Hyppää pääsisältöön
Toimintamallin kehittäminen

Palkitseminen

Mitä yrityksesi johto haluaa viestiä palkitsemismallilla?

Palkitsemisen avulla voit vaikuttaa yrityksesi henkilöstön sitoutumiseen ja toimintaan työssä. Mutta vain, jos palkitsemistapa on kunkin työntekijän näkökulmasta merkityksellinen.

Yrityksesi kannalta on tietenkin olennaista, että palkitseminen tukee strategiaa ja tavoitteita. Mitä johto haluaa viestiä valitsemallaan palkitsemismallilla? Parempaan suoritukseen kannustava palkitseminen edellyttää kuitenkin tiettyjen elementtien toteutumista henkilöstön kannalta:

• Palkitsemiseen kohdistuvat odotukset: palkitseminen on niin mielekästä, että sen eteen kannattaa ponnistella
• Palkitsemisen motivaatiotekijät: hyvä suoritus johtaa palkitsemiseen
• Palkitsemisen merkityksellisyys: yksittäinen työntekijä arvostaa saamaansa palkintoa

Saat entistä parempaan suoritukseen perustuvan palkitsemismallin, kun yrityksen tavoitteet ja kustannustekijät on otettu huomioon, palkitseminen on oikeudenmukaista ja sisältää työntekijöiden arvostamia elementtejä ja kun kokonaisuudessa on sopiva yhdistelmä aineellista ja aineetonta palkitsemista.

Kokemuksemme mukaan yllättävän usein yrityksissä palkitseminen perustuu asioihin, jotka eivät edesauta strategian toteutumista. Bonuspalkitsemisen pohjaksi tulisikin aina varmistaa, että tavoitteet on asetettu tarkoituksenmukaisesti ja että niiden saavuttamista arvioidaan yhtenäisellä tavalla.

Yrityksesi henkilöstön sitoutuminen on sitä parempaa ja työn tekeminen sitä mielekkäämpää, mitä avoimempia palkitsemismallin perusteet ja muodot ovat ja mitä enemmän henkilöstö voi vaikuttaa mallin kehittämiseen yhdessä johdon kanssa.

Voimme auttaa sinua suunnittelemaan kokonaispalkitsemisen mallin, joka tukee yrityksesi tavoitteiden saavuttamista ja on oikeudenmukainen ja kannustava myös henkilöstön näkökulmasta.

Suoritusperusteisuus, joustavuus ja avoimuus palkitsemisessa on yrityksessäsi kaikkien etu. Nykypäivänä yritykset tavoittelevat yhä vahvemmin tavoitteisiin ohjaavaa ja yksilöidympää palkitsemista, jolloin johdon tulee harkita mm. seuraavia asioita:

  • Miten suorituksen johtamista kannattaisi uudistaa toimintakulttuuriin ja strategiaan sopivalla tavalla?
  • Miten linkittää roolit, osaamistason vaativuus ja suoritus palkitsemiseen?
  • Pitääkö johdolla olla oma palkitsemismalli?
  • Miksi tasajakoinen palkkiomalli ei ole oikeudenmukainen?
  • Kannattaako kaikilla olla sama peruspalkka toimitusjohtajasta lähtien?
  • Mitä muuta palkitseminen voi olla kuin rahaa?

Share