Hyppää pääsisältöön
Oppilaitosyhteistyösopimus Lahdessa
Uutiset

Accountor laajentaa merkittävästi toimintojaan Lahdessa – vahva yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa luo pohjan kasvulle

Accountor tulee tulevien vuosien aikana laajentamaan talous- ja palkkahallinnon palveluita entistä enemmän Lahdessa. Tavoitteena on rakentaa mm. yli sata henkeä työllistävä palvelukeskus nykyisten tilojen yhteyteen Lahden Mukkulaan. Strategiamme tähtää siihen, että haluamme edelleen olla lähellä asiakkaita maakunnissa, linjaa maajohtaja Petteri Heikinheimo.  

Ammattitaitoisen työvoiman saanti oli yksi asia, joka vaikutti päätökseen sijoittaa palvelukeskus Lahteen. Meillä on Lahden alueella erittäin hyvä oppilaitosverkosto. Sekä Koulutuskeskus Salpaus että LAB Ammattikorkeakoulu tuottavat laadukasta alan opetusta ja osaavia tekijöitä. 

”Viime vuoden puolella tiivistetty yhteistyö kummankin oppilaitoksen kanssa on nostanut sen aivan uudelle tasolle.   Yhteistyön hyödyt ovat jo nyt nähtävissä”, kertoo Accountorin palvelukeskusjohtaja Anna-Kaisa Packalen

Yksi tärkein yhteistyön ilmenemisen muoto on uudelleenorganisoitu harjoitteluyhteistyö. Lisäksi harkiten ja yhdessä suunnitellut opinnäytetyöt palvelevat molempia osapuolia erittäin hyvin. Kolmantena hyötyjänä ovat toki opiskelijat itse. 

”Meillä on kerrallaan 5-10 harjoittelijaa ja pystymme palkkaamaan harjoittelujakson päätyttyä valtaosan heistä”, jatkaa Packalen. 

Digitalisaation merkitys tulevaisuudessa korostuu paljon. Taloushallinnon toimiala tulee muuttumaan ja tehtävä työ tulee muuttamaan muotoaan. Tekoäly ja robotiikka ovat vahvasti läsnä meidänkin kehityksessä. 

”On ollut ilo huomata, kuinka alan tutkimusta on sijoittunut nimenomaan Lahteen. On hyvä muistaa, että  työt eivät ole vähenemässä toimialalta, työn luonne vain muuttuu konsultatiivisempaan suuntaan”, jatkaa Packalen. ”Konkreettisena toimena olemme halunneet tarjota LAB Ammattikorkeakoululle ja Koulutuskeskus Salpaukselle opetuskäyttöön täysin sähköisen Procountor –ohjelmiston”, päättää Packalen. 

”LAB kouluttaa osaajia työelämän tarpeisiin ja olemme erittäin tyytyväisiä Accountorin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Monipuoliset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä opintojen aikana tukevat opiskelijoiden integroitumista työelämään. Toki meille on myös tärkeää, että opiskelijat jäävät valmistuttuaan alueelle töihin,” kertoo LAB Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen.

Salpauksen opetusalapäällikkö Pia Hemmilä iloitsee Accountorin päätöksestä laajentaa toimintojaan Lahdessa. Accountorin tarjoama laadukas ohjaus työpaikalla oppimisen aikana on ollut merkityksellinen osa monen opiskelijan opintoja jo useiden vuosien aikana. Kumppanuuden myötä merkonomit oppivat työtaitoja, joita he tarvitsevat työllistyessään vaikkapa laskutuksen, kirjanpidon tai palkanlaskennan tehtäviin. Osaavan työvoima on alueen hyvinvoinnin perusedellytys. 
 

Share