Hyppää pääsisältöön
Olet täällä:

BSAG

“Enemmän aikaa pelastaa maailma”

Mathias kertoo itsestään:

Olen keski-ikäinen mies missiolla: haluan olla osana kriittisesti tarvittavaa muutosta lineaarisesta kulutustaloudesta kierrättävään ja kestävään talouteen. Tällä hetkellä toteutan tätä missiota johtamalla BSAG:n kehitystyötä yhdessä kollegoideni kanssa. Haluan, että tiedostamme olevamme osa maapallon biosfääriä ja toivon pystyväni olemaan sovussa itseni kanssa.

Harrastukseni:

Saaristoelämä, purjehdus, hiihto, laulaminen, omenapuistani huolehtiminen

Lempimusiikkini:

Barokin klassikot (Bach, Händel..); Haydn, Beethoven, Mozart; The Beatles, CCR, ABBA, The Real Group, Rajaton…

Lempimediani:

Sanomalehdet, kirjat, TV, internet

Koulutukseni:

Olen koulutukseltani biologi: filosofian tohtori ja dosentti molekyylibiologiassa. Minulla on 25 vuoden kokemus molekyylibiologian tutkimuksesta ja kaupallisesta syöpädiagnostiikasta ja hoitokehityksestä.

”BSAG:n tavoite on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino. Tämä voidaan saavuttaa keskittymällä ravinneketjuun ja pysäyttämällä ravinteiden vuotaminen luontoon. Tärkeä osa työtämme on Itämeren ongelmien esilletuominen mahdollisimman laajalle yleisölle. Toteuttaaksemme tämän pyrimme aktivoimaan kaikkia yhteiskunnan tasoja, erityisesti yritysyhteisöä, saadaksemme ratkaisuja”, Mathias kertoo. BSAG ei siis ole pelkästään ajatushautomo tai vastaava, vaan kone tai koneisto, joka synnyttää konkreettisia toimia, joilla on selkeät tavoitteet ja käsinkosketeltavat tulokset.

Organisaatiolle, joka keskittyy ympäristöön, on melko luonnollista työskennellä täysin digitaalisessa maailmassa. Se ei pelkästään lisää tehokkuutta vaan on myös luontoystävällisempää sekä enemmän ihmisiin ja käyttäjiin keskittynyttä. BSAG käyttää laajasti Accountorin digitaalisia palveluita ja perinteisiä kirjanpidon palveluita. Käytössä on Accountor Online -palvelu, joka sisältää sekä järjestelmän että henkilökohtaisen palvelun. Procountor on käytössä sähköistä kirjanpitoa varten ja Mepco CRM:ää varten, mikä helpottaa työskentelyä kaikissa Itämeren maissa. Täysimittaisen ulkoistuksen ansiosta BSAG voi keskittyä sen tärkeimpään tehtävään: Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseen muuttuvassa ympäristössä. Kuten Mathias korostaa: ”Accountorille ulkoistetut, sujuvasti toimivat taloushallinnon prosessit antavat meille enemmän aikaa kerätä ja hallita sitoumuksia Itämerelle.” *

BSAG

Baltic Sea Action Group, BSAG (2008) on riippumaton säätiö, jonka tavoitteena on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino yhdistämällä niin julkisia, yksityisiä kuin kolmannen sektorin resursseja. BSAG pyrkii ratkaisemaan Itämeren ongelmia erityisesti edistämällä kestävää ravinteiden käsittelyä. BSAG:lle tärkeää on kerätä Itämerelle sitoumuksia, joiden tarkoituksena on joko suoraan tai välillisesti hyödyttää Itämerta.

BSAG on perustettu Helsinkiin ja sen toiminta kattaa koko Itämeren alueen.

*Sitoumus Itämereen

  • on teko tai prosessi, jonka tarkoituksena on joko suoraan tai välillisesti vaikuttaa Itämeren ekologiseen tasapainoon
  • on uusi aloite tai teko sitoumuksen tekijälle – jo toteutettua tekoa ei hyväksytä
  • on konkreettinen, selkeästi määritellyillä välitavoitteilla
  • voi olla taloudellinen tai ei taloudellinen
  • voi olla konkreettinen teko, joka tarjoaa teknologiaa, tietotaitoa, palveluita ja prosessien kehitystä

Sitoutuminen Itämereen avaa osallistuville yrityksille uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hyvä sitoumus hyödyttää sekä Itämerta että sitoumuksen tekijää: se synnyttää kaikkia osapuolia hyödyttävän tilanteen.

Käytössä olevat Accountorin palvelut

Sekä kirjanpito että palkanlaskenta on ulkoistettu kokonaan. Kaikissa Pohjoismaissa on käytössä Mepco CRM:ssä ja Procountor taloushallinnossa.

Share