Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
ulos kuplasta
Blogi

Ulos kuplasta – mitä uuden ajan kunta voi oppia yritysmaailmasta?

Verkkopalveluita ja digitaalista osallisuutta laajasti tarjoavaksi kunnaksi muuttuminen vaatii kulttuurin, toiminnan ja tekniikan uudistumista. Kaikki ovat haasteellisia muutoksia, koska ne edellyttävät uuden oppimista johtamisessa ja päivittäisessä työssä.

Muutos on hyvästä

Oman substanssiosaamisen rinnalle tulee tarve osata digitaalista asiakaspalvelua, sen johtamista ja digipalvelun työvälineitä.

Muutoksen tuska kannattaa, sillä:

  • kuntalaiset ovat tottuneet asioimaan palveluissa silloin, kun se heille parhaiten sopii
  • tehokas verkkopalvelu ja vahva kuntalaisten osallisuus lisäävät ennakoitavuutta
  • palveluiden rakennemuutos on väistämättä edessä, koska leikkaukset on monessa kunnassa viety äärimmilleen ja niiden kautta ei kyetä enää säästämään
  • tulevaisuuden kuntaa johdetaan tiedolla ja se tieto pitää jostakin saada – mieluummin automaattisesti
  • työ muuttuu ja rutiinien automatisointi avaa ovia parempiin asiakaskohtaamisiin.

Uuden ajan kunta vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä

Mikä on oikea tulokulma muutokseen? Onko viisasta lähteä liikkeelle kulttuurista, toiminnasta vai tekniikasta? Vai voiko tällaista kysymystä edes asettaa, sillä jos muuttaa jotakin näistä kolmesta, myös kahta muuta on tarpeen säätää.

Uuden ajan kunta vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä – yhden yksikön tai toimialan erityisen toimintakulttuurin ja sitä tukevien suljettujen ratkaisujen maailma on parhaimmillaankin osaoptimointia. Osaoptimointi on kallista ja johtaa usein kuntalaisen/asiakkaan näkökulmasta älyttömiin säästöihin.

Asiakkaat odottavat toimialasta riippumatonta tuttua digitaalista palvelukokemusta ja sujuvaa vuorovaikutusta. Monen eri toimintakulttuurin ja niitä tukevien erityisratkaisujen kunta tai kaupunki ei sellaista pysty tuottamaan.

Tiekartta tukee digitaalisen palvelun rakentamista

Yksi avain kattavien verkkopalveluiden ja digitaalisen osallisuuden kuntaan on kokoava ratkaisualusta – sellainen, jolla voi tuottaa sekä palveluportaalin, osallisuusalustan että taustalla olevan toiminnan ohjaamisen.

Siksi väitän, että uuden kunnan palvelukulttuuria ja sen johtamista on kehitettävä tietojärjestelmien arkkitehtuurin kanssa rinnakkain. Hankalasti kokonaisuuteen liitettävät yhden asian erityisratkaisut voivat olla ylipääsemätön haaste kattavalle verkkopalvelulle.

Jotta muutos etenee, tarvitaan selkeä kuva siitä, mihin pyritään. Matka vision kuvaamaan tulevaisuuteen vaatii tiekartan tukemaan digitaalisen palvelun rakentamista. Tiekartta kattaa teknisen ratkaisujen uudistamisen sekä sen mahdollistaman kulttuurin ja toiminnan uudistamisen.

Kunta, älä jää kuplan vangiksi

Kuntien on tultava ulos omasta kuplastaan ja etsittävä esimerkkejä kaupallisten palveluiden maailmasta. Miten pankit saivat luotua paremman palvelun verkkoon ja samalla supistuneella henkilöstöllä jopa mahdollisuudet kotikäynteihin? Miten parhaat verkkokaupat tuottavat erinomaisia asiakaskokemuksia?

Muutos on saanut tuekseen uuden ratkaisualustan – Microsoft Dynamics 365 sisältää sekä digitaalisen asiakaspalvelun että kuntalaisvuorovaikutuksen välineen. Lisäksi siinä on mukana toiminnanohjauksen ja talouden hallinnan työkalut.

Tekninen ratkaisu on siis jo olemassa – avainasemassa on se, miten sitä hyödyntäen luodaan uutta kulttuuria ja uudenlaista palvelutoimintaa. Rohkeasti uuteen lähtevät kunnat ovat huomisen voittajia.

Ota yhteyttä

Share