Hyppää pääsisältöön
hr-järjestelmä accountor brandi

Ratkaisut julkishallinnolle

Yhtenäinen, kokonaisvaltainen ratkaisualusta antaa organisaatioille mahdollisuuden rakentaa toimintaympäristö oman aikataulun ja tarpeiden mukaisesti. Kaikki julkisen sektorin ratkaisumme perustuvat Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan. Dynamics 365 tarjoaa ratkaisut useimpiin uuden kunnan tarpeisiin. Alla kaksi esimerkkiä asiakastoteutuksista.

Kuntalaiskokemus

Ratkaisumme avaavat kuntalaisille kanavan kommentoida, keskustella, vaikuttaa, ilmoittaa havainnoista, ilmoittautua ja täyttää hakemuksia eri laitteilla ja eri mediaympäristöissä, myös sosiaalisessa mediassa.

Kuntalaisten kommentit voidaan ohjata oikeisiin ratkaisupaikkoihin ns. työjonojen kautta. Käyttäjänä kirjautunut kuntalainen voi myös seurata oman havaintonsa, kommenttinsa tai hakemuksensa käsittelyn etenemistä.

Ratkaisumme mahdollistavat myös kentällä tapahtuvan työn ohjauksen, seurannan ja raportoinnin.

Kuntalaiskokemus

Hyvän elämän perustaa ja laadukasta kokemusta omasta kunnasta tai muusta julkisesta palvelusta varmistetaan mutkattomalla osallisuudella ja monikanavaisella ratkaisulla. Uuden kunnan ja erinomaisen kuntalaiskokemuksen kriittiset menestystekijöitä ovat esimerkiksi:

  • Avoin, kaksisuuntainen viestintä kuntalaisten ja kunnan välillä. Uusi kunta avaa kuntalaisille oven mukanaolemiseen ideoineen ja kommentteineen asioiden esilletulossa, valmistelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.
  • Kuntalaisten ehdoilla kehitettävät ja toimivat monikanavaiset asiointipalvelut. Palvelu on käytössä ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla päätelaitteilla (pc, tabletti, puhelin).
  • Kustannustehokas ja ketterä tietohallinto digitaalisen kehityksen selkärankana - perinteinen tukiprosessi onkin uuden toimintakulttuurin ytimessä

Hyvä elämä tarvitsee tuekseen (ja samalla toteuttaakseen paremmin myös demokratiaa) aidon vuorovaikutuksen lähipalveluita tuottavan kunnan tai maakunnan virkamiesten, päättäjien ja asukkaiden kesken. Useat palvelut ovat ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla, ja siksi myös vuorovaikutuksen tulisi aktiivista omassa kunnassa tai kaupungissa.

Kuntien ja julkisyhteisöjen haasteena ovat resurssit. IT-ratkaisut ovat tärkeässä roolissa kustannustehokkaassa palveluiden tuotannossa. IT-hankkeissa on pyrittävä mahdollisimman ketterään toimintaan ja ottamaan käyttöön yksityisellä sektorilla hyväksi todettuja toimintamalleja.

Digiratkaisun ydin

Uusien palvelumallien kustannustehokkuus ja asiakastyytyväisyys saavutetaan osallistamalla motivoitunutta henkilöstöä. Osallistamiseen vaadittava infra eli älylaitteet ja kattavat tietoliikenneyhteydet löytyvät jo suurimmalta osalta väestöä.

Oikea-aikainen ja -sisältöinen asiakaspalvelu sekä eri asiakaspalvelukanavien hyödyntäminen digitaalisesti ovat nyt myös julkisen sektorin ulottuvilla.

Liitettävyys julkishallinnon käyttämiin muihin järjestelmiin

 

Suomi.fi -palveluväylä

Ratkaisumme ovat liitettävissä Suomi.fi -palveluväylään, jolloin manuaalinen ja moninkertainen työ vähenee kunnissa.

Suomi-fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä sekä mahdollistaa turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Suomi.fi-palveluväylä perustuu X-Road teknologiaan ja koostuu:

  1. tiedonvälityskerroksesta
  2. tiedonvälityspalvelusta

Tiedonvälityskerros määrittää miten tietoja ja palveluja välitetään eri tietojärjestelmien välillä. Tiedonvälityspalvelu mahdollistaa muiden Palveluun liittyneiden organisaatioiden palveluiden ja tietovarantojen hyödyntämisen. Tiedonvälitys tapahtuu organisaatioiden liityntäpalvelimien ja Palvelun keskuspalvelemien välillä.

Suomi väylä

Kumppanimme julkisella sektorilla

KuntaPro Oy tarjoaa kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhtiöille talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistuspalveluja ja järjestelmäratkaisuja sekä muita kuntasektorille suunniteltuja palveluja.

KuntaPro

            

Ota yhteyttä

Share