Hyppää pääsisältöön
Working on your request
Blogi

Pulssista mittaa, pilkkomalla ketteryyttä?

Asiakkaan sana on laki. Ja asiakkaan sanaahan kuunnellaan. Mutta henkilöstökyselyissä henkilöstö jää usein lainsuojattoman asemaan erityisesti palautteenantamisen osalta. Valitettavan usein henkilöstön palautteelle ei anneta samaa painoarvoa kuin asiakaspalautteelle. Mitäpä jos henkilöstötutkimuksen yhteydessä sovellettaisiinkin asiakastutkimuksen parhaita oppeja ja käytäntöjä?

Asiakastutkimusten puolella on selvästi vahvempi traditio jatkuvan palautteen keräämisessä. Palautteen avulla mitataan, kuinka hyvin asiakaslupaukset lunastetaan. Tarvittaessa palautteeseen reagoidaan hyvinkin nopeasti. Yksikin vahva asiakastutkimuksen yhteydessä esiinnoussut ongelmakohta voi johtaa toimintatavan muutokseen.

Miksi samaa mahdollisuutta ei tarjota henkilöstölle? Jatkuvalla palautteen keräämisellä mahdollistettaisiin tarpeeksi ajoissa tarvittavat toimenpiteet henkilöstöjohtamisen avainlupausten lunastamiseksi.

Asiakastutkimuksissa standardi on jo nyt, että palaute kerätään välittömästi kohtaamisten jälkeen. Miksi henkilöstölle ei annettaisi mahdollisuutta antaa palautetta päivittäin kohtaamastaan esimiestyöstä tai vaikka palaverikäytäntöjen toimivuudesta?

Perinteinen työtyytyväisyystutkimus on organisaation toimintaa kerralla läpileikkaava ja harvoin toistuva – tai toteutetaan kerran vuodessa tai kahdessa vuodessa. Sen lisäksi kannattaa harkita vaikkapa joka kuukausi tehtäviä ketterämpiä ja kohdistetumpia mittauksia, jotka pureutuvat henkilöstön ydinkokemukseen työnantajastaan.

Työkalut löytyvät jo. Palautetta on täysin mahdollista kerätä ketterästi ja automatisoidusti välittömästi arvioitavan tilanteen yhteydessä. Miltä kuulostaisi esimerkiksi lyhyt tekstiviestikysely välittömästi kehityskeskustelun jälkeen? Soveltamisen varaa löytyy; mitäpä jos kehitettäisiin yhdessä viikkopalaveri- ja kehityskeskustelukäytäntöjä välittömän palautteen keinoin? Palautteen avulla esimies saa työkaluja toimintansa kehittämiseen ja mahdollisesti myös selvän signaalin palaverikäytäntöjen muuttamistarpeesta.

Kerran vuodessa annettu palaute ei ole välttämättä ajantasaista. Jos palautetta kerätään vain kerran vuodessa, avaintilanteista ei saada välttämättä ratkaisuja tarpeeksi ajoissa. Palautesyklin siirtyessä lähemmäksi itse tapahtumaa on vähemmän tarvetta selitellä saatua palautetta, ja tulkitseminen on helpompaa. Samalla varmistetaan, että puhutaan oikeista asioista ja ylipäätään kynnys puhumiselle ja asioiden esille ottamiselle madaltuu.

 

Tags

Share