Hyppää pääsisältöön
hr-järjestelmä accountor brand

Markkinoinnin kehittäminen ja automatisointi

Markkinoinnin kehittäminen tulee olla suunniteltua, tavoitteellista ja oikealle kohderyhmälle suunnattua. Hienon viestin laatiminen valuu hukkaan, jos se ei tavoita oikeita vastaanottajia. Nykyaikaisilla markkinoinnin ratkaisuilla markkinointi on tehokasta.

 • Markkinoinnin kohdentamisella saadaan oikea viesti oikealle vastaanottajalle
 • Markkinoinnin kampanjasuunnittelulla tehdään tavoitteellisia kampanjoita
 • Markkinoinnin automaatio mahdollistaa erilaisten asiakashoitomallien toteuttamisen

Markkinoinnin kohdentaminen

Onko markkinointisi tavoitteena liidien generointi, myynnin kasvattaminen tai upean asiakaskokemuksen luominen? Ne kaikki edellyttävät markkinoinnin kohdentamista: oikea sisältö oikealle henkilölle oikeaan aikaan.

Markkinoinnin kohdentamisperusteita voivat olla:

 • Asiakkailta itseltään kerätyt tiedot (kyselyt, lataus- tai ilmoittautumislomakkeet)
 • CRM-data (asiakastiedot, tuotetiedot, ostohistoria, myyjien tai asiakaspalvelun merkinnät)
 • Asiakkaiden käyttäytymisestä kertyvä data (verkkosivuvierailut, sähköiseen markkinointiin reagointi)

Huonosti kohdennettu markkinointi on tehotonta ja heikentää yrityksen mainetta. Siksi markkinointia suunniteltaessa on huomioitava kohdentamistarve ja varmistettava riittävä tiedonsaanti.

Markkinoinnin suunnittelu

Suunnitelmallisuus on tärkeä osa markkinointia. Aktiivisten markkinointikampanjoiden ohella uusien kampanjoiden suunnittelu etenee kampanjakalenterin mukaisesti. Kullekin kampanjalle tulee asettaa mitattavat tavoitteet.

Jatkuva markkinointikampanja etenee seuraavin vaihein:

 • Tavoitteiden asettaminen: esim. 100 liidiä tai 100 000 € myyntiä.
 • Kohderyhmän määrittely: ostajapersoona tai tietty asiakasryhmä.
 • Sisällön tuottaminen: kohderyhmälle räätälöidyt viestit.
 • Kanavien valinta kohderyhmän mukaisesti.
 • Kampanjan käynnistäminen.
 • Seuranta ja optimointi.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa yksilöllisen viestinnän asiakkaille tavalla, joka olisi aiemmin vaatinut paljon manuaalista työtä.

Markkinoinnin automaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Liidien generointi ja hoitaminen
 • Tervetulokampanjat uusille tilaajille ja asiakkaille
 • Asiakkuuden elinkaareen liittyvät kampanjat
 • Passiivisten asiakkaiden aktivointikampanjat
 • Menetettyjen asiakkaiden takaisin voittaminen
 • Trial-kampanjat
 • Uusintakehotukset
 • Tilausvahvistukset, asiakaspalveluviestit
 • Tapahtumaviestintä
 • Syntymäpäiväviestit

Markkinoinnin automaatio on työkalu, joka yhdessä kohdentamisen, sisältösuunnittelun, kampanjasuunnittelun ja jatkuvan optimoinnin kanssa auttaa saavuttamaan markkinoinnin tavoitteet.

Ota yhteyttä

Share