Hyppää pääsisältöön
uravalmennus

Yhteistoimintamenettely

Henkilöstön osallistaminen on onnistuneessa yt-menettelyssä avaintekijä

Onnistunut yhteistoimintamenettely näkyy positiivisesti viivan alla ja luo perustan yrityksesi paremmalle huomiselle. Henkilöstö haluaa olla mukana eikä vain kohteena.

Henkilöstö on onnistuneessa yhteistoimintamenettelyssä avaintekijä – siksi se tulisi aktivoida ja sitouttaa yrityksesi haasteiden ratkaisemiseen. Kun henkilöstö otetaan aidosti mukaan keskusteluun, edesautetaan työmotivaation säilymistä epävarmassa tilanteessa ja rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä. Riippumatta neuvottelujen lopputuloksesta, yhteistoimintamenettely toimenpiteineen koskettaa organisaation jokaista jäsentä.

Avoimuuden merkitys korostuu muutostilanteissa. Oleellista on, että johto kuuntelee henkilöstöä ja kykenee perustelemaan muutokset. Henkilöstöllä on paremmat edellytykset sitoutua ratkaisuihin, joista on keskusteltu avoimesti ja joihin sillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa.

Juridiset riskit ovat yleensä hyvin hallittavissa – onnistunut muutos vaatii kuitenkin myös vahvaa näkemystä ja pitkäjänteistä johtamista. Toimivalla viestinnällä ja vuorovaikutuksella on mahdollista johtaa prosessia, mutta ennen kaikkea muutosta ja ihmisiä.

Autamme sinua työlainsäädännön kysymyksissä ja TES-tulkinnoissa. Tuemme yrityksesi johtoa yt-menettelyn suunnittelussa ja toteutuksessa sekä sitä seuraavien päätösten viemisessä käytäntöön. Tarvittaessa ohjeistamme tarkasti yt-menettelyn ja rakennamme yhteistoiminnan pelisäännöt ja toimintatavat.

Käytössäsi on työlainsäädännön ja henkilöstötyön kokeneiden ammattilaisten asiantuntemus aina silloin, kun apua tarvitset. Accountorin Työsuhdetuki sopii kaikille yrityksille, myös pk-yrityksille ja Suomessa toimivalle tai Suomen markkinoille tulevalle kansainväliselle yritykselle. Tiimiltämme saat kasvollista palvelua suomeksi ja englanniksi. Palvelemme joustavasti puhelimitse ja sähköpostitse, tarvittaessa myös sinun luonasi henkilökohtaisesti.

Ota yhteyttä!

Share