Hyppää pääsisältöön
3_tapaa_säästää_aikaa_matkalaskutuksessa
Blogi

Työaikalaki muuttuu - Suomi käy ja kukkuu 24/7?

Työaikalain uudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ajantasaistaa työaikalain säädökset vastaamaan elinkeinorakenteen, työelämän muuttumisen ja ylipäätään työn tekemisen tavoissa jo tapahtuneita muutoksia. Näistä mainittakoon mm. etätyö, itseohjautuvat tiimit ja pätkätyö.

Tässä kirjoituksessa kurkistan parhaillaan vireillä olevaan hallituksen esitykseen työaikalain uudistuksesta. Hallituksen esityksen tavoitteena on korvata nykyinen vuodelta 1996 voimassa oleva työaikalaki ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Näin ollen ensi vuoden HR-työn yksi painopistealueista on uuden työaikalain tuleviin muutoksiin varautuminen. Johdon, esimiesten ja ennen kaikkea HR – ammattilaisten on hyvä hahmottaa jo hyvissä ajoin työaikalain mahdollistamat työaikajärjestelyt, joilla edistetään yritysten kilpailukykyä sekä samalla henkilöstön työhyvinvointia.

Uusi laki tuo yrityksiin ja työpaikoille välineitä tehdä yritys- ja työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, joissa yhdistyvät sekä työnantajan että työntekijöiden työaikatarpeet. Sopimiseen perustuvaa työaikaa koskevat säännökset mahdollistavat nykyistä joustavimmasta työajoista sopimisen ja näin työntekijöiden olisi helpompaa yhteensovittaa työn ja yksityiselämän tarpeet.

Laissa säädettäisiin mm. uudesta joustotyöaikaa koskevasta järjestelystä ajasta ja paikasta riippumattomassa asiantuntijatyössä, lisättäisiin mahdollisuuksia sopia liukuvasta työajasta nykyistä väljemmin sekä lisättäisiin mahdollisuus sopia työaikapankin käyttöönotosta työpaikoilla huolimatta työehtosopimusmääräyksistä.

Selvää on, että ehdotuksessa olevat työaikalain mahdollistamat muutokset eivät toteudu yrityksissä ns. sormia napsauttamalla. Muutoksen mahdollistajina ovat työsuhdejuridisen osaamisen lisäksi, sopimisen kulttuuri, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, hyvä esimiestyö sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Suomi käy ja kukkuu entistä ehompana - ainakaan suunniteltu työaikalain muutos ei estä sitä!

Meillä Accountorissa kaikkien tavoitteena on rakentaa parempaa työelämää. Vuoden 2019 alussa haluamme lisätä yritysjohdon tietoisuutta työaikalain uudistuksen tuomista mahdollisuuksista ja uudistuksen tarkemmasta sisällöstä järjestämällä mm. maalis-huhtikuussa ilmaisen webinaarisarjan, jossa asiantuntijoidemme johdolla pohdimme tarkemmin työaikalain kokonaisuudistusta työsuhdejuridiikan, HR – työn, johtamisen ja esimiestyön kannalta.

Share