Hyppää pääsisältöön
Blogi
Työvuorot_automaattisesti.jpg

Tiesitkö, että työvuorosuunnittelu voi olla tulevaisuuden kilpailuetu?

Älykkäät työvuorosuunnitteluohjelmat eivät ainoastaan tue esihenkilöitä työvuorosuunnittelussa, vaan loppukädessä lisäävät työntekijöiden työhyvinvointia ja kokemusta tasapuolisesta kohtelusta. Lisäksi niiden käyttöönotto sujuu vaivattomasti puolessa päivässä. Paras ohjelmisto syntyy, kun yhdistetään tekoäly syvään toimialaosaamiseen ja käyttäjiltä kerättyyn palautteeseen.

Älykäs työvuorosuunnittelu perustuu aitoon ymmärrykseen valittujen toimialojen vaatimuksista, yritysten arjesta ja ympäröivästä työlainsäädännöstä. Käyttäjien kanssa yhdessä kehitetyt ratkaisut palvelevat tänä päivänä Suomessa toimivien yritysten arkea tehokkaasti – ja inhimillisesti.

Usein myös luullaan, että IT-projektit ovat massiivisia ja aikaa vieviä projekteja. Työvuorosuunnitteluun tarkoitettu järjestelmä saadaan kuitenkin parhaimmillaan käyttöön jo neljässä tunnissa. Tämän mahdollistaa vuosien saatossa hiottu toimintamalli.

Paras lopputulos tulee osallistavalla työvuorosuunnittelulla

Tekoäly on noussut tämän päivän trendisanaksi, mutta tehokkuus ei muodostu yksinomaan automaation käytöstä. Parhaat käytännöt syntyvät automaation ja toimialaa ymmärtävien osaajien yhdistelmästä.

On huomattavasti tehokkaampaa, että järjestelmä viestii käyttäjälle jotakin olennaista ja ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin kuin että järjestelmä pyrkisi mahdollisimman nopeasti päätepisteeseen ilman käyttäjän osallisuutta. Optimaalinen lopputulos työvuorosuunnittelussa syntyy koneen ja asiantuntijan yhdistelmästä, sillä sitä kautta luodaan paras työntekijäkokemus.

Inhimillisyys onkin tärkeä osa työvuorosuunnittelua. Lomien suunnittelu on meille jokaiselle mieleistä puuhaa ja mahdollisuus toiveiden esittämiseen antaa hyvän lähtökohdan osoittaa molemminpuolista joustoa töiden osalta.

man with beard sitting and smiling

Automaatio lisää työpaikan tasa-arvoa

Silloin tällöin nousee esiin harhaluulo siitä, että automaation käyttö vähentäisi autonomiaa eli työntekijän mahdollisuutta itse vaikuttaa omiin työvuoroihin. Todellisuudessa asia on täysin päinvastoin. Juuri automaatio mahdollistaa tasa-arvoisen ja osallistavan suunnittelun. Työntekijöiden toiveita ja muutoksia voidaan ottaa runsaasti vastaan sekä käsitellä niitä tasa-arvoisemmin kuin manuaalisessa työvuorosuunnittelussa. Työyhteisön kovaäänisin työntekijä ei enää saa etulyöntiasemaa, vaan kaikkien toiveet käsitellään yhtä arvokkaina. Tämä on osa vastuullista hallintotapaa ja lisää työyhteisön hyvinvointia ja tasa-arvoa.

”Optimaalinen lopputulos työvuorosuunnittelussa syntyy koneen ja asiantuntijan yhdistelmästä, sillä sitä kautta luodaan paras työntekijäkokemus.”

Pyrkimys kohti työvuorosuunnittelua, joka lisää työntekijöiden autonomiaa, osoittaa johdolta rohkeutta muuttaa vanhoja totuttuja toimintatapoja. Työntekijäkokemukseen panostaminen on yritykselle myös keskeinen kilpailuetu yhä kiihtyvässä kilpajuoksussa parhaista osaajista. Työn ja vapaa-ajan hallittavuutta arvostetaan entistä enemmän ja se on yksi keskeisistä kriteereistä työnantajaa valittaessa.

Valitse ohjelmistokumppani huolellisesti

Jos työvuorosuunnittelujärjestelmän toimittamisessa kestää kohtuuttoman kauan, ei ohjelmistokumppanilla ole aidosti parhaita ratkaisuja tarjolla. Tällöin kehitystyö maksatetaan asiakkaalla. Ohjelmistokumppanin tulee viedä asiakasta kehityksen tielle, ei toisinpäin. Sen vuoksi on tärkeää valita kumppani, jolla on kattava näkemys työvuorosuunnittelujärjestelmästä, ja jonka ohjelmistossa on laajasti varauduttu toimialakohtaisiin haasteisiin paikallismarkkinassa. Tällainen ymmärrys Accountorilla on syntynyt lukemattomista keskusteluista käyttäjien kanssa, testauksista ja iterointikierroksista, jonka pohjalta teemme jatkuvaa kehitystyötä. Sen seurauksena koko toimiala kehittyy ja kaikki yritykset hyötyvät.

Oikea ja korkealaatuinen työaikaratkaisu maksaa pienessäkin yrityksessä nopeasti itsensä takaisin. Lopulta kyse on tehokkuudesta ja siitä, mihin yrittäjä aikansa käyttää.

Share