Hyppää pääsisältöön
Accountor brand pen

Organisaation kyvykkyyksien kehittäminen

Yritys ei pärjää ilman jatkuvaa uudistumista

Organisaation kyvykkyyksien kehittäminen on henkilöstöjohtamisen olennaisia perusasioita, mutta silti siihen ei aina osata panostaa riittävästi riittävän ajoissa. Yrityksesi ei pärjää ilman jatkuvaa uudistumista – menestys on kiinni organisaation osaamisesta ja kyvystä tehdä strategiasta totta. Siksi menestyvimmät yritykset panostavat inhimillisen pääoman hankkimiseen ja kasvattamiseen. Minkälaista osaamista sinun yrityksessäsi tarvitaan, jotta organisaatiolla on kyky toteuttaa valittu liiketoimintastrategia?

Liiketoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin perustuvalla henkilöstösuunnittelulla ja systemaattisella rekrytoinnilla saat vankan pohjan systemaattiselle ja riittävän laajalle kyvykkyyksien kehittämiselle. Olennaista on, että myös yrityksesi esimiehet ymmärtävät oikeanlaisten osaajien hankkimisen merkityksen strategian toteutumisen kannalta eivätkä vain oman tiiminsä näkökulmasta.

Tyypillisesti ns. Talent Managementissa on tunnistettu avainhenkilöt ja keskitytty heidän osaamisensa kehittämiseen. Urasuunnittelussa on otettu huomioon niin yksittäisen henkilön potentiaali kuin hänen omat uraodotuksensa.

Tämä ei enää riitä. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa johdon ja henkilöstötyön ammattilaisten on pystyttävä arvioimaan koko henkilöstön osaamisen nykytila ja kuilut liiketoiminnan tarpeisiin verrattuna sekä paikkaamaan havaitut puutteet joko siirtämällä osaajia joustavasti sinne, missä heidän taitojaan organisaatiossa tarvitaan tai hankkimalla uutta osaamista. Yrityksesi menestyksen kannalta on hyvä mitä useampi työntekijä kasvattaa osaamistaan, sillä silloin on sitä useampia sopivia ehdokkaita uusiin tehtäviin!

Onkin tärkeää, että rakennat oman osaamisensa kehittämiseen kannustavaa toimintakulttuuria. Työntekijät sitoutuvat parhaimmin yritykseen, jossa heillä on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta, kasvaa ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Hyvä henkilöstökokemus innostaa entistä parempaan suoritukseen ja saat yhä kyvykkäämmän henkilöstön rakentamaan yrityksesi tulevaisuutta.

Me voimme auttaa sinua kartoittamaan organisaatiosi osaamisen nykytilan, rakentamaan liiketoimintaa tukevan kyvykkyyksien tunnistamisen ja johtamisen toimintamallin sekä kehitysohjelman mittaristoineen.

Jätä yhteydenottopyyntö

 
 

Share