Hyppää pääsisältöön
Tilinpäätös on pohja tulevaisuuden päätöksenteolle
Blogi

Tilinpäätös on pohja tulevaisuuden päätöksenteolle

Jokaisen verovelvollisen yrityksen on tehtävä tilinpäätös. Vuositilinpäätöksen laatimisen yhteydessä lasketaan mm. tilikaudelta maksettavat verot ja saadaan selville voitonjakokelpoiset varat.

Tilinpäätös viimeistellään yhteisessä palaverissa

Vaikka tilinpäätös liitetietoineen on lakisääteinen asiakirja, pitää sen ennen kaikkea palvella yritystä itseään: tilinpäätöksestä yritys näkee, miten sillä menee. Tilinpäätös on osakeyhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja säätiöiden sekä tietyt raja-arvot ylittävien henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien osalta julkinen ja sitä pääsevät lukemaan myös mm. kilpailijat, toimittajat ja asiakkaat. Kun lain velvoittamat liitetietoasiat on kerrottu, kannattaa harkita, mitä muuta liitetiedoissa tai toimintakertomuksessa haluaa tuoda esille. Esimerkiksi liikesalaisuuksien paljastamista kannattaa varoa. Vastaavasti positiiviset asiat kannattaa ottaa mukaan.

Accountor tarjoaa asiakkailleen tilinpäätöksen läpikäynnin – tilinpäätöspalaverin - oman kirjanpitäjän tai talouskonsultin kanssa. Lue alta tilinpäätöspalaverin arvokkaasta annista.

Kirjanpitäjä tuntee kulurakenteen yksityiskohtaisesti

Tilinpäätöspalaverissa kirjanpitäjä tai talouskonsultti käy yrittäjän tai talousjohtajan kanssa läpi tilinpäätöksen tekniset kirjaukset. Ne antavat tarkan kuvan yrityksen kulurakenteesta.

Kirjanpitäjällä on ruohonjuuritason tietoa jokaisesta tuloslaskelman ja taseen kohdasta. Jos esimerkiksi kohonneet toimitilakustannukset mietityttävät, näkee kirjanpitäjä, mistä kustannukset koostuvat.

Osinko- ja verolaskenta

Tilinpäätöshetki on mahdollisuus tuloksen järjestelemiseen. Kun kirjaukset ja jaksotukset on tarkastettu, nähdään mahdolliset järjestely- ja joustovarat. Näitä ovat esimerkiksi poistot, varaukset ja omistajan palkka. Tuloksen perusteella kirjanpitäjä laskee tilikauden verot.

Kirjanpitäjä laskee myös otettavissa olevan osingon määrän. Yrittäjän puolestaan pitäisi pystyä ennustamaan, kuinka paljon yritys tarvitsee rahaa toimiakseen seuraavat 5-10 vuotta.  Vasta sen jälkeen yrittäjä voi arvioida, millaisen palkan ja osingon hän voi yrityksen maksuvalmiutta vaarantamatta ottaa ulos. Yhtiön hallitus tekee osingonjakoehdotuksen yhtiökokouksen eli omistajien hyväksyttäväksi. 

Hälytysmerkit kannattavuudessa, maksuvalmiudessa tai vakavaraisuudessa

Moni yrittäjä tarvitsee tukea kannattavuuden arviointiin ja rahavirtojen ennustamiseen. Vaikka rahaa on vielä kassassa hyvin, saattaa kannattavuus olla laskenut jo pitkään. Ellei kannattavuuden kehitystä seuraa aktiivisesti, voi pitempi aika mennä vanhojen säästöjen varassa.  Tällöin yritys syö pikkuhiljaa omaa pääomaa ja se huomataan vasta, kun rahat alkavat loppua.

Jos yksikin kannattavuuden, maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden tunnusluvuista hälyttää, pitää siihen reagoida. Tilinpäätöspalaveri on taitekohta, joka tarraa välittömästi kiinni laskeviin tunnuslukuihin.   Paras tilanne saavutetaan seuraamalla avaintunnuslukuja kuukausitasolla.

Roikkuvat asiat ”siivotaan pois”

Kirjanpitäjä ei tee, eikä saakaan tehdä yksin tilinpäätöstä loppuun asti yksin. Ainoastaan yrityksellä itsellään on tieto esimerkiksi myyntisaatavien ja ostovelkojen tilanteesta tai varaston arvosta. Onko ihan varma, että saatavat saadaan kotiutettua vai pitääkö ne kirjata myyntitappioiksi luottotappioksi? Entä mikä on varaston käypä arvo ja pitääkö sen osalta kirjata arvon aleneminen?

Tilinpäätöspalaverissa suunnataan katse tulevaisuuteen

Tilinpäätöspalaverissa selviää myös, onko yrittäjällä käytössä oikeat tunnuslukumittarit. Toisin kuin usein ajatellaan, verotettava tulo tai liikevaihto eivät ole oikeita mittareita tuloksen ja kannattavuuden seurantaan. Liikevaihtoeurojen sijasta ratkaisee se, kuinka paljon jää kulujen jälkeen liikevoittoeuroja  ja miten se suhtautuu taseeseen. Tase on koko yrityksen elinhistorian pituinen ja se seuraa varoineen ja velkoineen mukana vuodesta toiseen.

Tilinpäätöspalaverissa yrittäjä saa tukea tulevaisuuden suunnitelmiensa, tulevien vuosien tulosbudjettien ja rahoitusennusteiden tueksi. Talouskonsultti tai kirjanpitäjä kyseenalaistaa, sparraa ja kannustaa, kun yrittäjä pohtii ideoidensa muuttamista kannattavaksi liiketoiminnaksi.

 

Asiantuntijamme

Share