet. Prosessin sijaan fokuksessa on ihminen.

Asiakasymmärryksen ja sen pohjalta tehdyn automaation keinoin vapautetaan organisaation eri rooleissa toimivien aikaa turhilta manuaalisilta HR- ja palkkajärjestelmäprosessien työskentelyvaiheilta varsinaiseen tulokseen tähtäävän työhön. Käytännössä esimerkiksi esihenkilöt voivat suunnata ajankäyttöään entistä enemmän työntekijöiden tukemiseen ja hyvinvointiin.

”Olemme siirtymässä pisteratkaisuista ekosysteemiajatteluun.”

Tällaisen helppouden ja vaivattomuuden mahdollistaa yhden alustan ratkaisu, kuten Mepco Total. Sen sijaan, että yritys hankkisi ison joukon tuotteita tilkkutäkkimäisesti eri toimijoilta, siirrytään yhtenäiseen kokonaisratkaisuun, jonka yksi ja sama toimija on rakentanut alan parhaiden kumppaneiden kanssa asiakkaan todellisia tarpeita vastaamaan. Ydintuotteiden rinnalle alustaan on valittu HR-, rekrytointi- ja palkka-asioita täydentäviä palveluita, jotka toimivat saumattomasti yhteen prosessin alusta loppuun. Kokonaisuus saadaan toimimaan aidon automatisoinnin ja optimoinnin avulla. Olemme siis siirtymässä pisteratkaisuista ekosysteemiajatteluun.

man sitting on a chair

Käytännön hyödyt suuria

Valikoidun ekosysteemin hyödyt käyttäjälle ovat merkittäviä. Datan siirtyessä katkeamattomasti eteenpäin saadaan asiat vietyä kerralla loppuun ilman, että ihmisen tarvitsee missään vaiheessa manuaalisesti siirtää tietoa järjestelmästä toiseen.

Organisaation resursseja säästyy ostosvaiheesta loppukäyttöön. Enää ei tarvitse itse miettiä, mitä tuotteita ja ominaisuuksia pitää hankkia, jotta kaikki organisaation HR:n, rekrytoinnin ja palkkahallinnon tehtävät saadaan katettua. Esimerkiksi Mepco Totalin valikoidussa ekosysteemissä parhaat ratkaisut on mietitty valmiiksi, eivätkä tuotteet ole irrallisia vaan tukevat toisiaan luoden soljuvan prosessin. Kun me Accountorilla vastaamme ekosysteemistä, perehdymme organisaation tarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Saamme kumppaneidemme kautta parhaan tiedon jokaisesta eri osa-alueesta, jolloin näkemys organisaation tarpeista on äärimmäisen kattava. Ostopäätöksenteko helpottuu, kun vaihtoehtoja ei tarvitse etsiä itse.

Ekosysteemi mahdollistaa monia uusia palveluja

Olemme kuluttajina tottuneet hoitamaan itse asiamme alusta loppuun – vaivattomasti ja mobiilisti. Yritysmaailma lähentyy nyt kuluttajamaailman tapaa käyttää laitteita, ohjelmia ja sovelluksia. Kulu- ja matkalaskusovelluksissa sekä työajanhallintajärjestelmissä mobiilikäyttöaste on jo korkea.

Mobiilikäyttöasteen kasvaessa voidaan niin sanottuja kompleksisia ratkaisuja ottaa mukaan ekosysteemin kokonaisuuteen. Automaation ja prosessien avulla kerätyt perustiedot käyttäjistä mahdollistavat sen, että tulevaisuudessa esimerkiksi työntekijä voi itse tilata ja käyttää työnhyvinvointiin liittyviä palveluita sekä hakea henkilöstöetuja. Samalla tavalla yrityksen johto tai esihenkilöt pystyvät jatkossa tilaamaan alustalta erilaisia esimiestyötä auttavia palveluja Leadership as a Service -mallin mukaisesti.

Miksipä henkilön kaikki tiedot eivät voisi kulkea aina omistajansa mukana työpaikan vaihtumisesta riippumatta. Tämä onnistuu, jos samaa tietoa voidaan keskitetysti hyödyntää erilaisissa järjestelmissä ja toimintatavat standardoidaan.

Ekosysteemiajattelu avaa ovia moneen suuntaan. Yritysten on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, minkälaista ekosysteemin toimittajaa on tarpeisiinsa valitsemassa. Rajatun ekosysteemin etuja on se, että toimittaja on harkinnut tarkkaan, ketä kumppaneita ja mitä täydentäviä ratkaisuja se ottaa järjestelmiin mukaan. Hyödyt kantavat pitkälle.

Kirjoittaja

Tags

Share