Hyppää pääsisältöön
Veroasiantuntija summaa 2020

Veroasiantuntija summaa: kummallinen vuosipuolikas

Vuoden vaihteessa emme vielä tienneet, mitä onkaan edessäpäin. Verotuksessa otimme käyttöön odotettuja, tänä vuonna voimaan tulleita uusia lainsäädäntöjä, esimerkiksi henkilökohtaisen tulolähteen (ns. TVL-tulolähteen) poistuminen osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä, tuplapoistomahdollisuus koneista ja laitteista sekä arvonlisäverotuksen quick fixes muutokset EU-tavarakaupassa. Lisäksi odotimme hallitusohjelmassa luvattuja, tälle vuodelle voimaan saatettavia muita muutoksia, kuten henkilöstöantiin tulevia helpotuksia, määräaikaista ylimääräistä tutkimus- ja kehittämisvähennystä ym. hallitusohjelmassa mainittua muutosta.

Accountor_hr

Mutta toisin kävi. Ajatukset jouduttiinkin siirtämään siihen, miten tästä keväästä, kesästä ja tulevasta loppuvuodesta selvitään. Korona muutti kaiken. Piti ryhtyä suunnittelemaan, miten yrityksen toimintaa voidaan jatkaa, miten rahavarat saadaan riittämään ja saatavat mahdollisimman nopeasti perittyä.

Korona vaikutti myös postin kulkemiseen, pdf-muodossa olevat laskut ja liitteet eivät välttämättä menneetkään perille operaattoreiden skannaus- ja tulospalveluissa ilmenneiden ongelmien takia. Sähköinen verkkolasku ja muutoinkin verkossa toimimisen hyödyntäminen tuli yritykselle rahanarvoiseksi ja tärkeäksi toimintamalliksi.

Lainsäätäjien kiireinen kevät

Lainsäädännössä keskityttiin nopealla aikataululla järjestämään erilaisia tukimuotoja, joilla helpotettaisiin koronan aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Kaikki ei heti mennyt ihan putkeen, vaan ensimmäisten tukimuotojen osalta kävikin niin, etteivät ne kaikki tulleetkaan niille, jotka joutuivat kärsimään tulojen pienentymisestä eniten.

Uusia muotoja haettiin ja nyt onkin jo melkoinen tukiviidakko, josta yrittäjä joutuu selvittämään, mitkä tuet ovat hänen yritykselleen haettavissa, mistä ja miten niitä haetaan ja miten aikaisemmin mahdollisesti saadut tuet vaikuttavat uusiin haettaviin tukiin. Viimeisimpinä tukimuotoina ovat tulleet KEHA-keskuksen kautta haettava ravitsemusalan tuki, Valtiokonttorin kustannustuki ja matkailualan rahoitus matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille.

Verohallinto ja eläkevakuutuslaitokset tulivat myös yrittäjää vastaan. Esimerkiksi eläkevakuutusmaksuille saa joustoa 20.3. – 30.6.2020 erääntyneille maksuille, työnantajan TyEL-maksuja on alennettu vuoden loppuun saakka, viivästysseuraamuksia on väliaikaisesti huojennettu ja alkuvuoden arvonlisäveroja voi pyytää palautettavaksi vielä 31.8.2020 saakka, tosin vain lainaksi. Väliaikaisen lakimuutoksen perusteella maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko on alennettu 7 %:sta 2,5 %:iin. Onneksi yrittäjillä on tukenaan osaavia kirjanpitäjiä, jotka auttavat hakemusten ja liitteiden laatimisessa. Monelle yrittäjälle tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaisten asioiden kanssa joutuu tekemisiin. Silloin helposti saatava luotettava apu on tärkeässä roolissa.

Monenlaisia määräaikaisia lakimuutoksia on laadittu. Työsuhteisiin liittyviin säädöksiin tehtiin muutoksia, joihin on tullut myös jatkoaikoja. Koronasta huolimatta velvoitteiden hoitamisesta, kuten veroilmoituksen ja tilinpäätösten laatimisesta on pitänyt huolehtia. Verotuksessa yhteisöjen veroilmoituksiin annettiin yksi kuukausi lisäaikaa koskien tilinpäätöksiä, jotka päättyivät 12/2019 – 2/2020. Myös tilinpäätöksien laatimiseen Kirjanpitolautakunta myönsi väliaikaisesti jatkoaikaa. Samoin yhtiöoikeuteen tehtiin väliaikaisia muutoksia yhtiökokousten järjestämiseksi. Näissäkin asioissa asioista ajan tasalla oleva ja osaava kirjanpitäjä on kullanarvoinen apu.

Kohti lainsäätäjien alkuperäistä agendaa

Silti on pidettävä katse eteenpäin. Verotuspäätöksiä valmistuu ja lainsäädäntöhankkeita muiltakin kuin koronaan liittyen on valmisteltu ja on valmisteilla. Henkilöstöantia koskeva muutos on tätä kirjoittaessa vielä vireillä. Hallituksen esitys (HE 73/2020) siitä on annettu eduskunnan käsittelyyn. Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja korotetaan 1.8.2020. Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa koskeva laki on työn alla. Konserniverotusta ollaan uudistamassa, samoin liikenteen verotusta, joka saattaa vaikuttaa myös autoetujen verotukseen. Tietysti joka vuodenvaiheen tuloverotusta koskevat muutokset, kuten tuloveroasteikko ja ansiotulojen vähennykset, ovat myös lainsäätäjän pöydällä. Sähköinen ja reaaliaikainen ilmoittaminen etenee ja paljon muita lainsäädäntöhankkeita on suunnitteilla ja jo käynnissä. Valtioneuvoston säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet löytyvät valtioneuvoston sivuilta.

Tuleeko koronan jälkeen enää normaalia aikaa, vai onko sellaista enää olemassakaan. Korona jättää myös yritystoimintaan oman jälkensä, mutta elämä yritystoimintoineen tulee jatkumaan -ehkä vähän eri tavalla ja uusilla toimintamalleilla kuin aikaisemmin, mahdollisesti jopa paremmin ja tehokkaammin. Kesä on kuitenkin nyt parhaimmillaan, vettä sataa ja aurinko paistaa -kumpikin vuorollaan ja välillä yhtä aikaakin. Sitähän se on, elämäkin.

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme

 
 

Share