Hyppää pääsisältöön
Accountor ilmoitukset
Uutiset

Osinkojen ja osakaslainojen vuosi-ilmoitukset – tärkeät päivämäärät ovat kulman takana

Osinkojen vuosi-ilmoitus tulee antaa 31.1.2020 mennessä, sähköisesti ilmoitettuna aikaa on 3.2.2020 asti.  Pääomatulona verotettavan osakaslainan vuosi-ilmoituksen viimeiseen määräpäivään on vielä aikaa 24.2.2020 saakka.
 

Osinkojen vuosi-ilmoitus ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella entiseen tapaan

Osingonjakopäätöksestä annetaan vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen. Tulorekisteri ei vaikuttanut osinkojen ilmoitusmenettelyyn. Jos yhtiö on jakanut osinkoja työpanokseen perustuen, tällainen työpanososinko ilmoitetaan kuitenkin tulorekisterin kautta. Vuosi-ilmoitus annetaan osingonsaajan verovuoden aikana nostettavissa olleista osingoista, vaikka osinkoja ei olisi vielä konkreettisesti nostettukaan. Verovuonna 2019 nostettavissa olleet osingot pitää ilmoittaa 31.1.2020 mennessä, mutta jos ilmoitus annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2020. Ilmoitus on annettava sähköisesti, jos osingonsaajia on viisi tai useampi.
 

Osingon verovuosi

Osingon verovuosi määräytyy sen ajankohdan mukaan, kun osinko on nostettavissa. Mikäli yhtiökokouksen pöytäkirjassa ei ole erikseen mainittu osingon maksupäivää, osingon verovuosi määräytyy yhtiökokouspäivän mukaan. Esimerkiksi, jos yhtiökokous on pidetty 31.12.2019 ja pöytäkirjan mukaan osinko on nostettavissa 2.1.2020, osinko on henkilöosakkaan veronalaista tuloa verovuonna 2020. Jos pöytäkirjassa ei ole mainintaa osinkojen nostopäivästä, osinko on veronalaista tuloa verovuonna 2019, koska osinko katsotaan olleen nostettavissa heti osingonjakopäätöspäivänä, eli 31.12.2019.
 

Osingon ennakonpidätys

Kun saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, osingosta toimitetaan ennakonpidätys. Listatun yhtiön osingoista toimitetaan 25,5 %:n ennakonpidätys. Listaamattoman yhtiön osingoista toimitetaan ennakonpidätys 7,5 % osinkojen 150 000 euroon saakka ja 150 000 euron ylimenevältä osalta 28 %. Osingon maksaja seuraa saajakohtaisesti osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä. Jos osingonsaajalla on muutosverokortti koskien osinkotuloja, ennakonpidätys toimitetaan muutosverokortissa olevan ennakonpidätysprosentin mukaan. Verohallinnon ohjeen mukaan ennakonpidätysvelvollisuus syntyy lähtökohtaisesti silloin, kun osinko on saajan nostettavissa. Myös osingoista toimitetut ennakonpidätykset ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksessa.
 

Osakaslainojen vuosi-ilmoitus

Osakeyhtiön henkilöosakkaalleen tai hänen perheenjäsenelleen 1.1. – 31.12.2019 antamat rahalainat, jotka ovat olleet maksamatta 31.12.2019, ilmoitetaan 24.2.2020 mennessä.

Ilmoitus rahalainasta annetaan, jos osakas tai hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä vuoden lopussa. Lainan saajan ei tarvitse itse omistaa osakkeita lainkaan, jos perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuusedellytys täyttyy. Vuoden lopussa maksamatta ollut osakaslaina verotetaan osakkaan pääomatulona. Myös ulkomaisesta yhtiöstä saatu em. edellytysten mukainen osakaslaina on veronalaista pääomatuloa.

Vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan pääomatulona verotetun osakaslainan lyhennykset. Jos osakas lyhentää viiden vuoden kuluessa pääomatulona verotettua osakaslainaa, lyhennykset voidaan vähentää osakkaan verotettavista pääomatuloista. Esimerkiksi, jos verovuonna 2014 osakkaan nostama rahalaina on verotettu pääomatulona, verovuoden 2019 verotuksessa voidaan vielä vähentää tämän lainan lyhennykset.

Haluatko kuulla aiheesta lisää tai askarruttaako jokin muu lakiin tai verotukseen liittyvä asia? Ota yhteys Accountorin asiantuntijapalveluihin, autamme ilolla!

Asiantuntija

Share