Hyppää pääsisältöön
Specialicerad rekrytering och interim inom  ekonomi och lön
Blogi

Vapautta ja vastuuta jakamassa

Miksi vapautta on niin vaikea antaa?

Moni esimies on viime vuosina saanut valmennuksissa oppia, kuinka delegoida paremmin ja kuinka jakaa vastuuta ja tehtäviä järkevästi. Monissa yrityksissä tässä on kehitytty paljon. Samoin on opittu, että vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä – ainakin niiden pitäisi kulkea. Miksi vapauden antaminen näyttää kuitenkin olevan niin paljon vaikeampaa kuin vastuun jakaminen?

Daniel Pink kirjoittaa Drive-kirjassaan, että motivoituakseen työntekijän tulisi saada vapautta neljän asian suhteen: mitä tehtäviä tehdään, miten työtä tehdään, missä ja milloin työtä tehdään sekä kenen kanssa tehdään. Harvassa yrityksessä työntekijä voi valita tiimiään, mutta työntekotapaan ja -aikaan työntekijöillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Puhutaan työn tuunaamisesta.

Suomessa työaikalaki velvoittaa valvomaan työaikaa hyvinkin tarkasti, mikä asettaa rajoja myös vapauden antamiselle. Julkinen tuottavuuskeskustelu hallitusta myöten liikkuu pitkälti työajan ympärillä (kuusi minuuttia päivässä lisää). Asiantuntijatyötä on kuitenkin vaikea mitata ajassa, sillä ajattelu ei tapahdu aina pelkästään arkisin klo 8 – 17. Parhaat ajatukset saattavat tulla ihan muulloin eikä työpisteellä vietetty aika todellakaan kerro tuotoksen määrästä ja laadusta. Voisiko asiantuntijalle antaa enemmän vapautta valita, missä ja milloin työtä tehdään?

Selkeät tavoitteet vapauttavat onnistumaan

Vapautta on kuitenkin vaikea antaa, koska samalla pitää hyväksyä, että toinen saattaa tehdä asiat eri tavalla kuin itse ne tekisin (eli huonommin?). Onhan siinä sekin riski, että joku tekee asian eri tavalla, mutta paremmin!  Vaaditaan siis hyvää itseluottamusta, että voidaan antaa vapautta toisille. Pitää hyväksyä, että joku voi tehdä asiat eri tavalla; joskus paremmin, joskus huonommin.

Vapautta on vaikea antaa myös siksi, että vahtiminen ja kyttääminen on usein helpompaa kuin hyvien tavoitteiden ja mittareiden asettaminen ja niiden seuranta. Tavoitteiden asettamista on myös paljon esimiehille valmennettu, mutta se näyttää edelleen olevan varsinkin asiantuntijatyössä erittäin haastavaa. Usein vaikeaa erottaa, kenen työn tulosta onnistuminen oikeastaan on ja ketkä kaikki vaikuttivat onnistumiseen. Asiantuntijapalvelut myydään ja tuotetaan usein monen ihmisen yhteistyönä, kaikkien panos on tärkeä.

Jotta voi antaa vapautta, on tehtävien ja tavoitteiden oltava hyvin selkeitä. Voiko olla niin, ettei  esimieskään aina tiedä, mitä oman tiimin pitää saada aikaiseksi. Johtaja voi monesti jäädä ilman selkeitä tavoitteita, sillä hänen oletetaan asemansa takia itse ymmärtävän, mikä on tärkeää ja mitä pitää saada aikaiseksi. Jokainen tarvitsee tekemiselleen selkeän suunnan. Parhaiten näyttävät onnistuvan ne yritykset, joilla on toiminnalleen selkeä ja yhteinen tavoite ja jotka antavat riittävästi vapautta ja vastuuta työntekijöilleen. Näistä yrityksistä löytyvät usein myös onnelliset ja tehokkaat työntekijät.

Ota haaste vastaan ja pohdi omia käsityksiäsi johtamisesta, erityisesti vapauden antamisesta. Kokeile itse erilaista tapaa (paikkaa ja aikaa) tehdä töitä.

Share