Hyppää pääsisältöön
Esimiesvalmennukset parantavat suorituskykyä

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja oppia muilta

Moni esimies kokee olevansa yksin vastuidensa ja haasteidensa kanssa, ja sen vuoksi esimiesvalmennus ryhmässä voi tuoda kaivattua vuorovaikutusta ja tukea esimiehelle. Ryhmäcoachingin avulla esimiehet voivat työstää yhdessä arjen esimiestilanteita ja samanlaisessa roolissa olevat valmennettavat voivat jakaa kokemuksiaan ja oppivat toisiltaan. Samalla esimiehet hiovat vuorovaikutustaitojaan, oppivat valmentavaa johtamisotetta, parantavat koko organisaation esimiestyön laatua ja yhdenmukaistavat yrityksesi johtamiskäytäntöjä. Valmentavan vuorovaikutuksen malli GROW harjaannuttaa esimiehiä ratkaisukeskeiseen, innostavaan ja eteenpäin vievään johtamistapaan.

Millaisissa tilanteissa saat ryhmäcoachingista parhaat hyödyt irti?

Ryhmäcoaching on erinomainen valmennusratkaisu johtamiskulttuurin muutostilanteisiin, joissa tavoitellaan valmentavaa johtamiskulttuuria ja esimiehet halutaan saada toimimaan valmentavalla tavalla. Ryhmäcoaching edistää imuohjautuvuutta, tuottavuutta, motivaatiota ja sitoutumista eli auttaa tiimejä onnistumaan yhteisissä tavoitteissa. Ryhmäcoaching kasvattaa tiimin keskinäistä luottamusta ja yhteistyökyvykkyyttä. Ryhmäcoaching onkin tehokas valmennusmetodi organisaatioissa, joissa sisäiset coachit edistävät kulttuurimuutosta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää ryhmäcoachingin mahdollisuuksista.

Tutustu valmennukseen lyhyen videon avulla

Luottamuksellinen ympäristö, vertaisoppiminen ja yhteisreflektointi antavat tehokkaat työkalut uudistumiseen

Ryhmän arkeen perustuvat yhteiset oivallukset ja esimiesten aito tuki toisilleen luovat ainutlaatuisen pohjan todelliselle oppimiselle ja toiminnan muutokselle. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, uusia näkökulmia ja toimintatapoja esimiehille, jolloin yhteistyöstä muodostuu ajan kuluessa luonteva osa päivittäistä johtamista.

Lisäksi jokainen ryhmässä asettaa itselleen kehittymistavoitteet ja vie ne käytäntöön ryhmätapaamisten välillä. Ryhmän yhteinen reflektointi jäsenten kokemuksista ja arjen oivalluksista antavat oppeja, jotka auttavat esimiestä uudistamaan johtamistyötään. Jäsenet saavat ryhmäcoachingista myös lisää itsevarmuutta esimiestyöhönsä sekä energiaa ja intoa tärkeään tehtäväänsä organisaatiosi menestyksen mahdollistajina.

Kokeneet ammatticoachit luovat mahdollisuudet onnistumiselle

Ammatticoachiemme avulla voit hyödyntää ryhmäcoachingia myös muissa tilanteissa kuin esimiestyön kehittämisessä tai uusien esimiehen vauhtiin saattamisessa, esimerkiksi tiimien ristiriitatilanteiden tai työyhteisön yhteistyön kehittämisessä. Ryhmäcoaching voidaan järjestää yrityskohtaisesti räätälöitynä tai vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua mukaan avoimeen ryhmäcoaching-valmennukseemme.

Kokeneet asiantuntijamme kertovat ryhmäcoachingin mahdollisuuksista mielellään lisää

Kenelle avoin ryhmäcoaching sopii?

Accountorin avoin ryhmäcoaching tarjoaa esimiehille tai yrityksen sisäisille coacheille coaching-taitoja, joilla mahdollistetaan valmentava johtajuuskulttuuri  ja itseohjautuvuus. Toisin kuin yrityskohtaisesti räätälöidyissä ryhmäcoachingeissa, avoimessa ryhmäcoachingissa valmennusryhmät kootaan eri yritysten henkilöstöstä, joten avoin ryhmäcoaching on loistava tilaisuus verkostoitua ja vertaisoppia.

Avoin ryhmäcoaching sopii niin uusille kuin kokeneillekin esimiehille. Ennen kaikkea valmennus on suunnattu ihmisille, jotka haluavat syventää valmentavan johtajuuden taitojaan. Valmennuksessa opit hyödyntämään ryhmäcoachingin malleja ja työkaluja. Saat tukea arjen työhösi omien tavoitteiden käsittelyn kautta.

Lähivalmennuspäivien teemat

Avoin ryhmäcoaching muodostuu neljästä virtuaalisesti järjestettävästä ryhmävalmennuspäivästä sekä henkilökohtaisesta tunnin etänä järjestettävästä coaching-sessiosta. Tehokas oppiminen varmistetaan välitehtävillä virtuaalisten ryhmävalmennuspäivien välissä. Virtuaalisten ryhmäpäivien teemat ovat seuraavat:

1. Innostavan tavoitteen määrittely
2. Vireen johtaminen
3. Itsensä johtaminen
4. Palautteen antaminen
5. Henkilökohtainen coaching-sessio valitsemastasi aiheesta, ajankohta sovitaan erikseen.

Ryhmävalmennuspäivät järjestetään klo 9.00 - 11.30. Valmennukset järjestetään virtuaalisesti, joten voit osallistua valmennukseen helposti kotoa käsin.

Henkilökohtaiset coaching-sessiot sovitaan erikseen ryhmävalmennuspäivien jälkeen.

Yhteen ryhmään otetaan enintään kahdeksan osallistujaa. Ryhmät kootaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten varaathan oman paikkasi nopeasti ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme!

Hinnoittelu

  • 1550€ + alv / hlö / valmennuskokonaisuus.
  • Maksuehto 14 pv netto
  • Peruutusehdot: myöhemmin kuin 14 päivää ennen valmennuspäivää tulleista peruutuksista sekä poisjäänneistä ilman peruutusta veloitetaan 100 % valmennuspäivän hinnasta

Case: Luona Oy

Katso videolta miten valmentava johtajuus on tuotu osaksi sosiaali- & terveysyhtiö Luona Oy:n johtamiskulttuuria.

"Valmentava ote esimiestyössä antaa onnistumisen edellytykset esimiehille. Ryhmä-coaching-koulutuksesta esimiehemme ovat saaneet käytännön työkaluja, siihen kuinka he voivat valmentavaa johtamista käyttää omassa työssään menetelmänä. Meidän esimiehet olivat äärimmäisen tyytyväisiä tähän koulutukseen", yhtiöstä todetaan.

Kiinnostuitko aiheesta? Autamme mielellämme!

 
 

Share