Hyppää pääsisältöön
accountor woman

Mitä suomalaiset talousjohtajat haluavat pilvipohjaiselta toiminnanohjaukselta? -tutkimusraportti

Digitalisaatio, pilveistyminen ja työn muuttuminen ovat asioita, joista on erilaisissa talousalan- ja
teknologiajulkaisuissa puhuttu pitkään. Käytännössä näiden keskustelujen keskiössä on yritysten laajat taustajärjestelmät kuten taloushallinnon ratkaisut sekä toiminnanohjaus-, CRM- ja tuotannonohjausjärjestelmät.

Pilvipalveluiden mukaantulo yritysten taustajärjestelmiin, ja varsinkin aidosti pilveen rakennettujen ratkaisujen yleistyminen, on laajimpia muutoksia liiketoimintaan liittyvässä teknologiassa pitkään aikaan. Nämä asiat koskettavat jo nyt tuhansien ihmisten arkea myös Suomessa. Ja yleisen käsityksen mukaan tulevaisuudessa ne tulevat koskettamaan vielä suurempaa joukkoa.

Suomi on tunnettu teknologisesta osaamisestaan maailmalla. Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää, missä suomalaiset yritykset todella menevät pilvipohjaisten järjestelmien käyttöönoton suhteen – kysymällä heiltä
itseltään.

Selvitimme tutkimukseen osallistuneilta yrityksiltä seuraavia asioita:

• Mikä on yritysten suhtautuminen pilvipohjaisiin järjestelmiin.
• Missä määrin pilvipohjaisia järjestelmiä on jo käytössä, ja minkä verran käyttöönottoja suunnitellaan.
• Mitkä ovat yritysten tärkeimmät toimintaprosessit, ja mitkä näistä ovat yrityksen tärkeimmät kehityskohteet.
• Minkälaisena nähdään toimittajan rooli järjestelmähankkeen eri vaiheissa.
• Kuinka paljon järjestelmähankkeeseen ollaan halukkaita investoimaan.

Lataa tutkimusraportti täyttämällä lomake, niin saat vastauksia kysymyksiin!