Hyppää pääsisältöön
AICT Service Desk

Työsuhdekysymysten riskit hallintaan

Maanantaiaamu. Toimitusjohtajan tarkoituksena oli aloittaa työviikko keskittyen johtoryhmän kanssa liiketoiminnan suunnitteluun, jotta yritys pärjäisi yhä kiristyvässä markkinaympäristössä. Esimies piipahti kuitenkin kertomaan, että pitkään jatkuneet ongelmat erään tiimiläisen kanssa olivat aamulla kärjistyneet lopullisesti. Yhtiö joutuisi nyt pikaisesti selvittämään mahdollisuudet työsuhteen päättämiseen. Loppupäivä meni asiaa selvitellessä – seuraavana päivänäkin oli vielä epäselvää, miten haastavan tilanteen kanssa olisi paras edetä.

Päivittäiset työsuhdeasiat tulevat usein eteen yllättäen, ja niiden selvittäminen vie aikaa. Kun henkilöstötyön rutiineja tehdään oman työn ohessa eivätkä ne kuulu omaan ydinosaamiseen, virheet voivat kostautua vakavina juridisina ja taloudellisina seuraamuksina sekä ikävinä kolhuina työnantajamaineessa.

Vaativammissa työsuhdekysymyksissä juridisten riskien ennakointi ja analysointi on ensiarvoisen tärkeää. Milloin kannattaa sitten kääntyä ammattilaisen puoleen? Kun esimerkiksi:

  • liiketoiminnan muutos- ja kehittämishankkeilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia
  • kyseessä on työ- ja johtajasuhteisiin liittyvät sopimukset
  • työsuhdetta ollaan päättämässä ja päättämisen juridiset perusteet pitää arvioida
  • työsuhdeasioissa syntyy erimielisyyksiä, ja niitä pitää sovitella tai käsitellä tuomioistuimessa
  • työnantajakuvaa halutaan vaalia hoitamalla henkilöstötyö eettisesti, juridisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

Toimivat henkilöstötyön käytännöt ja ammattimainen tuki niiden toteuttamiselle ovat edellytys sille, että johto voi keskittyä häiriöttä ydintoimintoihin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Esimiestyö voi onnistua vain, kun esimiehet tuntevat velvollisuutensa työnantajan edustajana ja noudattavat henkilöstötyön pelisääntöjä arkityössä.

Arvostettu työnantaja hoitaa haasteellisetkin työsuhdetilanteet henkilöstöään kunnioittaen. Tämä on tärkeä osa sitä onnistunutta henkilöstöjohtamista, joka viime kädessä näkyy positiivisena asiakaskokemuksena, kuten me Accountorilla ajattelemme.

Share