Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
Accountor brand picture tape

Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Asiantuntijapalveluiden ja projektiliiketoiminnan johtaminen vaatii kykyä uudistua ja kehittää yrityksen toimintaa ja palveluita vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja asiakasodotuksia.

Voidaankin puhua asiakaslähtöisestä palveluliiketoiminnasta ja liiketoiminnan ohjaamisesta, jossa liiketoiminta-alustat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisessä roolissa asiakaslähtöisyyden, palveluiden kehittämisen ja kasvun sekä ketterien toimintatapojen muodostamisessa.

  • Tee asioita asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Kehitä uusia palveluita ja liiketoimintamalleja ketterästi, jotta takaat asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan.
  • Vapauta asiantuntijat tuottavaan työhön.
  • Tue asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa kokonaisvaltaisilla alustaratkaisuilla.

Asiakaslähtöisesti ja yhdessä

Asiantuntijapalveluissa ja projektiliiketoiminnassa, kuten insinööri- ja asianajotoimistoissa, yhteistyön merkitys korostuu. Asiakkaiden odotukset yhteistyöstä ja toiminnan ketteryydestä ovat kasvaneet. Asiakaslähtöinen liiketoiminnan ohjaus vaatii modernin liiketoiminta-alustan, joka mahdollistaa uudenlaisen projektikokemuksen.

Miten asiakas on sitoutettu yhteiseen projektiin ja miten nykyiset tietojärjestelmät tukevat yhteistyötä?

Moderni liiketoiminta-alusta tarjoaa mahdollisuuden projektien ja asiantuntijatyön ohjaukseen, viestintään ja yhteistyöhön yli organisaatiorajojen. Yhteisten työtilojen, yhteistyöratkaisujen ja työnohjauksen kautta organisaatioiden välinen läpinäkyvyys kasvaa ja työtä tehdään aidosti yhdessä.

Kasva ja laajenna palveluita

Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta vaatii, että uusia palveluita ja liiketoimintamalleja voidaan kehittää ja tarjota ketterästi. Uudet digitaaliset palvelut lisäävät kasvua ja organisaation kilpailukykyä.

Kuinka helposti nykyiset tietojärjestelmät tukevat uusien palveluiden tuottamista ja kasvua?

Modernit liiketoiminta-alustat mahdollistavat uusien liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämisen. Digitaalisuus, asiakaspalveluportaalit, mobiiliratkaisut, yhteistyötilat sekä sidosryhmien sitouttaminen liiketoimintaprosesseihin mahdollistavat palveluiden tarjoamisen nopeasti ja helposti.

Uusien palveluiden seuranta on helppoa ja antaa myynnin johdolle mahdollisuuden seurata asiakkuuksien tilaa ja kehittää asiakaslähtöistä palvelutarjontaa.

Vapautta asiantuntijoille

Asiantuntijoiden tulisi voida keskittyä asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin. Usein asiantuntijatyötä hankaloittavat työnohjauksen haasteet sekä sisäisten tapahtumien syöttöön ja raportointiin liittyvät raskaat prosessit.

Kuvaavatko asiantuntijat projektikokemusta ketteräksi ja joustavaksi?

Resursointi- ja työnohjausprosessin tulee olla ketterä ja riittävän läpinäkyvä, jotta lopputulos on ennakoitavissa riittävän aikaisin. Ennakoitavuutta ja asioiden sujuvuutta parantavat yhteisten työtilojen ja tuottavuustyökalujen kautta syntyvä läpinäkyvyys sekä mahdollisuus vaikuttaa, suunnitella ja kehittää aidosti yhdessä.

Uusia liiketoiminta-alustoja voi käyttää myös mobiilisti ja ratkaisut ovat personoitavissa asiantuntijan tarpeiden mukaisesti. Raportointi ja tapahtumien syöttö on joustavaa ja tehokasta ilman raskasta raportointi- ja laskutusprosessia. Personoitu käyttökokemus ja käyttötavat sekä joustavat toimintamallit antavat asiantuntijoille mahdollisuuden keskittyä asiakastyöhön ja lisäarvon tuottamiseen.

Asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa   

Alustaratkaisut kattavat asiantuntija- ja projektiliiketoiminnan tarpeet aina projektin laskutukseen ja taloudenhallintaan asti. Ratkaisujen avulla tapahtumat saadaan tehokkaasti, varmasti ja nopeasti laskutukseen ilman raskasta ja hidasta manuaalista laskutusprosessia.

Projektin taloudellinen ja operatiivinen tilanne on helposti seurattavissa ja raportoitavissa valmiiden analytiikkaratkaisujen avulla.

Yhdessä kohti uusia palveluita ja prosesseja

Accountor Enterprise on pitkäaikainen asiantuntijapalveluiden ja projektiliiketoiminnan  asiantuntija. Ota yhteyttä - analysoidaan yhdessä, miten asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan palveluita ja liiketoimintaprosesseja voitaisiin kehittää organisaatiossanne.

Ota yhteyttä

Share