Hyppää pääsisältöön
accountor brand pink

Sidosryhmäkyselyt

Menestyvimmät organisaatiot ovat taitavia verkoston rakentajia

Tiedätkö, mitkä ovat yrityksesi sidosryhmäsuhteiden rakentumisen kulmakivet ja kuinka kehittää kokemustekijöistä aitoa kilpailuetua?

Menestyvimmät organisaatiot ovat taitavia verkoston rakentajia. Ne kuuntelevat herkällä korvalla myös ulkoisten sidosryhmiensä odotuksia ja ennakoivat muutoksia sopeuttamalla jatkuvasti omaa toimintaansa pysyäkseen kilpailukykyisinä kumppaneina.

Sidosryhmätutkimuksen avulla saat vastauksia siihen, kuinka organisaatiosi toimintaa pitää muuttaa, jotta se pystyy vastaamaan avainsidosryhmien muuttuviin odotuksiin myös tulevaisuudessa. Aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa edistää avointa toimintakulttuuria yritysessäsi samalla, kun tutkimus toimii sidosryhmien vaikutuskanavana organisaatioosi päin.

Olipa kyse sisäisestä tai ulkoisesta sidosryhmästä, autamme sinua rakentamaan liiketoimintalähtöisen sidosryhmätutkimuksen, jossa otetaan huomioon yrityksesi strategia ja toiminnan tavoitteet. Analyysistamme saat työkaluja joilla ohjata henkilöstön toimintaa vastaamaan sidosryhmien tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja kokonaiskuvan siitä, vastaavatko oman organisaatiosi käsitykset sidosryhmien kokemuksia yhteistyöstä.

Selvitämme, mitkä asiat edistävät ja syventävät sidosryhmäsuhteita, mitkä seikat toiminnassa luovat aitoa arvoa ja lunastavat yrityksesi lupaukset sidosryhmille tai minkälaiset asiat puolestaan estävät yhteistyötä.

Share