Hyppää pääsisältöön
zen_kivet

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen kokoaa liiketoimintakriittisen tiedon käyttäjän tarpeisiin

Tiedolla johtaminen edellyttää, että organisaation päätöksenteossa tarvittava tieto on koottuna yhteen paikkaan ja muokattu käyttäjänsä tarpeisiin. Sisäisistä ja ulkoisista lähteistä saatu tieto kerätään yleensä tietovarastoon, josta sitä voidaan käyttää hyödyksi liiketoimintatiedonhallinnan työkaluilla paikasta riippumatta (BI, Business Intelligence).

Tiedon visualisointi ja analytiikka

Nykyaikaisessa Power BI -työkalussa korostuvat erityisesti seuraavat seikat:

  • helppokäyttöisyys ja helppo käyttöönotettavuus
  • visuaalisuus ja tiedon saavutettavuus
  • skaalautuvuus ja pilviyhteensopivuus.

Samaa tietoa voidaan visualisoida hyvinkin erilaisista näkökulmista ja eri kuvaajien avulla. Olemassa olevista tietomalleista on helppo koostaa raporttikokonaisuuksia ja jakaa niitä myös muille.

raportointi_tyyppeja

Vaikuttaviin tiedolla johtamisen työpöytiin ja raportteihin pääsee tutustumaan omalta työasemalta ja mobiililaitteelta ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Visualisointeja voidaan upottaa organisaation sisäisiin tai ulkoisiin verkkopalveluihin ja operatiivisten järjestelmien sisälle, mikä tarjoaa täysin uusia tapoja jakaa ja hyödyntää tietoa.

BI-ratkaisu kasvaa yrityksen mukana. Pienille yrityksille riittää usein pienempi kokonaisuus, joka käsittää BI-työkalun perusominaisuuksineen.

Skaalautuva kokonaisratkaisu kattaa BI-työkalun lisäksi myös muut sen ympärillä olevat tiedolla johtamisen arkkitehtuurin ja hallintaan liittyvät ratkaisut (tietokannat, -varastot, integraatiot, IoT, big data, edistynyt analytiikka jne.), joissa on olemassa valmiit rajapinnat BI-työkaluihin.

powerbi_desktop

Tarvitsetko apua Power BI:n kanssa? Meiltä saat tarvitsemasi koulutukset ja palvelut.

Power BI -koulutukset

Järjestämme yleisiä ja yrityskohtaisia koulutuksia. Yrityskohtaiseen koulutukseen voi osallistua maksimissaan 6 henkilöä yrityksestänne.
Pääsette näkemään, kuinka tietomalleja ja raportteja luodaan Microsoft Power BI:n avulla. Lue lisää Power BI -koulutuksista

Kartoitus

Kartoitusprosessissa havainnoidaan organisaation tiedonhallinnan ja raportoinnin nykytila ja kipupisteet. Samalla tutustutaan työkalun tarjoamiin uusiin näkökulmiin ja mahdollisuuksiin. Lopputuloksena on demo asiakkaan omalla datalla, joka toimii erinomaisena ideariihenä jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa. Lue lisää Power BI -kartoituksesta

POC-vaihe (Proof Of Concept)

POC-vaiheessa sovitusta kokonaisuudesta luodaan ensimmäinen Power BI -työkalulla tehty malli, jolla kokonaisuutta voidaan testata käytännössä ja esitellä ratkaisua laajemmin organisaation sisällä sekä mahdollisesti hakea hyväksyntä investoinnille. POC toimii pohjana tuotantokäyttöön tähtäävälle ratkaisulle, joten työ ei mene hukkaan.

Tuotantokäyttöön tähtäävään toteutukseen voidaan edetä kartoituksen jälkeen myös ilman POC-vaihetta.

Toteutus, käyttöönotto ja laajentaminen

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan sopivin osakokonaisuus toteutettavaksi yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla arvioidaan ratkaisun arkkitehtuuriset ominaispiirteet. Ratkaisua laajennetaan ensimmäisen vaiheen jälkeen yhdessä sovitulla tavalla.

Mallinnettu ja visualisoitu tieto mahdollistaa tiedolla johtamisen päivittäisissä päätöksen tekemisessä, tarjoaa merkittävää lisäarvoa organisaation sisällä ja parhaassa tapauksessa luo täysin uusia tietoon ja informaatioon liittyviä tuotteita ja palveluita.

Ota yhteyttä

Share