Hyppää pääsisältöön
Two women sitting casual meeting

Vuoden 2022 talousdata paljastaa, että suomalaisilla yrityksillä menee hyvin

Korkeasta inflaatiosta ja julkisuudessa esitetyistä negatiivisista talousnäkemyksistä huolimatta sekä pk-yrityksillä että pörssiyrityksillä on mennyt vuonna 2022 kaiken kaikkiaan hyvin.

Accountor on jo kahden vuoden ajan julkaissut säännöllisesti talousanalyysiä, joka perustuu reaaliaikaiseen talousdataan lähes 10 000 yrityksestä. Tuorein analyysi osoittaa, että monilla pk-yrityksillä on ollut erinomainen vuosi.

”Tiedämme, että PK-yritykset ovat kasvaneet vuonna 2022 lähes kaikilla toimialoilla. Liikevaihdon kasvu nyt syksyllä on ollut yli viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myyntilaskujen keskihinta on pysynyt samana eli inflaatio ei ole merkittävästi siirtynyt hintoihin. Toisaalta sekä ostolaskun keskihinta on puolestaan noussut että liikevaihdon kasvu on inflaation tasolla. Nämä tekijät kyllä vaikuttavat joidenkin yritysten kannattavuuteen”, sanoo liiketoimintajohtaja Petri Karjalainen Accountorilta.

”Jos kuluttajainflaatio ja korkeat energiakustannukset eivät ole oman toimialan kannalta merkitseviä, ja data samaan aikaan kertoo, että toimialalla menee hyvin, kannattaa kuitenkin luottaa dataan eikä median uutisointiin.”

Laskuvolyymien muutos edelliseen vuoteen nähden

Accountorilla on laaja näkymä suomalaiseen PK-sektoriin, sillä konsernin eri ohjelmistoja ja palveluita käytetään yli 100 000 suomalaisen yrityksen kirjanpidossa ja yli 500 000 suomalaisen palkansaajan palkanmaksussa.

Huhtikuusta 2020 lähtien Accountor on julkaissut kuukausittain reaaliaikaista yritysten tilanteesta kertovaa dataraporttia, sillä se halusi olla aktiivisesti mukana edistämässä PK-yritysten taloustilanteen ymmärtämistä koronan aiheuttaman talouskriisin alettua.  Siitä lähtien Accountor on jakanut raporttia ilmaiseksi paitsi viranomaisille ja poliittisille päättäjille, myös ekonomisteille, medialle ja muille sitä tarvitseville tahoille. Data on raporttia varten anonymisoitu.

man sitting on a chair

Yrityksen toimialalla ja koolla on väliä vallitsevassa inflaatiotilanteessa

Karjalaisen mukaan taloudella on mennyt erittäin hyvin viimeisen puolentoista vuoden ajan, mutta hyvinvointi painottuu toimialoista tiettyihin ja yrityskokoluokassa isompiin.

”Pienemmissä mikroyrityksissä on euromääräisesti kasvettu, mutta niissä ei ole ollut henkilömäärän merkittävää kasvua. Sen sijaan yli kymmenen hengen yrityksissä henkilölukumäärätkin ovat kasvaneet yli toistakymmentä prosenttia.”

PK-yritysten on vaikeaa siirtää inflaation vaikutusta kuluttajahintoihin samalla tavalla kuin isojen yritysten. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa kiinteähintainen urakka tarvikkeineen on mahdollisesti lyöty lukkoon jo vuosi sitten hintojen ollessa alempia.

”Inflaatiota synnyttää tiettyjen raaka-aineiden hintojen lisäksi energia. Sähkön, kaasun ja polttoaineiden merkitys ei kuitenkaan ole suuri tyypilliselle PK-yrittäjälle kuten kampaajalle tai edes työtä myyvälle rakennusyrittäjälle. Inflaatio ei siis PK-sektorilla kuitenkaan vaikuta mittavasti kaikkiin yrityksiin”, Karjalainen toteaa.

”Datan avulla yritykset voivat tehdä johtopäätökset omien toimialojensa tilasta ja välttyä vakavilta liiketoiminnan virheiltä.”

Kuluttajavetoisilla käteiskauppaan kiinnittyvillä yrityksillä kuluttajien luottamus on tietysti tärkeää, kun taas alihankintaketjussa toimivien yritysten tilanne määräytyy pitkälti toimialan suuryritysten toimista, kuten koneteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa.

”Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että kuluttajat vielä käyttävät rahaa ihan niin kuin ennenkin. Isot sähkölaskut eivät vielä loka-marraskuussa ole vaikuttaneet kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Odotamme nyt mielenkiinnolla uusimman data valmistumista, jossa on mukana myös joulukuun alku, jolloin sähkön hinnasta ja kuluttajien maksuvaikeuksista on uutisoitu mittavasti”, Karjalainen kertoo.

