Hyppää pääsisältöön
Service

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching esimiesvalmennus

Esimiesvalmennusta ryhmässä - ryhmäcoaching antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja oppia muilta

Moni esimies kokee olevansa yksin vastuidensa ja haasteidensa kanssa, ja sen vuoksi esimiesvalmennus ryhmässä voi tuoda kaivattua vuorovaikutusta ja tukea esimiehelle. Ryhmäcoachingin avulla esimiehet voivat työstää yhdessä arjen esimiestilanteita ja samanlaisessa roolissa olevat valmennettavat voivat jakaa kokemuksiaan ja oppivat toisiltaan. Samalla esimiehet hiovat vuorovaikutustaitojaan, oppivat valmentavaa johtamisotetta, parantavat koko organisaation esimiestyön laatua ja yhdenmukaistavat yrityksesi johtamiskäytäntöjä. Valmentavan vuorovaikutuksen malli GROW harjaannuttaa esimiehiä ratkaisukeskeiseen, innostavaan ja eteenpäin vievään johtamistapaan.

Ryhmän arkeen perustuvat yhteiset oivallukset ja esimiesten aito tuki toisilleen luovat ainutlaatuisen pohjan todelliselle oppimiselle ja toiminnan muutokselle. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, uusia näkökulmia ja toimintatapoja esimiehille, jolloin yhteistyöstä muodostuu ajan kuluessa luonteva osa päivittäistä johtamista.

Lisäksi jokainen ryhmässä asettaa itselleen kehittymistavoitteet ja vie ne käytäntöön ryhmätapaamisten välillä. Ryhmän yhteinen reflektointi jäsenten kokemuksista ja arjen oivalluksista antavat oppeja, jotka auttavat esimiestä uudistamaan johtamistyötään. Jäsenet saavat ryhmäcoachingista myös lisää itsevarmuutta esimiestyöhönsä sekä energiaa ja intoa tärkeään tehtäväänsä organisaatiosi menestyksen mahdollistajina.

Ammatticoachiemme avulla voit hyödyntää ryhmäcoachingia myös muissa tilanteissa kuin esimiestyön kehittämisessä tai uusien esimiehen vauhtiin saattamisessa, esimerkiksi tiimien ristiriitatilanteiden tai työyhteisön yhteistyön kehittämisessä.

Share