Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
Accountor brand picture tape

Älykäs toimitusketjun hallinta ja tuotanto

  • Moderni toimitusketjun hallinta tuo organisaatiolle selkeää kilpailuetua.
  • Tuotannon ohjaaminen vaatii tehokkaat ja ketterät työvälineet, jotka ennakoivat ja ohjaavat käyttäjää.
  • Toimiala- ja lisäarvoratkaisut tuovat toimialojen erityispiirteisiin sopivat ja täydentävät toimintamallit liiketoiminta-alustojen päälle.

Tuotannon ja logistiikan arvoketju on muuttunut arvoverkostoksi, jossa tuotteita toimitetaan ja tuotetaan siellä, missä vapaita resursseja on saatavilla edullisimmin.

Digitalisaatio ja modernit liiketoiminta-alustat mahdollistavat uusien palvelukokemusten kehittämisen sekä asiakastarpeeseen perustuvan ohjauksen ja optimoinnin.

Toimitusketjun ja tuotannonohjauksen vaatimukset muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa. Toimitusten tulee olla entistä nopeampia ja halvempia.

Toimitusketjun hallinta

Logistisen kokonaisketjun hallinta vaatii tehokasta alihankintaketjun ja arvoverkoston hallintaa. Logistiikkaketjun läpinäkyvyys ja reaaliaikainen tilannekuva lisäävät toimitusvarmuutta sekä resursointiin ja toimituksien optimointiin liittyvää ennustettavuutta.

Liiketoiminta-alustan avulla globaaliin kokonaisketjuun liittyvää informaatiota voidaan tarkastella hallitusti yhdessä ratkaisussa ja toimintaa voidaan optimoida jopa tapauskohtaisesti. Toiminnan tehostamisen lisäksi tietoa voidaan hyödyntää uusien palveluiden tarjoamisessa asiakkaille.

Vapaan kapasiteetin hallinta logistisen arvoverkon sisällä sekä hankintojen optimointi myyntiennusteiden ja tilauksen perusteella lisäävät kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta.

Tuotanto

Tuotannon resurssien ja kapasiteetin suunnittelun vaatimukset ovat kasvaneet tuotannonohjauksen digitalisaation myötä. Tuotannon suunnittelussa on oleellista olla selvillä arvoverkoston tarjoamasta kapasiteetista ja kustannuksista. Kansainvälisessä ympäristössä monilokaatiohallinnan ja logistisen läpinäkyvyyden merkitys korostuu.

Asiakkaan tarpeisiin perustuva imuohjaus ja arvoverkoston tehokas hyödyntäminen vaativat modernin liiketoiminta-alustan. Alihankkijan työn ohjaaminen ja kuormituksen seuranta on mahdollista ottaa osaksi kapasiteettihallintaa, jolloin kuorman tasaamiseen tarjolla olevat vaihtoehdot moninkertaistuvat.

Alihankkijoilla on pääsy järjestelmään ja he voivat esimerkiksi kuitata valmistuneita töitä suoraan tilaajan järjestelmässä. Reaaliaikainen ja helposti saatavilla oleva tieto vähentää turhaa viivettä logistiikassa.

Toimitusketjun tuotannollisia prosesseja voidaan tarvittaessa automatisoida IoT-ratkaisujen avulla.

Ota yhteyttä

Share