Hyppää pääsisältöön
Esimiesvalmennus Jenni Vienolan haastattelu

Saint-Gobain on kouluttanut esimiehensä Accountorin esimiesvalmennusten avulla jo lähes 10 vuoden ajan

Kansainvälinen Saint-Gobain-konserni työllistää Suomessa yli 1200 alansa ammattilaista rakennusmateriaalialalla, innovatiivisten materiaalien tuottajana ja tukkukaupassa. Accountor on auttanut konsernia muun muassa kattavien esimiesvalmennusten avulla. Saint-Gobain aloitti yhteistyön Accountorin kanssa jo vuonna 2012.

Saint-Gobain-konsernin Suomen yhtiön jokainen esimies on käynyt läpi Accountorin esimiesvalmennuksen. Kuluneiden yhteistyövuosien aikana jo 220 Saint-Gobainin esimiestä on vahvistanut esimiestaitojaan valmennuksien avulla. ”Accountorin esimieskoulutuksien avulla olemme onnistuneet yhtenäisen työkulttuurin luomisessa", yrityksen koulutus- ja kehitysasioista vastaava Jenni Vienola toteaa. Tässä artikkelissa hän kertoo tarkemmin mitä hyötyjä Accountorin valmennukset ovat tuoneet Saint-Gobainin henkilöstölle.

Katso, kuinka Accountorin esimiesvalmennukset tukevat Saint-Gobainin johtamiskulttuuria

Mikä tekee Saint-Gobainista huipputyönantajan?

Saint-Gobain on useana vuotena palkittu ansiokkaasta työstään työnantajana. Yritykselle on esimerkiksi myönnetty Suomessa jo neljän viime vuoden aikana arvostettu Top Employer –sertifikaatti. Saint-Gobainin työkulttuurin keskiössä ovat ”Saint-Gobainlaiset tavat toimia”:

  • Tunne asiakas
  • Innovoi
  • Ole ketterä
  • Rakenna avointa osallistavaa kulttuuria
  • Toimi kuin yrittäjä

Esimiesvalmennuksissa esimiesten kanssa käydään läpi, miten näitä ohjenuoria toteutetaan käytännön tasolla.

Esimiesvalmennuksesta konkreettisia työkaluja valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön

Esimiesvalmennus antaa valmiuksia myös haastavien tilanteiden käsittelyyn

Esimiesvalmennukset ovat mahdollistaneet laajan yhtenäisen johtamiskulttuurin luomisen organisaatiossa ja varmuuden, että jokaisella esimiehellä on samat tiedot ja taidot. Valmennukset ovat tarjonneet myös sisäisiä verkostoitumismahdollisuuksia eri osastojen välillä”, Saint-Gobainin koulutus- ja kehitysasioista vastaava Jenni Vienola toteaa.

Monimuotoisuus HR-strategian kulmakivenä

Suuressa organisaatiossa työskentelee moninainen joukko ihmisiä. Monimuotoisuus onkin yksi HR-strategiamme kulmakivistä! Eri ikäisiä miehiä ja naisia sekä erilaisia kulttuuri- ja koulutustaustoja yhdistelemällä saadaan aikaan luovempia tiimejä ja uusia ratkaisuja!Vienola tuumaa.

Vienolan mukaan koulutukset ovat olleet erityisen merkityksellisiä etenkin vasta aloittaneille esimiehille. ”Johtajuuskäytännöt ovat tehostuneet, esimiehet pystyvät paremmin johtamaan ja saamaan tiimejänsä paremmin toimimaan”, Vienola listaa valmennuksesta tähän mennessä saavutettuja hyötyjä ja jatkaa: ”Lisäksi kynnys vaikeisiin asioihin tarttumiseen on madaltunut, koska esimiehillä on enemmän ymmärrystä ja taitoa käsitellä niitä. Sisäisen verkoston hyödyntäminen on myös lisääntynyt, kun ongelmista sparraillaan yhdessä kollegoiden kanssa.”

Esimiesvalmennukset Saint Gobain

Esimiesvalmennuksesta konkreettisia työkaluja valmentavaan johtamiseen ja arjen esimiestyöhön

Vienolan mukaan esimiehet ovat vieneet ahkerasti valmennuksen oppeja käytäntöön. Valmennuksien myötä esimiesten taidot valmentavaan johtamiseen ovat vahvistuneet. Valmennuksen opit näkyvät monella tavoin yrityksen arjessa: Nykyään esimiehistä useat ovat ottaneet työnsä tueksi käyttöönsä mallin, jossa kehityskeskusteluja käydään neljä kertaa vuodessa yhden sijasta.

Accountorin teettämät vuorovaikutusanalyysit ovat opettaneet uusia asioita varsinkin pitkään tehtävässään toimineille esimiehille, joiden toimintatavat ovat ehtineet jo vakiintua. Analyysit ovat tuoneet ymmärrystä muun muassa kommunikointivaikeuksiin ja ristiriitatilanteisiin.

Olemme nyt kouluttaneet jokaisen esimiehemme, ja seuraava askel onkin uudelleenkoulutus. Tarkoituksena ei ole toistaa samaa koulutusta, vaan aiomme kohdentaa tulevat koulutukset erilaisille ryhmille. Olemme esimerkiksi harkinneet pienryhmäcoachauksen mahdollisuutta, jossa huomioidaan kohderyhmänä jo kouluttautuneet esimiehet”, Jenni Vienola kertoo.

Luottamus tekee yhteistyöstä saumatonta

Yhteistyö Acocuntorin valmentajien kanssa on sujunut Vienolan mukaan saumattomasti. ”Kommunikointi Accountorin HR-osaajien kanssa on aina todella innostavaa, positiivista ja asiantuntevaa. Saamme yhteistyöstä jatkuvasti uusia ideoita ja toki silloin joskus keskustelu saattaa hörsyä ohi aiheenkin. Innostava ja aktiivinen vire välittyy koulutuksissa eteenpäin myös esimiehillemme”, Vienola innostuu kehumaan vuosien varrella syventynyttä yhteistyötä.

Olemme saaneet paljon hyvää palautetta sekä koulutusten sisällöistä että valmentajista, mitä pidämme äärimmäisen tärkeänä. Palautteen ja tulosten pohjalta konsernilla on suuri luottamus siihen, että asiat ovat mallillaan ja koulutusten taakka on nostettu pois ylimmän johdon harteilta”, Jenni Vienola kuvailee Accountorin ja Saint-Gobainin yhteistyötä esimiesvalmennusten yhteydessä.

Haluatko kuulla tarkemmin esimiesvalmennuksistamme?

Tutustu myös muihin asiakkaisiimme

Tags
Finland
HR-johtaja
OSFI
HR
Koulutus ja valmennus

Share