Hyppää pääsisältöön
raha_virtaa_ovesta
Blogi

Toiminnanohjausjärjestelmä luo pohjan tulokselliselle liiketoiminnalle

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP, on yrityksen toiminnan kannalta usein se kriittisin järjestelmä, jonka päällä pyörii monesti elintärkeät liiketoimintaprosessit myynnistä laskutukseen, ja hankinnasta toimitukseen. Näiden prosessien pyöriminen on liiketoiminnan elinehto, joten ERP:in voidaan häpeilemättä sanoa olevan yrityksen sydän, joka pitää koneiston käynnissä.

Tyypillisesti toiminnanohjausjärjestelmiä on pyöritetty paikallisilla palvelimilla (on premises), jotka sijaitsevat joko yrityksen omassa tai vuokratussa konesalissa. Globaalien suuryritysten kuten Microsoftin ja Oraclen panostaessa vahvasti pilviteknologiaan, on ERP:in hankkiminen pilvestä (cloud / online) tullut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Pilviteknologian kehittyminen ja sen suosio ovatkin synnyttäneet valtavasti tarjontaa pilvestä hankittaville ERP:eille, joita ei vielä vuosikymmen sitten ollut montakaan.

Digitaalisen vallankumouksen johdosta monen yrityksen it-strategia nojaa vahvasti pilviteknologiaan, jolloin myös ERP:in hankinta pilvestä tulee ajankohtaiseksi. ERP:in ollessa yrityksen sydän, kannattaa sen valinta ja käyttöönotto tehdä oikein, jolloin mahdollistetaan liiketoiminnan kannattava kasvu ja ketterä reagointi asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.

Miksi valita pilvipohjainen ERP-järjestelmä?

Pilviteknologiaan pohjautuvien toiminnanohjausjärjestelmien edut ovat kiistattomat monelle yritykselle muun muassa järjestelmän implementoinnin helppouden, ja selkeiden sekä ennustettavien kustannusten vuoksi. Implementoinnin ketteryydestä kertonee Panorama Consultingin tekemä tutkimus ERP-järjestelmien käyttöönotoista, joka osoitti, että keskimäärin ERP-järjestelmän käyttöönotto kustantaa noin 5% yrityksen liikevaihdosta. Täysin pilviteknologiaan pohjautuvan Oraclen NetSuiten vastaava luku on 2,8%, jolloin parhaassa tapauksessa implementoinnissa säästetään satoja tuhansia, ellei miljooniakin euroja.

Implementoinnin helppouteen vaikuttaa se, että pilvessä toimiviin ERP:eihin sisältyy useimmiten valmiita pohjia, joista valitaan yrityksen toimialaan ja liiketoimintaan sopivimmat, jolloin saadaan toimialan parhaat käytännöt, käsitteet sekä prosessit suoraan järjestelmään. Tällöin käyttöönotossa vaadittava työmäärä kohdistetaan yritykselle ominaisten toimintojen rakentamiseen, roolikohtaisten käyttöliittymien mukautukseen ja koulutukseen. Vastaavasti on premises -ratkaisuissa kaikki joudutaan määrittelemään, kustomoimaan ja pahimmassa tapauksessa ohjelmoimaan alusta alkaen.

Esimerkki NetSuiten dashboardista

NetSuite dashboard

Selkeä hinnoittelu ja ketterät muutokset

Pilviteknologian hinnoittelu on selkeää ja helposti ennustettavaa sen pohjautuen lisensseihin, ja samat käytännöt koskevat useimmiten myös toiminnanohjausjärjestelmiä. Lisenssit voivat perustua vaadittaviin moduuleihin, käyttäjien määrään, käyttäjärooleihin tai yhdistelmään näistä. Moduulien tarve riippuu siitä, mitä toiminnallisuuksia ERP:iltä halutaan, ja niiden määrää voidaan muuttaa ketterästi. Esimerkiksi: mikäli yrityksen kipupisteenä on taloudenohjaus, voidaan ensi vaiheessa ottaa moduulit pelkästään talouden pyörittämistä varten ja lisätä moduuleja tarpeen mukaan, esimerkiksi projektinhallintaan tai tuotantoon.

Lisenssit sisältävät aina käyttöoikeuksien lisäksi myös järjestelmän fyysisen ylläpidon, joka paikallisesti hoidettuna saattaa olla jopa kalliimpaa kuin pilvipalveluna tuotettu toiminnanohjausjärjestelmä. Lisäksi pilvipalveluiden ylläpitäjä huolehtii varmuuskopioista, tietoturvasta ja tietokannoista, joista aiheutuvat kulut pitää myös laskea mukaan kokonaiskustannuksiin. Pilvestä hankittu ERP on jatkuvasti myös ajan tasalla, sillä useimpiin järjestelmiin tulee päivityksiä yhdestä neljään kertaa vuodessa.

Pilvipalveluna tuotettu ERP mahdollistaa kannattavamman, tietoturvallisemman ja luotettavamman liiketoiminnan harjoittamisen, mikä auttaa yritystä keskittymään oman ydinliiketoimintansa pyörittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Ota yhteyttä

Share