Hyppää pääsisältöön
Payroll outsourcing accountor brand

Asiakaskeskeisen organisaation analyysi Promenade One

Jokaisella työntekijällä on rooli asiakaskokemuksen tuottamisessa

Jokaisella yrityksesi työntekijällä on rooli asiakaskokemuksen tuottamisessa. Henkilöstön kokemus omasta työstään ja organisaatiosi toiminnasta vaikuttavat suoraan asiakkaalle syntyvään kokemukseen.

Promenade One -analyysissa pysähdytään tarkastelemaan, miten organisaatio kykenee vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen. Välineitämme ovat henkilöstö- ja asiakastutkimus, joista syntyvää tietoa analysoimme sekä laadullisten että tilastollisten menetelmien avulla. Tarvittaessa syvennämme näkökulmaa vielä muiden liiketoiminnan tunnuslukujen avulla.

Kehittämällä organisaation toimintaa kokonaisuutena pystyt vaikuttamaan myös asiakkaan kokemukseen. Suositustemme avulla yrityksesi johto saa kirkkaan käsityksen siitä, mitkä henkilöstöjohtamisen tekijät vaikuttavat hyvään asiakaskokemukseen ja ohjaavat toimintaa strategian toteutumiseen. Autamme sinua myös konkretisoimaan ja tavoitteellistamaan kehityskohteet, jotta ne toteutuvat aina ruohonjuuritasolla asti eri toiminnoissa.

Share