Hyppää pääsisältöön
strateginen henkilöstötutkimus

Konkreettisia työkaluja käytännön työn johtamiseen ja palautekeskusteluihin

Henkilöstön kuuntelu herkällä korvalla ja työntekijöiden hyvinvointi ovat tärkeässä roolissa Granlundin matkalla kohti vuoden 2020 strategian toteuttamista. Henkilöstötutkimuksen avulla kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä kehittämiskohteista omassa toiminnassa. Tärkeimmiksi kehitysteemoiksi nousivat suorituksen johtaminen, kehityskeskustelut, palkitsemisen oikeudenmukaisuus, perehdyttäminen ja tiedonkulku.

Accountor valikoitui Granlundin kumppaniksi asiantuntijuuden, oikeanlaisten osaajien ja tarjoaman ansiosta. ”Tapasimme ja vertailimme useita eri toimijoita ja Accountor ymmärsi parhaiten tarpeemme”, yrityksen henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen kertoo. ”Kumppanissa on tärkeää nimenomaan se, että se kykenee samastumaan asiakasyrityksen liiketoimintaan, ymmärtää sitä ja asiakkaan tarpeita."

"Accountor oli erinomainen kumppanivalinta."

Asiakkaan osallistaminen tärkeää

Granlundin projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin kartoitettiin tarkemmin kehityskohteet, joihin haluttiin panostaa. Tämän jälkeen tehtiin suunnitelma, miten asioita kehitettäisiin, ja vasta sitten aloitettiin uusien toimintatapojen käytäntöön vieminen. Projektissa edettiin pienin askelin henkilöstöä osallistaen.

On hyvin tärkeää, että asiakas osallistuu aktiivisesti muutokseen, sillä me emme voi tuntea asiakastamme paremmin kuin asiakas itse. Uusien toimintamallien vieminen onnistuneesti käytäntöön ja ihmisten sitouttaminen on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa silloin, kun henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen”, Accountorin asiakkuusjohtaja Laura Suni korostaa ja lisää: "mitä suurempi määrä ihmisiä on laittamassa projektia alulle, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä on onnistua."

Minna Lappalainen vahvistaa, että henkilöstön palaute toimenpiteistä on ollut lähes järjestään positiivista. ”Varsinkin uudet työntekijät ovat antaneet hyvin positiivista palautetta. Uudesta perehdyttämismallista olemme saaneet ruusuja muultakin henkilöstöltä.

strateginen henkilöstötutkimus

"Kaikki mitä suunniteltiin, meni maaliin. Aikataulut ja budjetti pitivät, ja lopputulos oli se, mitä luvattiinkin. Meillä oli aito tarve ja halu muuttaa asioita, ja oikeiden asiantuntijoiden kanssa se myös onnistui."

henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen
Granlund Oy

Selkeät suunnitelmat tulevaisuuteen

Kehittämiskohteiksi valitut teemat ovat Accountorin tutkimusten mukaan varsin tyypillisiä organisaatioissa. ”Granlundin kehittämiskohteet ovat yleisiä muissakin yrityksissä, ja esimerkiksi sisäisessä tiedonkulussa onnistuminen on yllättävän vaikeaa”, Laura Suni toteaa.

Minna Lappalainen lisää, että tärkeimmät työvälineet saatiin uuteen kehityskeskustelumalliin, suorituksen johtamiseen ja henkilöstön perehdyttämiseen. Hänen mukaansa oli tärkeää, ettei kaikkea muutettu kerralla, vaan valittiin joukosta tärkeimmät. ”Esimiesvalmennusten avulla saimme konkreettisia vinkkejä ja työkaluja käytännön työn johtamiseen ja palautekeskusteluihin. Esimiesvalmennukset vyörytettiin johtoryhmätasolta alkaen alaspäin.” 

Minna Lappalainen toteaa, että yhteistyö Accountorin konsulttien kanssa oli erittäin hedelmällistä. ”Laatupäällikkömme mainitsi erityisesti konsultti Sari Leskisen kyvyn pitää asiat hyppysissään. Se, että asiakkaalta vaaditaan tiettyjä asioita ja johdetaan asiat määrätietoisesti maaliin, on tällaisissa projekteissa todella tärkeää. Kaiken kaikkiaan projekti oli todella onnistunut. Luotettavuuden, asiantuntijuuden ja sopivien konsulttien lisäksi haluan mainita käytännönläheisyyden. Asioita ei käsitelty liian teoreettisella tasolla, vaan niiden toimeenpano käytännössä onnistui suhteellisen helposti.””

Hän lisää, että Granlundilla oltiin toimitusjohtajaa ja laatupäällikköä myöten tyytyväisiä lopputulokseen. ”Olen toiminut monien kehityskonsulttien kanssa, mutta tämä oli kyllä paras suoritus minun muistini mukaan”, kiteyttää kokemuksensa yhteistyöstä myös laatupäällikkö Juhani Pekkonen.

Grandlund logo

Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni, jonka työn ytimessä on hyvinvoinnin edistäminen rakennetussa ympäristössä.

Granlund on perustettu vuonna 1960 ja konsernissa työskentelee noin 800 asiantuntijaa. Toiminnan kivijalan ovat muodostaneet aina johtava asiantuntijuus sekä kehitykseen ja tietotekniikkaan panostaminen. Uudistuva liiketoiminta ja kansainvälistyminen edellyttävät organisaation toiminnan ja henkilöstön kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tags
Finland
AHR
HR-johtaja
OSFI
HR
Tutkimus
Henkilöstöpalvelut

Share