Hyppää pääsisältöön
Service

Ryhmä-coaching

Hyvä henkilöstö- ja asiakaskokemus edellyttävät taitavaa johtamista

Yrityksesi esimiehet ovat paljon vartijoina, sillä hyvä henkilöstö- ja asiakaskokemus edellyttävät taitavaa johtamista. Ei siis ole samantekevää, minkälaista päivittäinen esimiestyö on.

Moni esimies kokee olevansa yksin vastuidensa ja haasteidensa kanssa. Ryhmä-coaching on toimiva tapa tarjota esimiehille tavoitteellinen työkalu, jonka avulla he voivat työstää yhdessä arjen esimiestilanteita, jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Samalla esimiehet hiovat vuorovaikutustaitojaan, oppivat valmentavaa johtamisotetta, parantavat koko organisaation esimiestyön laatua ja yhdenmukaistavat yrityksesi johtamiskäytäntöjä. Valmentavan vuorovaikutuksen malli GROW harjaannuttaa esimiehiä ratkaisukeskeiseen, innostavaan ja eteenpäin vievään johtamistapaan.

Ryhmän arkeen perustuvat yhteiset oivallukset ja esimiesten aito tuki toisilleen luovat ainutlaatuisen pohjan todelliselle oppimiselle ja toiminnan muutokselle. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, uusia näkökulmia ja toimintatapoja esimiehille, jolloin yhteistyöstä muodostuu ajan kuluessa luonteva osa päivittäistä johtamista.

Lisäksi jokainen ryhmässä asettaa itselleen kehittymistavoitteet ja vie ne käytäntöön ryhmätapaamisten välillä. Ryhmän yhteinen reflektointi jäsenten kokemuksista ja arjen oivalluksista antavat oppeja, jotka auttavat esimiestä uudistamaan johtamistyötään. Jäsenet saavat ryhmä-coachingista myös lisää itsevarmuutta esimiestyöhönsä sekä energiaa ja intoa tärkeään tehtäväänsä organisaatiosi menestyksen mahdollistajina.

Ammatti-coachiemme avulla voit hyödyntää ryhmä-coachingia myös muissa tilanteissa kuin esimiestyön kehittämisessä tai uusien esimiehen vauhtiin saattamisessa, esimerkiksi tiimien ristiriitatilanteiden tai työyhteisön yhteistyön kehittämisessä.

Share