Hyppää pääsisältöön
Delete Oy

Accountor ICT mukana Deleten kasvutarinassa

Delete tarvitsi asiantuntevan ICT-kumppanin

Accountor ICT, silloinen PCP Partner, on ollut mukana kehittämässä ja rakentamassa Deleten ICT-ympäristöä yrityksen alkutaipaleelta vuodesta 2010 lähtien. Delete tarvitsi asiantuntevan kumppanin, jotta palvelu sujuisi tehokkaasti alusta lähtien. Kumppanin piti olla sellainen, joka pystyy vastaamaan yrityksen tarpeisiin myös sen kasvaessa tulevaisuudessa.

“Valitsimme joustavan, osaavan ja ketterän Accountor ICT:n kumppaniksemme. Accountor ICT:ltä löytyy päteviä ja työlleen omistautuneita asiantuntijoita”, Delete Finland Oy:n ICT-päällikkö Petri Savo kertoo. 

“Meillä oli konesalipalveluiden kilpailutus neljä vuotta sitten. Accountor ICT oli ainoa palveluntuottaja, joka pystyi kaikilta osin täyttämään asetetut vaatimukset. Aiemmin Deletessä oli omat palvelimet”, Savo kertoo.

Delete käyttää kattavasti Accountor ICT:n palveluita

Deleten ja Accountor ICT:n yhteistyö lähti liikkeelle viestinnällisten työkalujen osalta. Accountor ICT toimitti Deletelle Office 365-palveluiden edeltäjän BPOSSin, joka sittemmin päivitettiin Microsoftin Office 365:een. Nykyään Deletellä on käytössään monipuolinen valikoima Accountor ICT:n tuottamia palveluita:

  • Konesalipalvelut (kapasitteettipalveluina)
  • Office 365, Azure
  • Lisenssipalvelut (CSP)
  • Adfs
  • Selfservice Portal
  • Valhal verkko- ja palveluvalvonta
  • Laitehankinta
  • Erilaisia tietoturvaan, verkkoteknologiaan, automaatioon ja tunnistautumiseen liittyviä hankkeita

Palveluvalikoima laajennetaan pian myös Accountor ICT:n Cloud 2.0:lla, jonka pilotointi Deletessä aloitetaan lähitulevaisuudessa.

“Accountor ICT:n Cloud 2.0 -palvelu on mielenkiintoinen uusi palvelukokonaisuus palvelimien alustapalveluiden optimointiin eri pilvien ja kapasiteettipalveluiden välillä. Se antaa myös perustyökalun lokitietojen keräämiseen”, Savo kertoo. 

Deletessä ICT-palveluiden tehokkuus ja käytettävyys taataan asiantuntevien kumppaneiden avulla

Deleten oma IT-henkilökunta on minimoitu, ja Accountor ICT:llä on suuri vastuu siinä, kuinka hyvin yrityksen IT-palvelut toimivat. Nopeat ja suorat kontaktit palveluntuottajaan mahdollistavat IT-palveluiden ketteryyden ja tehokkuuden.

“Deletessä on pystytty takaamaan IT-palveluille korkea käytettävyys ja käyttöaste, ja se on pyritty myös teknisesti varmistamaan. Toisaalta kilpailukykyisten tuotantokulujen valvonta kuuluu IT-hallinnon tehtävien perusvaatimuksiin”, Savo kertoo. 

“IT-osastolle tullut palaute on ollut minusta hyvää. Tämä on huomattu varsinkin uusien työsuhteiden yhteydessä. Kaikilla taustavaikuttajilla on oma roolinsa palvelutuotannossa, mutta loppukäyttäjälle on tärkeää vain käyttökokemus ja tukipalveluiden nopeus”, Savo jatkaa. 

Accountor ICT on kumppanina ennakkoluuloton ja proaktiivinen

Petri Savo kehuu yhteistyön Accountor ICT:n kanssa olleen proaktiivista ja vuorovaikutuksen sujuvaa. Lisäksi Accountor ICT:llä on ollut ennakkoluuloton asenne.

“Uusia tuotantoon saatettuja hankkeita on syntynyt erilaisten pilottihankkeiden tuloksena – näistä ollut hyötyä varmaan muissakin asiakkuuksissa. Yhteistyö Accountor ICT:n kanssa on sujunut mainiosti myös muiden Deleten alihankkijoiden kanssa yhteisissä projekteissa, mikä ei ole itsestäänselvyys. Accountor ICT:tä on helppo suositella kumppaniksi”, Savo kertoo. 

Delete on yksi johtavista Suomessa ja Ruotsissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa puhdistus-, purku- ja kierrätyspalveluita. Konserni on perustettu vuonna 2010, ja se on kasvanut nopeasti yritysostojen kautta. Deleten suurimmat asiakasryhmät ovat teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt ja kiinteistökehittäjät sekä julkinen sektori. Delete työllistää noin 1000 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Haastatettelussa Delete Oy:n ICT-päällikkö Petri Savo. Savo on toiminut ICT-päällikkönä Deletessä 9 vuotta yrityksen perustamisesta lähtien. Hän vastaa yhteistyöstä Accountor ICT:n kanssa.

Kysy lisää

Tags
Käyttäjätuki
Microsoft Azure
Microsoft Office 365
Tietoturva- ja suojaratkaisut

Share