Kaupan alan yrityksiä palvelevilla kuluttajatuotteita valmistavilla yrityksillä menee tällä hetkellä heikoiten, sillä omien ostolaskujen nousevia hintoja ei voida viedä kuluttajahintoihin samassa suhteessa.

”Tällä hetkellä ei ole nähtävissä konkurssiaaltoa, mutta näkisin, että hallitut lopettamiset saattavat lähitulevaisuudessa kasvaa”, Karjalainen sanoo.

Pörssiyritysten onnistunut vuosi

Suomalaisten pörssiyhtiöiden liiketoiminnan tunnusluvut tuoreeltaan analysoinut Olli Lehtonen konsulttiyritys August Associatesista kertoo, että vuodesta 2022 on tulossa suuryritysten liikevoitossa huipputulos huolimatta inflaatiosta, sodasta Euroopassa ja globaaleista toimitusketjuhaasteista.

”Pörssiyritysten yhteenlasketun liikevaihdon ennustetaan tänä vuonna kasvavan 11 prosenttia, kun Fortum jätetään ulkopuolelle. Kasvu ylittää kokonaisuutena inflaation ja kasvua tulee monilla eri alueilla.”

Parhaiten ovat menestyneet sellaiset teollisuuden alat, jotka ovat suoraan pystyneet hyötymään maailman markkinahintojen kasvusta ja jotka pystyvät siirtämään hinnannousun asiakashintoihin.

”Menestyjien joukossa ovat metsäteollisuus, perusmateriaalien valmistajat ja elektroniikkateollisuus. Heikointa kasvu on ollut rakennusalan pörssiyrityksissä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on jopa supistunut. Kaikki muut toimialat ovat käytännössä pystyneet kasvamaan”, Lehtonen sanoo.

”Tämän hetken analyytikkoennusteiden perusteella ensi vuonna pörssiyritysten liikevaihdon ennakoidaan kasvavan kaksi prosenttia, ilman Fortumia. Kasvu jäisi kuitenkin inflaation alapuolelle, joten ei tapahtuisi reaalista kasvua”, Lehtonen kertoo.

”On mielenkiintoista, että ennusteista ei piirry yhtä synkkää kuvaa pörssiyritysten tulevaisuudesta, kuin mitä maailman tapahtumien perusteella voisi olettaa. En kuitenkaan yllättyisi, mikäli tulosennusteita korjataan alaspäin tulevaisuudessa”, Lehtonen lisää.

Man in a suit standing

Data auttaa liiketoiminnan tarkastelussa

Karjalainen kannustaa mikroyrityksiä keskustelemaan kirjanpitäjiensä kanssa omasta kannattavuudestaan suhteessa kilpailijoihin. Datan avulla varsinkin suurissa tilitoimistoissa tiedetään hyvin tarkkaan, miten eri toimialoilla menee ja onko yritys kannattava vai ei. Kirjanpitäjä osaa myös neuvoa, mitä toimenpiteitä tehdä tilanteessa, jossa yrityksellä menee heikommin kuin toimialalla keskimäärin.

Keinoja kannattavuuden nostamiselle on monia. Kassavirran akuuttiin tarpeeseen Karjalainen antaa mikroyrityksille vinkiksi pienempien erien laskuttamisen tiheämpään tahtiin. Sillä saadaan kassavirran tilanne paranemaan nopeammin.

”Näen tilastoistamme, että myyntisaatavien kierto on jo hidastumaan päin. On tärkeää olla olemassa kassapuskuri asiakkaiden viivästyneiden maksujen varalle. Voi olla järkevää ottaa käyttöön laskurahoitus.”

Myös tuotekohtaista kannattavuuslaskentaa on hyvä tehdä pienissäkin yrityksissä.

”Isoilla pörssiyrityksillä kannattavuuden puolustamisessa tärkeintä on strategisen fokuksen tarkentaminen. Mikä onkaan se ydin, jota suojellaan ja mikä on asia, josta voidaan leikata”, Lehtonen kertoo.

Datan avulla yritykset koosta huolimatta voivat itse tehdä johtopäätökset omien toimialojensa tilasta ja välttyä vakavilta liiketoiminnan virheitä. Accountorin analyysit ovat nyt kaikkien suomalaisten yritysten saatavilla. Accountorilta löytyy myös asiantuntija-apua niin yrityksen talouden analysoinnin kuin kassavirta- ja rahoituspalveluiden merkeissä.

Share