Hyppää pääsisältöön

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Etera on rakentanut strategiaansa ja kehittänyt toimintakulttuuriaan systemaattisesti alusta lähtien.

”Arvostan myös sitä, että Accountor HR4 haastaa meitä.”

henkilöstöpäällikkö
Eija Kärenaho 
Etera

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Etera kuuntelee asiakkaitaan ja elää mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Etera työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Työeläkevakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Etera vakuuttaa eri toimialojen työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän työeläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Myös kotitaloudet voivat hoitaa työnantajan velvollisuutensa Eterassa. Etera huolehtii eläketurvasta vastuullisesti ja sijoittaa aktiivisesti suomalaisiin yrityksiin ja kiinteistöihin. Eteran sijoituksista 40 prosenttia on Suomessa.

Pitkäjänteistä johtamisen kehittämistä

Etera ja Accountor HR4 ovat tehneet yhteistyötä jo lähes kymmenen vuotta. Etera valikoi kumppaninsa huolella – toiminnan kehittämisessä on tärkeää, että kumppanit ovat yhtiön toimintakulttuuriin sopivia.

”Yhteistyö  Accountor HR4:n kanssa on mutkatonta. HR4:läiset ovat asiantuntevia ja käytännönläheisiä. Saavat nopeasti kiinni ajatuksistamme ja yhteistyötä rakennetaan ja kehitetään pitkin matkaa. Arvostan myös sitä, että HR4 haastaa meitä”, kommentoi Eteran henkilöstöpäällikkö Eija Kärenaho yhteistyötä HR4:n kanssa.

Etera on rakentanut strategiaansa ja kehittänyt toimintakulttuuriaan systemaattisesti alusta lähtien. Strategiatyö on kattanut niin toimintakulttuurin muutoksen, henkilöstöstrategian, johtamiskäytännöt kuin palkitsemismallit.

Toiminta- ja johtamiskulttuurin muutoksen kulmakivinä ovat valmentava johtaminen ja lähijohtaminen. Se näkyy päivittäisessä työssä kaikkien työntekijöiden aktiivisena osallistumisena toiminnan kehittämiseen ja jämäkkänä, ratkaisukeskeisenä lähijohtamisena.

Johtamiskulttuurin kirkastaminen on prosessi

Lähijohtamisen kehittämisen eteen on tehty määrätietoisesti työtä jo puolitoista vuotta. Muutosta on tuettu kehittämisohjelmalla, joka on sisältänyt kerran kuukaudessa toteutettuja keskustelevia ja linjaavia esimiesvalmennuksia sekä ryhmä-coaching-tapaamisia. Kehittämistyön suuntaamiseen ja vaikuttavuuden seurantaan on hyödynnetty 360-arviointeja. 360-arvioinnin pohjalta esimiehet laativat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka teemoihin liittyviä aitoja esimiestilanteita ja -haasteita työstettiin ryhmä-coaching-tapaamisissa. Ohjelma tuotti valmentavan otteen oppimisen lisäksi lisää kollegiaalista ymmärrystä, myös yhteisöllisyys esimiesjoukossa kasvoi. Esimiehet pitivät erityisesti tätä osuutta arvokkaana lähijohtamisen osaamisen kehittämisessä.

”Ryhmä-coaching oli erittäin toimiva ja antoisa työmuoto, joka konkretisoi hyvin, kuinka hyödyllisiä valmentavan johtamisen taidot ovat niin johtamistilanteissa kuin kollegojen välisessä sparraamisessa”, toteaa Eteran myyntijohtaja Minna Saarela.

Esimiesvalmennuksissa käsiteltiin kussakin tapaamisessa tiettyä lähijohtamisen teemaa. Eteran johtoryhmä osallistui teemojen työstämiseen kunkin valmennuksen jälkeen. Jokainen teema käsiteltiin siten useamman kerran, jolloin yhteinen kehittämisen suunta kirkastui.

”Lähijohtamisen kehittämisohjelma oli todella toimiva kokonaisuus, jota hienosäädettiin erinomaisella yhteistyöllä matkan varrella. Esimiesten motivaatio ja into säilyivät koko pitkän kehittämisohjelman ajan, ja esimiehet suorastaan odottivat aina seuraavaa valmennussessiota”, summaa henkilöstöpäällikkö Eija Kärenaho kokonaisuutta.

Vaikuttavuutta mitataan systemaattisesti

Vaikuttavuuden todentaminen on tärkeä osa kehittämisprosessia. Tämän vuoksi 360-arviointia toistetaan säännöllisesti. Lisäksi on käynnistetty esimiespulssi, joka noudattelee valittuja lähiesimiestyön teemoja. Samalla pulssi muistuttaa ja aktivoi esimiehiä sekä varmistaa kaikille esimiehille avoimena vastausympäristönä osaamisen jakamisen.

Esimiesten palaute lähijohtamisen kehittämiskokonaisuudesta on innostunutta: lähijohtamisen kulttuuri ja esimiestyön periaatteet ovat kirkastuneet. Tiiviimpi yhteistyö ja kanssakäyminen ovat tuottaneet tulosta myös entistä tasalaatuisempana esimiestyönä. Vaikuttavuuden arviointimittauksen mukaan yli puolet esimiehistä katsoo selvästi aktivoituneensa oman kehittymissuunnitelman mukaisesti lähiesimiestyössään.

Lisäksi esimiehet ovat pitäneet valmennuksia ja teemoitettua ryhmä-coachingia erinomaisena oman osaamisensa kehittämisen ja jakamisen työkaluna, joka tuottaa myös uusia oivalluksia.

”Esimiesten tahtotila ja aktiivisuus esimiestyössä ovat kasvaneet ohjelman myötä. Asenteessa esimiestyöhön on tapahtunut selkeä muutos ja tämä on erinomainen lähtökohta jatkokehittämiselle”, kiteyttää Eteran henkilöstöpäällikkö Eija Kärenaho.

Saamaamme palautetta:

4,4
Kokonaispalaute
(asteikolla 1-5)

4,7
Ryhmä-coaching
(asteikolla 1-5)
Tags
Koulutus ja valmennus

Share