Hyppää pääsisältöön
Uutiset
Sähköinen taloushallinto on kustannustehokasta

Accountor tuo asiakkailleen uuden hiilijalanjäljen laskennan palvelun osana Procountoria

Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaa voidaan automatisoida talousdataa hyödyntämällä. Accountor tuo osaksi Procountor taloushallinto-ohjelmistoa palvelun, jolla yritys voi vaivattomasti seurata hiilijalanjälkensä kehitystä. Accountor auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti.  

Suomalaiset pk-yritykset kokevat tutkitusti vastuullisuuden yhä tärkeämmäksi.

”Vastuullinen toiminta on Accountorin ytimessä. Kehitämme omaa vastuullisuuttamme ja osana sitä julkaisemme vuosittaisen vastuullisuusraporttimme tällä viikolla. Haluamme myös auttaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia vastata tuleviin vastuullisuusvaatimuksiin tuomalla uuden palvelun, mikä pohjautuu talousdatan automaattiseen hiilijalanjälkilaskentaan”, sanoo Niklas Sonkin, Accountorin toimitusjohtaja.

Automaattinen hiilijalanjäljen laskenta vähentää työn osuutta ja pienentää kustannuksia. Laskentaa toteuttava palvelu toimii Accountorin ohjelmistokumppanin Carbonlinkin automatisoidun hiilijalanjälkilaskurin avulla. Carbonlinkin ohjelmisto hyödyntää Accountorin taloushallinto-ohjelmisto Procountorissa olevaa talousdataa ja tuottaa tietoa yrityksen hiilijalanjäljestä edullisesti ja vaivattomasti. Palvelu tuottaa Procountoriin selkeän talousdataan pohjautuvan hiilijalanjälkiraportin kuukausittain.

Raportointi auttaa yrityksiä tunnistamaan, miten niiden kannattaisi kehittää toimintaansa, jotta yrityksen hiilijalanjälki pienenisi. Automaattisen laskennan avulla yritys voi seurata toimenpiteidensä vaikutusta nopeastikin.

”Isoon yhteiskunnalliseen muutokseen tarvitaan modernit työkalut, jotta organisaatiot voivat aidosti osallistua ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Tiede ja liiketoiminta ovat yhdessä valtava voima, jonka haluamme valjastaa rakentamaan parempaa tulevaisuutta”, sanoo Markku Kulmala,  Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori sekä Carbonlinkin yksi perustajista.

Talousdata on apuna hiilijalanjäljen laskennassa

Talousdata sisältää paljon tietoa, minkä avulla voidaan tunnistaa millaisia tuotteita ja palveluita yritys ostaa. Automaattinen hiilijalanjälkilaskenta toimii sitä paremmin, mitä tarkempaa tietoa yrityksen taloushallinnon järjestelmästä löytyy.

Dataan pohjautuva automaattinen tunnistaminen kehittyy koko ajan paremmaksi, kun laskudataa kertyy ja kun hiilijalanjälkiä lasketaan yhä useammille tuotteille ja palveluille. Myös esimerkiksi laskuerittelyt tulevat kehittymään niin, että laskutusdatan perusteella ostetun tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki voidaan päätellä entistä paremmin.

Hiilijalanjälkiraportti auttaa täyttämään vastuullisuusvaatimuksia

Vastuullisuussäädökset ja direktiivit vaikuttavat yhä laajemmin myös pk-yrityksiin. Isompia yrityksiä velvoitetaan selvittämään alihankintaketjujensa hiilijalanjälkeä, joten yhteistyökumppaneiden tulee toimittaa selvityksiä vastuullisuudestaan usein jo tarjousvaiheessa. Myös rahoituspäätöksissä huomioidaan miten vastuullisesti yritys toimii. Hiilijalanjälkiraportointi auttaa toimittamaan tietoja yrityksen vastuullisuustyön kehityksestä molemmissa tapauksissa. Vastuullisuus on yhä kasvava vaatimus myös osaajien houkuttelemiseen ja liiketoiminnassa menestymiseen.

 

Share