Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
hr-järjestelmä kynät accountor

Kenttäpalvelut - Dynamics 365 for Field Service

Microsoft Dynamics 365 for Field Service on kokonaisratkaisu kenttätyön ohjaukseen ja hallintaan. Ratkaisun avulla varmistetaan, että oikean tietotaidon omaava henkilö, ja tarvittava materiaali ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tavoitteena parempi asiakastyytyväisyys ja korkeampi resurssien tuottavuus.

Kenttäpalvelut

Kenttätyön aikatauluttaminen

Varmista, että oikeat resurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Optimoi kenttätyön hallintaa ja aikatauluja. Järjestä ja aikatauluta työntekijät ja tarvittavat laitteet monipuolisilla ja joustavilla aikataulutusasetuksilla, jotka ottavat huomioon sekä asiakaspalvelun että huollon aikatauluttajan työnkulut.  Tällä tavalla samalla päivälle saadaan sopimaan enemmän asiakastöitä ja -tapaamisia.

Kenttätyön optimoitu aikataulutus
 • Aikatauluta resursseja kätevästi manuaalisesti, järjestelmän tekemien suositusten avulla tai täysin automaattisesti
 • Tunnista ja järjestä käytettävissä olevat kenttätyöresurssit luokittain – tämä parantaa työkuormitusten ja resurssien välistä tasapainoa
 • Varmista, että kenttätyötä tekevän henkilön taidot vastaavat kyseisen työn vaatimuksia
 • Järjestelmä huomioi resurssien sijainnin, käytettävyyden, auton varastotilanteen, säädökset, asiakkaan toiveet ja palvelutasosopimukset huomioon
 • Tehokkaat kartat - Reititä kenttähenkilöt tehokkaasti ja käytä taustajärjestelmässä valitsemaasi paikkatietojärjestelmän (GIS) tarjoajaa
 • Yhdistä projekti- ja kenttätyön tehtävien ja resurssienhallinta hyödyntämällä Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation (PSA).

Tarvittaessa voit ottaa käyttöön automaattisen resurssien aikataulutuksen ja optimoinnin moottorin, joka tekee valittujen liiketoimintatavoitteiden mukaisen aikataulusuunnitelman automaattisesti. Resurssioptimointi voi painottaa liikevaihdon optimointia, ajettavien kilometrien optimointia, asiakastuntemusta tai muita vastaavia tekijöitä aikataulua muodostaessaan. Tarvittaessa aikataulua voidaan myös säätää manuaalisesti.

Sopimuksenhallinta

Paranna asiakastyytyväisyyttä ja ota huomioon kaikki palvelun tuotot

Helpota palvelusopimusten sekä eri asiakkaille ja eri sijainteihin asennettujen tuotteiden hallintaa ja ylläpitoa kenttätyön hallintaohjelmistolla. Kokonaisvaltainen näkyvyys sopimustietoihin nopeuttaa ja tarkentaa laskutusta samalla, kun kenttäpalvelutiimit voivat tunnistaa lisätuloja tuovia uusia palvelu- ja myyntimahdollisuuksia.

 • Yksinkertaista tarjousprosessia hakemalla töiden aikataulut ja hinnoittelu valmiiden mallipohjien avulla
 • Hallitse toistuvia palvelupyyntöjä joustavilla laskutusvaihtoehdoilla
 • Hanki uusia sopimuksia hyödyntämällä ennakoivasti liidejä sopimuksesta toiseen
Sopimuksen hallinta

Varastonhallinta

Varmista oikeat materiaalit ja resurssit jokaiselle käynnille.

Hallitse varastotapahtumia ja varastohistoriaa eri sijainneissa, kuten varastoissa, varikoilla ja huoltoautoissa. Reaaliaikaisten varastotapahtumien ansiosta varastotiedot ovat aina ajan tasalla, mikä parantaa huoltovaraston seurantaa ja vähentää poistoja sekä luo parempia varastoennusteita.

 • Nosta ensimmäisen kerran korjausten onnistumisprosenttia kohdistamalla ja varaamalla osat kuhunkin tehtävään
 • Hallitse varastotapahtumatietoja, kuten varaosien käyttöä, palautusmateriaalien hyväksymisiä, varasto-oikaisuja ja varastojen välisiä siirtoja varsinaisten varastojen tai huoltoautojen välillä.
 • Vähennä poistoja seuraamalla tarkasti sekä liikkuvien että kiinteiden toimipisteiden varastoa
 • Ennakoi materiaalien tarve tarkasti
Varaston hallinta
Mobiilikäyttö

Mobiilikäyttö

Paranna kenttätyön prosesseja ja liikkuvan henkilöstön työn tuottavuutta.

