Hyppää pääsisältöön
Working on request
Blogi

Vaali kannustuksen kulttuuria

Arvosta. Kannusta. Kiitä. Innostavan työilmapiirin kulmakivet ovat yksinkertaiset, mutta välttämättömät sisäisen työmotivaation edistämiseksi työyhteisössä.

Kiitos tuottaa iloa ja energiaa

Työyhteisö voi liekittää jäseniään innostumaan arvostamalla. Työyhteisö koostuu kuitenkin yksilöistä, joten jokaisen on kannettava kortensa kekoon ja otettava vastuuta innostavan työilmapiirin rakentamisesta. Toisten kanssa on helppoa rakentaa hyvää fiilistä, joidenkin kanssa joutuu tekemään vähän enemmän töitä oman asennoitumisensa kanssa, jotta positiivinen toimintatapa juurtuu yhteistyöhön.

Asiaa voi avittaa miettimällä, mitä arvostaa kussakin tiiminsä jäsenessä ja mitä hyvää hän tuo työyhteisöön. Kiitä työkaveria, kerro hänelle konkreettisesti, mistä pidit. Täsmäkiitos kollegalta tuottaa iloa ja antaa energiaa!

Innostavassa työyhteisössä arvostetaan aidosti erilaisia työtehtäviä, rooleja ja tekemistä. Jokainen myös tekee osuutensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eteen. Vastuunkanto tarkoittaa vastuuta ei vain omien töiden hoitamisesta, vaan koko työyhteisön aikaansaannoksista. Työhön syntyy tekemisen meininki hyvällä fiiliksellä.

Innostava työyhteisö haastaa ja tukee uudistumaan

Uudistuminen on edellytys yritysten tulevaisuuden menestykselle. Todellinen uudistuminen edellyttää jokaisen työyhteisön jäsenen aktiivista toimintaympäristön seuraamista ja toiminnan ennakoivaa kehittämistä. Tähän tarvitaan uteliaisuutta, avoimuutta ja rohkeutta osallistua sekä oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Oman toiminnan kehittämisen edellytys on myös kyky kyseenalaistaa omia ajattelumalleja ja uskomuksia.

Innostunut työyhteisö koostuu syöttöpelaajista

Innostunut, päämäärätietoinen työyhteisö on kuin huippujalkapalloa pelaava joukkue. Työntekijät antavat toisilleen syöttöjä, jokainen auttaa toisia tekemään osuutensa ja jokaisen annetaan olla tähti yksittäisen starailun sijaan.

Tällaisessa työyhteisössä yksilö kokee olevansa myös turvassa – hän tietää varmasti saavansa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Ja koko työyhteisö motivoituu, kun jokaisella on ollut tärkeä rooli ja tehtävä tuloksen aikaansaamisessa.

Yhdessä onnistumisesta iloitseminen innostaa!

Share