Hyppää pääsisältöön
HR-järjestelmä hankinta
Blogi

Tekemisen meininkiä sisäistä motivaatiota buustaamalla

Ympäristö, joka tukee työntekijän omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden tunteita synnyttää sisäistä motivaatiota. Sisäinen motivaatio edistää vuorostaan tehtävään sitoutumista sekä parantaa suoritusta, luovuutta ja sinnikkyyttä.

Autonomia auttaa asiakasta

Omaehtoisuus työssä toteutuu, kun ihmisellä on tunne, että hän on vapaa päättämään tekemisistään. Työntekijä nauttii itse työstä ja/tai tuntee arvostavansa niitä päämääriä, joita työn tekeminen edistää. Työnantajalta omaehtoisuuden ruokkiminen edellyttää luottamusta työntekijään.

Erityisesti asiakaspalvelussa on tärkeää, että asiakaspalvelijalla on valta ja vastuu tehdä itse mahdollisimman paljon hyvää asiakaskokemusta tuottavia ratkaisuja. Kumpi johtaa parempaan asiakaskokemukseen: muutamaa päivää aiemmin vanhentuneen lahjakortin haltija saa heti soittaessaan vastauksen siihen, saako hän vielä käyttää lahjakortin vai joutuuko hän ottamaan yhteyttä kyseisen henkilön esimieheen varmistaakseen asian?

Muiden luottamus luo oppimismyönteisen ilmapiirin

Organisaation oppimisnopeus on suorassa yhteydessä suorituskykyyn. Työntekijä, joka uskoo, että hän pärjää tehtävässä, saa asioita aikaan. Hän myös suoriutuu tehtävistään yleensä paremmin kuin ne, jotka eivät luota omaan osaamiseensa ja kykyynsä oppia.

Iso merkitys oppimisnopeudessa on myös organisaation kulttuurilla. Uskotaanko ihmisten kykyihin ja annetaanko haastavia tehtäviä, joissa on mahdollisuus oppia? Suhtaudutaanko virheisiin todisteena kyvyttömyydestä vai nähdäänkö ne mahdollisuutena oppia? Uskomalla muiden kykyihin luodaan kulttuuria, jossa uskalletaan lähteä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Se taas on edellytys oppimiselle.

Lämminhenkinen yhteisö tuottaa parasta tulosta

Olemme laumaeläimiä – ainakin evoluutiopsykologian näkökulmasta. Siksi meillä on perustarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Motivaatiomme onkin vahvasti kytköksissä ympärillämme oleviin ihmisiin.

Kun koemme olevamme osa kannustavaa, turvallista ja lämminhenkistä yhteisöä, olemme parhaimmillamme. Myönteinen vuorovaikutus kollegojen ja esimiehen kanssa on avain energiseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön. Hyvä, välittävä työilmapiiri on ratkaisevan tärkeä sisäisen motivaation elementti.

Share