Hyppää pääsisältöön
HR administration services

Johtaminen

Miten esimiesvalmennukset näkyvät yrityksesi asiakaskokemuksessa?

Innostunut työntekijä on tuottava työntekijä. Myönteinen työilmapiiri voi nostaa organisaation tuottavuutta jopa 20-30 %, joten innostus työssä ja sisäinen motivaatio eivät ole turhanpäiväistä pehmoilua. Hyvä – ja huono – henkilöstön vire peilautuu asiakkaalle asti. Miten johtaminen näkyy sinun yrityksesi asiakaskokemuksessa?

Yrityksesi johtamiskulttuurilla on ratkaiseva rooli hyvän vireen aikaansaamisessa. Työelämän muutokset ja monimuotoistuminen edellyttävät esimiehiltä entistä vahvempaa valmentavaa otetta oman tiimin osaamisen systemaattiseksi kehittämiseksi ja alaisten sitouttamiseksi. Samaan aikaan esimiehet tasapainoilevat muutosjohtamisen, tuottavuuspaineiden ja alaisten sekä ylimmän johdon kasvavien odotusten kanssa.

Esimiesvalmennustemme tavoitteena on vaikuttavuus – tulosten pitää näkyä päivittäisessä johtamistyössä, yrityksesi strategian ja kulttuurin mukaisesti.

Räätälöimme esimiesvalmennuksemme aina vastaamaan asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteiden ja kulttuurin mukaisesti.

Hyödynnämme valmennuksissa yrityksesi aitoja esimiestilanteita, joita käymme läpi osallistavilla ja vuorovaikutteisilla menetelmillä. Näin varmistamme käytännönläheisen ja kiinteästi esimiesten arkeen liittyvän osaamisen kehittämisen.

Valmennusten kestosuosikkeja ovat esimiestaitojen kulmakivet: innostavan kulttuurin johtaminen, esimies suorituksen johtajana, valmentava esimies sekä itsensä ja erilaisuuden johtaminen. Myös esimies työnantajan edustajana, esimiehen vastuut ja velvollisuudet sekä tasalaatuisen esimiestyön avaimet ovat kysyttyjä teemoja.

Järjestämme myös useamman kerran vuodessa avoimen esimiesvalmennuksen kokonaisuuden, joka tarjoaa uusille esimiehille johtamistaitoja ja käytännön työkaluja johtamistyöhön.

Työkaluina käytämme mm. lautapeliä ja vaikuttavuutta edistävää sähköistä valmennusympäristö HR4 Campusta. Oivaltamisen tueksi tarjoamme henkilökohtaisen toimintatyylin arviointivälineitä, kuten DISC-analyysi, 360-arvioinnit ja hyvinvointikartoitus Firstbeat.

Share