Hyppää pääsisältöön
Accountor brand yellow zucchini

Työyhteisövalmennukset

Menestyäkseen yrityksesi tarvitsee enemmän kuin yksittäisiä tähtipelaajia

Mikä on työyhteisösi iskukyky työelämän muutoksen pyörteissä? Muutos edellyttää jokaiselta työntekijältä entistä enemmän vastuunottoa ja valmiutta nykyistä laaja-alaisempaan työhön. Moniosaaminen on valttia.

Menestyäkseen yrityksesi tarvitsee kuitenkin enemmän kuin yksittäisiä tähtipelaajia. Siksi tulisi kasvattaa koko työyhteisön valmiuksia, ei vain esimiesten.

Hyödynnä työyhteisövalmennusta, kun haluat nostaa työyhteisön tuottavuutta uudelle tasolle. Innostus on työyhteisössä tärkeä voimavara, joka tutkimusten mukaan vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja asiakaskokemukseen.

Valmennuksen avulla voit myös uudistaa toimintakulttuuria, edistää toimintaympäristön aiheuttamaa muutostarvetta tai kehittää tarvittavia työyhteisötaitoja. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoilla, oman työn johtamisella, oma-aloitteisella vastuunotolla, ongelmanratkaisukyvyillä ja avoimuuteen perustuvalla rakentavalla palautekulttuurilla on yhä suurempi merkitys toimivan työyhteisön aineksina.

Työyhteisövalmennuksissamme luomme pohjaa erilaisuuden ymmärtämiselle, keskinäiselle kunnioitukselle aidon yhteistyön ja yhteisen toiminnan edistämiseksi. Hyödynnämme osallistavia, kokemuksellisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä työpajamuotoisissa valmennuksissamme.

Työkaluina käytämme mm. lautapeliä ja vaikuttavuutta edistävää sähköistä valmennusympäristö HR4 Campusta. Oivaltamisen tueksi tarjoamme henkilökohtaisen toimintatyylin arviointivälineitä, kuten DISC-analyysi, Belbin-tiimiroolit ja työyhteisön keskinäiset 270-palautteet, joiden avulla voidaan mitata myös valmennuksen vaikuttavuutta.

Auta työyhteisöäsi onnistumaan yhdessä ja ota jokaisen työntekijän paras osaaminen ja voimavarat täysipainoisesti käyttöön!

Share