Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
Accountor brand picture tape

Liikkuvan kenttäpalvelun ohjaaminen

Kenttäpalvelut ja liikkuvan työvoiman hallinta kuuluvat monen organisaation liiketoimintaprosesseihin. Asennus-, huolto-, korjaus- ja hoitotoimenpiteitä tehdään usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jolloin kyse on myös asiakaspalvelusta.

Liikkuvan työvoiman hallinnassa korostuu kokonaisprosessin hallinta sekä kenttätyön aikatauluttaminen ja koordinointi. Accountor Enterprise Solutionsin ratkaisujen avulla tieto siirtyy saumattomasti työn ohjaajan, kenttätyöntekijän sekä asiakkaiden välillä.

Nykyaikainen kenttäpalveluiden ohjaus perustuu sähköisiin ja paperittomiin prosesseihin:

  • Kentältä kertyvä tieto on ajantasaista ja kaikkien saatavilla.
  • Tietoon pääsee käsiksi myös mobiililaitteella.
  • Aikatauluttaminen ja koordinointi on tehokasta ja reaaliaikaista.

Lopputuloksena työn tehokkuus kasvaa ja asiakaspalvelun laatu paranee.

 

Luo mielekkäitä asiakaskokemuksia tehostamalla liikkuvan työvoiman prosesseja. Ajasta oikea resurssi oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

 

Ajantasainen tieto helpottaa kenttätyön koordinointia. Työntekijän osaaminen, sijainti ja työkuormitus voidaan ottaa huomioon aikataulutuksessa. Kun työkeikka on tehty, tieto siitä kulkee suoraan laskutukseen. Työn ohjaaja ja johto voivat seurata kentän tilannetta erilaisten koontinäyttöjen avulla.

Mobiilisovellusten ansiosta kenttätyöntekijällä on aina tarvitsemansa tieto nopeasti saatavilla. Navigointi asiakkaalle, ilmoitukset, työtilausten tiedot ja ohjeet, tuotteiden hallinta, valokuvien ja allekirjoitusten ottaminen sekä raportointi tapahtuvat prosessia ohjaavan käyttöliittymän kautta.

Kenttä- ja huoltopalvelut ovat keskeinen osa asiakaspalvelua eikä niitä tule nähdä pelkästään operatiivisina prosesseina. Oikein toteutettuna kokonaisuutena kenttä- ja huoltopalvelut antavat kokonaiskuvan asiakastilanteesta myös myynnin johdolle.

Accountor Enterprise Solutions on Microsoftin pitkäaikainen kumppani ja asiantuntija liikkuvan työvoiman hallinnassa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

 

Ota yhteyttä

Share