Hyppää pääsisältöön
palkkajärjestelmä accountor brand

Toimintamallien ja liiketoiminnan innovointi

Asiakaskeskeinen toiminnanohjaus

Pilvialustojen keskeinen etu liiketoiminnalle on skaalautuminen. Yritys voi kasvattaa liiketoimintaansa myymällä nykyisille asiakkaille enemmän - täydentämällä tarjontaa ja kapasiteettia verkostojen toimintaa ohjaamalla.

Tämä edellyttää siilojen yläpuolelle nousemista ja jäsentymistä yhdeksi kokonaisuudeksi, siirtymistä sisäisistä vastakkainasetteluista uusiin todellisuuksiin. Järjestelmien osalta tämä tarkoittaa minimissään CRM:n (asiakkuudenhallinta) ja älykkään SCM:n (toimitusketjun hallinta) sulauttamista.

Olemme saaneet olla kehittämässä upeiden tuoteinnovaatioiden synnyttämien yritysten liiketoimintaa tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseksi. Tiedämme, mitä siirtyminen alkuperäisestä innovaatiosta uusille toiminta-alueille edellyttää. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää kokemuksistamme!

cmr_order

     

Alustatalouden sovellukset ja uudet liiketoimintamallit

Digitaalisten alustojen sekä koneäly- ja IoT-teknologioiden potentiaali on suurten ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen kaupallistamisessa. Toisin sanoen bittien ja niiden synnyttämien kokemusten muuttamisessa euroiksi.

Yritys voi nousta alustan avulla seuraavalle liiketoiminnan tasolle yhtä tai useampaa reittiä pitkin:

Skaalautuminen yrityksen käytössä olevan kapasiteetin/tuotantokyvyn ylitse

Liiketoimintamallien rakentaminen, joka perustuu osittain tai kokonaan muiden tuottamaan kapasiteettiin - omistajuutta uudelleen jakamalla, kapasiteettia tasaamalla ja palvelutuotantoa joukkoistamalla.

Uuden kokemuksellisen arvon luonti

Palveluiden täydentäminen ja jalostaminen asiakkaalle merkittävällä tiedolla, personointi ja oikea-aikaistaminen.

Kustannusetujen kehittäminen

Uusien ansainta- ja hinnoittelumallien tarjoaminen muun muassa kumppanuus- ja freemium-malleja hyödyntäen.

Olemme saaneet olla eturintamassa rakentamassa skaalautuvaa digitaalista liiketoimintaa maailmanluokan yrityksille. Tiedämme, miten kiihdytetään tiedonkulkua asiakkaiden ja arvoverkoston välillä, lisätään asiakaskeskeisyyttä ja luodaan KPI:t, jotka kertovat yksittäisten toimintojen sijaan yrityksen digitaalisesta tehokkuudesta.

Haluamme auttaa yrityksiä menestymään parhaan teknologian ja osaamisemme avulla. Ota siis yhteyttä niin jutellaan!

Ota yhteyttä

Share