Hyppää pääsisältöön
HR Flow on toimitusjohtajan paras joululahja
Blogi

Toimitusjohtajan paras joululahja

Toimitusjohtajan paras joululahja on tänäkin vuonna kannattava kasvu. Pienet kasvuyritykset tarvitsevat kannattavan kasvun varmistaakseen kipeästi tukea HR-prosesseihinsa, mutta eivät aina ole valmiita palkkaamaan henkilöstöpäällikköä. Accountor HR4 vapauttaa toimitusjohtajan HR-päällikön tehtävistä omiin töihinsä. Skaalautuvan HR Flow -palvelun parissa työskentelevä asiantuntija Eija Kaarto kertoo miten.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei ole useinkaan henkilöstöpäällikköä eikä HR-järjestelmää – rajalliset resurssit eivät useinkaan mahdollista täyspäiväisen ammattilaisen rekrytointia eivätkä kehittyneiden digitaalisten ratkaisujen hankintaa.

”Pienet ja keskisuuret yritykset, etenkin kasvuyritykset, kaipaavat tukea henkilöstöprosessien organisointiin ja digitalisointiin. Tehtäviä on hoidettava, mutta resursseja ei ole, joten HR-työt ja lakisääteiset velvollisuudet kaatuvat tyypillisesti toimitusjohtajan ja talousjohtajan niskaan”, Accountor HR4:n seniorikonsultti Eija Kaarto toteaa.

Lopputulos on ei-toivottu: toimitusjohtaja ja talousjohtaja joutuvat lyömään laimin tehtäviään täyttääkseen oman työnsä ohessa HR-päällikön saappaat. Mikä neuvoksi?

HR Flow – skaalautuvaa, kustannustehokasta ja laadukasta henkilöstötyötä 

Henkilöstön, johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä Accountor HR4 on ratkaissut lukemattomia yrityksiä kalvavan ongelman tehokkaalla tavalla. ”Kun yhdistetään henkilöstötyön huippuammattilaiset, kokemuksen hiomat parhaat käytännöt ja ajanmukaiset helppokäyttöiset digitaaliset työvälineet, saadaan aikaan laatua ja kustannussäästöjä. Positiiviset vaikutukset näkyvät koko yrityksen arjessa”, Kaarto sanoo.

Parhaiden käytäntöjen pohjalta digitalisoidut prosessit tukevat muun muassa perehdytystä, tavoite- ja kehityskeskusteluja, varhaista välittämistä, pätevyyksien, sertifikaattien ja koulutusten hallintaa sekä työsuhteen elinkaaren hallintaa. Esimiesten toimintaa tuetaan hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaisesti. Kattavat raportointimahdollisuudet tehostavat muun muassa henkilöstötilinpäätöksen tekemisen.

HR Flow -palvelu voidaan ottaa käyttöön nopeasti, ja se mukautuu yrityksen kasvuun ja muutoksiin ketterästi. Kokonaisuutta voidaan hyvin ketterästi täydentää samaan digitaaliseen kokonaispakettiin saumattomasti yhdistettävillä palkanlaskennan ulkoistuksella sekä työajan seurannan ja rekrytoinnin ratkaisuilla ja palveluilla.

”Skaalautuva palvelumalli vapauttaa johdon ja työyhteisön toteuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita. Hyödyt toteutuvat paremman henkilöstökokemuksen ja tehokkaiden HR-prosessien muodossa. HR Flow -palvelua on rakennettu myös erityisesti tukemaan ja kehittämään organisaatioiden itseohjautuvuutta.”, Kaarto korostaa.

Ainutlaatuinen HR Flow -palvelu soveltuu yrityksille kaikilla toimialoilla.

Tags

Share