Hyppää pääsisältöön
HR administration services

Esimiesvalmennus ja johtaminen

Miten esimiesvalmennus voi näkyä yrityksesi asiakaskokemuksessa?

Innostunut työntekijä on tuottava työntekijä. Myönteinen työilmapiiri voi nostaa organisaation tuottavuutta jopa 20-30 %, joten innostus työssä ja sisäinen motivaatio eivät ole turhanpäiväistä pehmoilua. Hyvä – ja huono – henkilöstön tyytyväisyys peilautuu asiakkaalle asti. Miten johtaminen näkyy sinun yrityksesi asiakaskokemuksessa? Esimiesvalmennus tukee johtoa  sekä henkilöstökokemuksen että asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Yrityksesi johtamiskulttuurilla on ratkaiseva rooli hyvän vireen aikaansaamisessa. Työelämän muutokset ja monimuotoistuminen edellyttävät esimiehiltä entistä vahvempaa valmentavaa otetta oman tiimin osaamisen systemaattiseksi kehittämiseksi ja alaisten sitouttamiseksi. Samaan aikaan esimiehet tasapainoilevat muutosjohtamisen, tuottavuuspaineiden ja alaisten sekä ylimmän johdon kasvavien odotusten kanssa. Esimiehen työ on vaativaa, joten esimiesvalmennus voi olla arvokas sijoitus koko organisaatiolle.

Esimiesvalmennustemme tavoitteena on vaikuttavuus – tulosten pitää näkyä päivittäisessä johtamistyössä, yrityksesi strategian ja kulttuurin mukaisesti.

Esimiesvalmennus räätälöidään aina vastaamaan asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteita ja kulttuuria.

Hyödynnämme esimiesvalmennuksissa yrityksesi aitoja esimiestilanteita, joita käymme läpi osallistavilla ja vuorovaikutteisilla menetelmillä. Näin varmistamme käytännönläheisen ja kiinteästi esimiesten arkeen liittyvän osaamisen kehittämisen.

Esimiesvalmennusten kestosuosikkeja ovat esimiestaitojen kulmakivet: innostavan kulttuurin johtaminen, esimies suorituksen johtajana, valmentava esimies sekä itsensä ja erilaisuuden johtaminen. Myös esimies työnantajan edustajana, esimiehen vastuut ja velvollisuudet sekä tasalaatuisen esimiestyön avaimet ovat kysyttyjä teemoja.

Järjestämme myös useamman kerran vuodessa avoimen esimiesvalmennuksen kokonaisuuden, joka tarjoaa uusille esimiehille johtamistaitoja ja käytännön työkaluja johtamistyöhön.

Työkaluina käytämme mm. lautapeliä ja vaikuttavuutta edistävää sähköistä valmennusympäristö HR4 Campusta. Oivaltamisen tueksi tarjoamme henkilökohtaisen toimintatyylin arviointivälineitä, kuten DISC-analyysi, 360-arvioinnit ja hyvinvointikartoitus Firstbeat.

Share