Hyppää pääsisältöön
palkkajärjestelmä accountor brand

Taloudenohjaus

Taloudenohjaus on muuttunut taaksepäin katsovasta tukifunktiosta liiketoiminnan suunnittelua tukevaksi johtamiseksi.

Nykyaikaiset taloudenohjauksen järjestelmät tuottavat tietoa automaattisesti, jolloin työntekijöiden aikaa vapautuu taloushallinnon rutiineista aidosti lisäarvoa tuottavaan liiketoiminnan johtamiseen.

Perinteinen taloushallinto:

 • lukujen ja tiedon syöttämistä järjestelmien välillä
 • virheiden korjausta
 • pakollisten viranomaisraporttien tuottamista
 • taaksepäin katsovien raporttien jakamista organisaatiolle

Nykyaikainen taloushallinto:

 • eteenpäin katsovaa suunnittelua ja vaihtoehtojen kuvaamista
 • tiedon ja työkalujen tarjoamista liiketoiminnan suunnitteluun
 • organisaation tukemista tiedon hyödyntämisessä - entistä enemmän kansainvälisissä konsernirakenteissa.
 • tiedon ja järjestelmien jakamista organisaation sisällä ja myös ulkoisesti esim. toimittajille
 • tiedon ja arkkitehtuurin hallintaa ja kehittämistä

Jos etsit keinoja ja työvälineitä taloushallinnon rutiinien tehokkaaseen hoitamiseen, älykkääseen raportointiin sekä johtamista tukevan tiedon tuottamiseen, olet oikeassa paikassa. Olemme toimittaneet taloudenohjaus-järjestelmiä viimeisen viidentoista vuoden aikana yli sadalle yritykselle niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Asiantuntijamme ja modernit taloushallinnon ohjelmat palvelevat sekä yrityksiä että julkishallintoa.

Talouden suunnittelu, ohjaus ja ennustaminen

Talouden suunnittelu ja ennustaminen ovat keskeisiä asioita liiketoiminnan päätöksenteossa. Kukaan ei voi nähdä tulevaisuuteen, mutta tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja voidaan hahmottaa hyvän suunnitelman avulla.

Halutaanko lähteä johdon tavoitteista (top to down) vai tulevatko ehdotukset tavoitteista liiketoiminnalta (down to up)? Käytetäänkö toimintokohtaista budjetointia vai nollapohjabudjetointia, ja tehdäänkö vuosibudjetti vai budjetoidaanko rullaavasti?

Budjetoitujen tavoitteiden saavuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää sitouttaa koko organisaatio mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Ennusteiden tekemisen tulee olla vaivatonta ja helppoa.

Budjetointi- ja ennustamisprosessin automatisoinnin avulla työskentelyn fokus voidaan keskittää skenaarioiden ja simulaatioiden tarkasteluun. Ajuripohjaisen ennustamisen avulla toiminto- ja resurssiajurit muodostavat automaattisesti pohjan ennusteille ja helpottavat niiden simulointia.

Liiketoiminnan rakenteiden ja toimintamallien muuttaminen on mahdollista liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Tietorakenteiden joustava muuttaminen on mahdollista nykyaikaisilla talouden ohjauksen järjestelmillä.

Tehokkaat talouden prosessit

Tehokkaat talouden prosessit muodostavat taloushallinnon perustan. Ilman varmoja ja tehokkaita perusprosesseja aika ei riitä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.

Tehokkaat talouden prosessit muodostuvat seuraavista:

 • sähköiset materiaalit
 • käsittely kerralla
 • tehokkaat kauden vaihteen toimenpiteet
 • liiketoimintavetoinen raportointi
 • vahva pääkäyttäjä- ja koulutustoiminta
 • mittaristo – ml. laatumittaristo

Sähköiset materiaalit: Kaikki saapuvat aineistot ovat sähköisessä muodossa. Sähköiset osto- ja matkalaskut ovat perusvaatimus. Myös muistiotositteet tulee kierrättää sähköisinä. Kaikki toistuvasti tuotettavat materiaalit siirretään sähköiseen muotoon.

Käsittely kerralla: Materiaalit syötetään vain kerran ja siirretään integraatioiden avulla järjestelmien välillä. Automatisoidut työnkulut poistavat turhat manuaaliset työvaiheet toistuvista rutiineista.

Tehokkaat kauden vaihteen toimenpiteet: Esimerkiksi kaikkien yritysten täsmäytykset voidaan suorittaa yhdellä raportoinnilla. Yhteinen aikataulutus varmistaa kaikkien vaiheiden yhteisen toteutuksen. Poikkeamista viestitään tehokkaasti.

Liiketoimintavetoinen raportointi: Raportit ovat saatavilla ajantasaisina päätöksenteon tueksi. Näin liiketoiminnalla on aina haluamansa tieto käytettävissä.

Vahva pääkäyttäjä- ja koulutustoiminta: Nykyaikaiset järjestelmät vaativat kehittämistä ja niiden käyttäminen vaatii vahvaa osaamista. Pääkäyttäjän tulee kerätä kehitystarpeita eri liiketoiminnoista ja viestiä tulevista ominaisuuksista. Henkilöstön osaaminen pidetään hyvällä tasolla jatkuvalla koulutuksella. Yhteiset prosessikuvaukset ovat saatavilla sähköisesti koko organisaatiolle.

Mittaristo: Taloushallinnon tehokkuutta seurataan mittariston avulla. Mittaristossa on tehokkuus- ja laatumittareita. Laatumittareiden avulla voidaan varmistaa saapuvien aineistojen virheettömyys ja todentaa esimerkiksi tarve koulutukselle. Tehokkuusmittariston avulla on helppo tunnistaa kehitysalueet ja asettaa tavoitteita liiketoiminnalle.

Konsernihallinnon ratkaisut

Nopeasti kansainvälistyvät yritykset ja liiketoimintamallit ovat entistä yleisempiä digitalisaation edetessä. Eri maiden raportointivaatimukset ja esimerkiksi laskutusformaatit vaihtelevat, ja valitun järjestelmän pitää pystyä toteuttamaan nämä vaatimukset.

Nykyaikaiset taloushallinnon järjestelmät tarjoavat täydellisen ja reaaliaikaisen läpinäkyvyyden tytäryhtiöiden liiketoimintaan. Myös järjestelmän käyttöönotto, tuki ja kehitys voidaan tehdä tehokkaasti ja nopeassa aikataulussa. Tehokkaat ja standardoidut prosessit muodostavat perustan, jolle kansainväliset konserniratkaisut voidaan rakentaa.

Tietojen oikeellisuus ja lukujen luotettavuus ovat raportoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Globaali liiketoiminta-alusta mahdollistaa talouden ja operatiivisen toiminnan keskittämisen yhteen ratkaisuun, jolloin raportoinnin hallittavuus ja luotettavuus paranevat.

Ota yhteyttä

Share