Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
palkkajärjestelmä accountor brand

NetSuite ERP

Nykyään yritykset tarvitsevat taloushallintaratkaisuja, jotka mukautuvat dynaamisesti vaihteleviin liiketoimintatarpeisiin. NetSuite ERP auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa, lisäämään läpinäkyvyyttä ja luomaan perustan hyvälle johtamistavalle. NetSuite ERP auttaa keventämään IT-kustannuksia, tehostamaan ja optimoimaan kirjanpitoa, sujuvoittamaan tilausten hallintaa ja hankintaprosesseja, eliminoimaan manuaalista excel-raportointia ja parantamaan työntekijöiden tuottavuutta.

NetSuite ERP:n keskeiset hyödyt

NetSuite ERP:n tehokkaat toiminnot tarjoavat seuraavia hyötyjä:

  • Yhtenäinen integroitu järjestelmä tehostaa taloushallintaa ja tuottavuutta. Se mahdollistaa kaikkien ydinprosessien käsittelyn yhdessä paikassa toimivatpa käyttäjät mistä maasta tahansa.
  • Kaikkien tilinpäätöstoimintojen oikea-aikainen keskitetty hallinta vähentää selvittelyyn ja ongelmien ratkaisuun kuluvaa aikaa.
  • Ratkaisu varmistaa, että toiminta täyttää tuloutusta, verotusta ja talousraportointia koskevat vaatimukset erilaisten kirjanpitostandardien ja kansallisten määräysten mukaan.
  • Eri liiketoiminnan osia koskevat konsolidoidut taloustiedot ovat saatavilla reaaliaikaisesti yhteenvetoina tai yksityiskohtaisina raportteina.
NetSuite ERP

                                                                                                                       

NetSuite projektienhallintaan

NetSuite Services Resources Planning (SRP) on ensimmäinen ja ainoa pilvipalvelu, jossa yhdistyvät kaikki toiminnanohjauksen ja asiantuntijapalveluiden automaatiotoiminnot ja joka täyttää sekä tuotanto- että palveluyritysten liiketoimintatarpeet ja -vaatimukset.

NetSuite SRP:n keskeiset hyödyt

NetSuite SRP:n avulla voit

  • automatisoida liiketoiminnan keskeiset osa-alueet tarjousvaiheesta laskutukseen, pitää toiminnan kilpailukykyisenä ja tehokkaana sekä ilahduttaa asiakkaitasi toimittamalla heille laadukkaita palveluita.
  • kattaa palvelutuotannon laskutusmallit kautta koko palveluketjun - aina kiinteistä hinnoista työn edistymiseen pohjautuvaan ja aika- ja materiaaliperusteiseen laskutukseen.
  • tarjota liikkuville työntekijöille pääsyn reaaliaikaiseen liiketoimintatietoon mistä ja milloin tahansa ja tehostaa työntekijöiden välistä yhteistyötä organisaatiossa.
  • saada kokonaisvaltaisen kuvan talousasioista ja asiakasrajapintatoiminnoista yhdestä järjestelmästä, mikä parantaa projektien tuottavuutta, mahdollistaa laskutettavien resurssien maksimaalisen hyödyntämisen ja auttaa sinua tekemään harkittuja, todelliseen tietoon pohjautuvia strategisia ja taktisia päätöksiä tehokkaiden ja älykkäiden liiketoiminnan mittareiden avulla.
  • vastata globaalien yritysten tarpeisiin tarjoamalla niille reaaliaikaista näkyvyyttä, integroituja taloustietoja, resurssien optimointia ja palveluiden hallintaa konsernitasolta tytäryhtiöihin ja yksittäisten projektien tasolle maantieteellisestä sijainnista, valuutasta tai verojärjestelmästä riippumatta.

NetSuite SRP tarjoaa täydellistä näkyvyyttä ja yrityksen laajuisten prosessien tehokasta hallintaa tuotteita ja palveluita myyville yrityksille. Se tunnistaa eri tulovirroista saadut tulot ja mahdollistaa yhtenäiset laskutuskäytännöt, joita sovelletaan sekä monipalvelutuotantoon että tuotetoimituksiin.

Netsuite

Ota yhteyttä

Share