Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:
palkkajärjestelmä brand

Prosessikartoitukset ja arvioinnit

Accountor Enterprise Solutions tarjoaa arkkitehtuuri- ja prosessikartoituksia asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämiseen sekä uuden liiketoiminnan ja palveluiden tuottamiseen.

Kartoituksien kannalta keskeisessä roolissa ovat liiketoiminnassa tunnistetut kehitystarpeet. Yhtenäinen näkemys liiketoiminnan kehitystarpeista sekä vahva osaaminen nykyaikaisista tuotteista, teknologioista ja prosesseista ovat lähtökohta kartoituksen perusteella toimitettavalla loppuarviolle sekä toimenpidesuosituksille.

Arvioinnissa lähdetään liikkeelle nykytilan arvioinnista sekä liiketoiminnan kannalta keskeisten kehitysalueiden määrittelystä. Asiakas saa kartoituksen lopputuloksena arvion liiketoimintansa nykytilasta sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

Tarjoamme myös toimialakohtaisia liiketoimintakartoituksia:

  • Energia-ala
  • Vesilaitosliiketoiminta
  • Vuokrausliiketoiminta
  • Palveluiden toiminnanohjaus
  • Asiantuntijapalvelut
  • Taloudenohjaus ja talouspalvelut

Toteutamme myös ratkaisukohtaisia soveltuvuus- ja esikartoituksia Dynamics 365- ja Netsuite-liiketoiminta-alustoihin keskittyen. Soveltuvuuskartoituksen tarkoituksena on määrittää ratkaisun soveltuvuus asiakkaan liiketoimintaan ja muodostaa selkeä toimintasuunnitelma.

Asiakas voi sisällyttää kartoituksen lopputuotteena toimitettavan dokumentaation järjestelmähankintansa tarjouspyynnön liitteeksi. Kartoituksen avulla voidaan pienentää järjestelmähankintaan liittyviä riskejä sekä saada eri toimijoilta vertailukelpoisia tarjouksia.

Ota yhteyttä

Share