Hyppää pääsisältöön
Accountor brand yellow zucchini

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Kuinka hyvää asiakaskokemusta yrityksesi henkilöstö tuottaa?

Tehokkain keino johtaa yrityksesi asiakaskokemusta on henkilöstökokemukseen ja toimintakulttuuriin vaikuttaminen. Kovin harvoin asiakasmittareita kuitenkaan kehitetään HR:n tuella. Asiakaskokemuksen mittaaminen antaa arvokasta dataa, jonka avulla voidaan kehittää asiakaskokemusta. Käytämme asiakaskokemuksen mittaamisen työkaluina mm. pulssi- ja touchpoint-kyselyitä.

Mittaamalla organisaatiosi kohtaamis- ja kosketuspisteitä asiakkaan kanssa saat näkymän siitä, kuinka hyvää asiakaskokemusta yrityksesi henkilöstö kykenee tuottamaan. Koska asiakaskokemuksen luomisessa on aina kyse ihmisten johtamisesta, HR:n asiantuntemus ja tuki ovat hyödyksi myös asiakaskokemuksen mittaamista suunniteltaessa.

Autamme sinua rakentamaan kyselyn, joka osoittaa parhaimmat ja heikoimmat asiakaskokemusta tuottavat kohtaamis- ja kosketuspisteet. Analyysimme antaa ajantasaisen näkymän yrityksesi strategian vaikutuksesta asiakaskokemukseen ja siihen, millä pisteillä on eniten vaikutusta hyvän asiakaskokemuksen syntymisessä.

Asiakaskokemuksen mittaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: asiakastyytyväisyys, suosittelu ja asioinnin helppous. Mittaustulokset osoittavat erot eri kohtaamispisteiden ja liiketoimintojen välillä. Ne toimivat työkaluina kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoinnissa. Autamme sinua myös ohjaamaan henkilöstösi toimintaa arvoa tuottavaan suuntaan ja viemään tarvittavat muutokset toimintatavassa käytäntöön asti.

Oletko kiinnostunut kehittämään asiakaskokemusta yrityksessänne? Autamme sinua mielellämme!

Share