Tarjoa tietoja reaaliaikaisesti ja offline-tilassa järjestelmän omilla mobiilisovelluksilla. Kenttähenkilöt voivat tarkastella mobiililaitteellaan asiakastietoja ja työohjeita tarpeen mukaan.

 • Anna kenttätyöntekijöille kattava näkyvyys asiakkaan ja palvelupyyntöjen historiatietoihin
 • Paranna työn yhdenmukaisuutta ja nosta ensimmäisen kerran korjausten onnistumisprosenttia antamalla henkilöstölle yksityiskohtaisia ohjeita
 • Anna kenttätyöntekijöille käyttöön mobiili kalenteri, jossa on työtilausten tiedot yhdeltä tai useammalta päivältä ja jota voidaan hallita ja muuttaa dynaamisesti
 • Linkitä työtilaukset asiakkaan ja palvelupyynnön historiatietoihin, asennuskantaan, osatietoihin ja hinnoitteluun
 • Mahdollista reaaliaikainen tilannetieto kentältä toimistolle

 

Katso lisää aiheesta oheisesta mobiilikäyttövideosta:

Kenttätyön etähallinta

Pienennä kustannuksia lähettämällä teknikkoja vain tarvittaessa työkohteeseen.

Tunnista, selvitä ja ratkaise ongelmat etätoiminnoilla ja IoT-laitteilla. Näet ongelmat ennen kuin asiakkaat huomaavat ne, ja voit yrittää ratkaista ne etäkäyttötoiminnoilla. Liikkuvaa kenttähenkilöstöä tarvitsee lähettää paikalle vain tarvittaessa.

Microsoft Connected Field Service on esineiden internet ja koneoppimisen ratkaisu, joka tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tarjota ennakoivan huollon palveluita. Ongelmia voidaan havaita, käsitellä ja ratkaista laitteiden anturien etäseurannalla. Proaktiivinen lähestymistapa voi auttaa vähentämään korjaustarvetta ja ratkaisemaan ongelmat jo ennen niiden syntymistä. Lopputuloksena on asiakastyytyväisyyden ja tehokkuuden paraneminen.

 • Uusien ja nykyisten asiakkaiden resurssit on helppo määrittää ja yhdistää työnohjaukseen
 • Vähennä korjauskäyntien määrää lähettämällä vain tarvittaessa kenttähenkilöstöä paikalle
 • Tunnista etänä vikaantuvia tai huonosti toimivia laitteita hakemalla laitetietojen historia- ja koostetietoja
 • Tee oikea-aikainen ennakoiva huolto perustuen laitteiden todelliseen käyttömäärään
Kenttätyön etähallinta

Asiakasviestintä

Aseta asiakkaasi jokaisen kohtaamisen keskipisteeksi ja tarjoa kattava asiakaslähtöinen palvelukokemus. Palveluyritykset voivat Microsoft Dynamics 365:n avulla pitää asiakkaat ajan tasalla kenttätyön osalta; helpottaa viestintää ja varmistaa, että asiakaskohtaamiset ovat positiivisia ylläpitopalveluiden jokaisessa vaiheessa.

 • Anna asiakkaille mahdollisuus nähdä tulevat huoltokäynnit sekä tarkastella suljettuja ja avoimia palvelupyyntöjä asiakasportaalissa
 • Lähetä kenttähenkilöstön reaaliaikainen sijainti asiakkaille yhdessä saapumisajan, valokuvan ja ajoneuvotietojen kanssa
 • Pidä asiakkaat ajan tasalla prosessin jokaisessa vaiheessa automaattisilla tekstiviesteillä ja puheluilla
 • Eskaloi asiakaspalaute tarvittaessa automaattisesti seurantaa ja jatkotoimia varten
Asiakasviestintä

Tiedot tehokkaasti laskutukseen ja globaali taloudenohjaus

Kun tapahtumat on kirjattu reaaliaikaisesti kentältä järjestelmään tai lasku muodostettu, siirtyvät tapahtumat automaattisesti kirjanpitoon ja reskontraan Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa.

 • Laskutussykli lyhentyy ja kassavirta nopeutuu
 • Laskuttamattoman työn osuus vähenee ja laskutusaste nousee

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -ratkaisussa taloudenohjaus skaalautuu yksittäisen yhtiön taloudenohjauksesta aina globaaliin taloudenohjaukseen mahdollistaen myös konserniyritysten välisen laskutuksen, resurssienhallinnan sekä konsernitason raportoinnin ja läpinäkyvyyden yksittäisten yhtiöiden tapahtumiin.

Share