Hyppää pääsisältöön
Rekrytering interim
Blogi

Strategisten osaamisten tunnistaminen ei ole erillään HR:stä

Organisaation strategisia osaamisia ovat ne henkilö- tai organisaatiotason osaamiset, joita tarvitaan strategian johtamisessa käytännön toimenpiteiksi. Strategisella osaamisella varmistetaan organisaation menestyminen ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Strategisten osaamisten määrittäminen ja osaamisen johtaminen on keskeinen osa organisaation strategista johtamista ja siten jokaisen johtoryhmäläisen ja esimiehen vastuulla.  HR:llä on keskeinen rooli osaamisten määrittämisessä ja fasilitaattorina toimimisessa, mutta tämä ei voi olla yksin HR:n juttu.

Ilman systemaattista osaamisen johtamista organisaation kehittyminen on sattumanvaraista ja riippuvaista yksilöiden omista intresseistä ja motivaatiosta.  Vaikka aikaa ja rahaa käytettäisiin runsaastikin osaamisen kehittämiseen, ei se välttämättä ohjaa koko organisaation kehittymistä oikeaan suuntaan, ellei esimiehillä ole selkeää visiota siitä, mitä tulevaisuuden menestyminen edellyttää.

Toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa tulisi strategisia osaamisia tarkastella vuosittain osana strategiaprosessia.  On tärkeää tunnistaa, mitkä osaamistarpeet kasvavat ja mitkä vähenevät jatkossa.  Tämä luo perustan pitkäjänteiselle resurssisuunnittelulle, rekrytoinneille ja osaamisen kehittymissuunnitelmille.

Myös niissä tilanteissa, joissa strategiana ei ole kasvu vaan toiminnan supistaminen YT-prosessin kautta, on tärkeää kirkastaa strategiset osaamiset.  Silloin on yhä tärkeämpää löytää osaamisen fokusalueet ja tunnistaa avainhenkilöt.  Niukat kehittämisresurssit tulee kohdistaa oikeisiin kohteisiin ja luoda siten vankka pohja menestymiselle tulevaisuudessa.

Share